Tallinna Tehnikaülikool

Intervjuu TalTechi õppekava ”Ettevõtlik juhtimine MBA” osaleja Kadi Tomsoniga.

Kadi Tomson

Palun rääkige oma senisest karjäärist!

Pärast arstiteaduskonna lõpetamist töötasin kuus aastat Soomes, peamiselt erakorralises meditsiinis, kus teen siiani kliinilist tööd, kuid naasin Eestisse ja lõpetasin siin peremeditsiini residentuuri. Ka minu ema on perearst ja tal on väga pikaaegne kogemus omaenda praksisega, seetõttu rajasime perearstikeskuse kahasse.  Teeme otsuseid ühiselt ning täiendame teineteist. Meie lähikuude eesmärk on laieneda tervisekeskuseks, mille juhtimine jääb rohkem minu õlule.

Millest tõukus soov alustada MBA õpinguid?

Olen alati huvitunud erinevatest valdkondadest ja soovin end pidevalt edasi arendada ning uusi väljakutseid leida. Arstiks saamine on pikk protsess ja nõuab pühendumist ning pidevat enesetäiendamist, seega on minu jaoks olnud loomulik jätk end edasi koolitada. Silma jäi TalTechi MBA õppekava, mis toetas minu ideed saada paremaks juhiks, mõista ja juhtida protsesse terviklikult. Leidsin, et õppekava läbimine annab palju süsteemsemad teadmised, kui lühiajalised ettevõtlusalased koolitused, mis võivad samuti maksta tuhandeid eurosid.

Miks valisite just selle MBA õppekava?

See õppekava jäi mulle silma kui kombinatsioon ettevõtte juhtimise ja personaalsete juhtimiskompetentside arendamisest. Enesearengu soodustamine ja juhtimisalaste pädevuste arendamine toimub paralleelselt ning on omavahel heas tasakaalus. Õppekava  on praktilise suunitlusega ning sobilik ka inimestele, kes pole varem majandust või ärindust õppinud, aga kel on pädevus oma erialal ja soov areneda ettevõtjaks või juhiks.

Millist kasu Te õpingutelt ootate?

Ootan silmaringi laiendamist, teadmistebaasi kasvatamist, inspireerivate lektorite ja tippjuhtidega kohtumist, oma isikliku arengu eesmärkide täitmise toetamist. Minu jaoks oli oluline motivaator õpingute alustamiseks soov tutvuda ja võrgustuda edumeelsete ja ambitsioonikate inimestega erinevatest valdkondadest.

Millised teadmised või pädevused on praeguseks kõige enam arenenud? Mida on õpingud Teile pakkunud?

Õpingud on arendanud suure pildi nägemise oskust tänu teadmistele enda erialast väljapoole jäävates, aga väga kuumades ja arenevates valdkondades, nagu tehnoloogia, IT, personalijuhtimine jm. Olen õppinud erinevate tööriistade ning mõõdikute kasutamist süsteemsemaks lähenemiseks ettevõtte strateegia planeerimisel ja andmete analüüsimisel. Olen veelgi arendanud enesejuhtimise oskust, selget kommunikatsiooni ning meeskonnajuhtimise kompetentse.

Mis on kõige huvitavam käsitletud teemavaldkond?

Huvitavamateks teemavaldkondadeks on siiani olnud personalijuhtimine, samuti personaalse arengu moodulid isikliku mentoriga. Need teemad haakuvad hästi igapäevase arstitööga. Samuti oli põnev esimese semestri tehnoloogiaettevõtluse õppeaine, mis tutvustas iduettevõtluse maailma ja tendentse kiiresti arenevas tehnoloogiamaailmas ning võimaldas praktiliselt läbi käia kõik sammud iduettevõtte loomisel.

Kuidas olete rahul õppetöö korraldusega?

Õppekorralduse osas eelistaksin pikemaid sessioone, kui praegused 2-3 päeva kuus, et parendada dialoogi õppejõuga ja ainesse süvitsi minemist. Samas on tagatud pidev võimalus õppejõuga suhelda e-posti teel ja küsimusi jooksvalt esitada.
Kurvaks on teinud see, et koroonapandeemia tõttu on esimese semestri lõpust alates õppetöö toimunud virtuaalplatvormidel ja seetõttu oleme jäänud ilma kokkusaamise rõõmust ja energiast, mis tekib kaasüliõpilastega suhtlemisest. Loodetavasti on meil kolmandal semestril võimalik taas ka päriselt kokku tulla.

Millised on Teie edasised ootused?

Edasised ootused on rakendada õpitut reaalsel ärimaastikul, et tervishoiusüsteemis lisaks arsti rollile ka ettevõtjana paremini hakkama saada. Arstiteaduskonnas ega ka hiljem residentuuris õppides ei ole kliiniliste õppeainete kõrval olnud üldse juttu juhtimisoskustest, meeskonnatööst, ettevõtlusest, mida oma igapäevatöös lisaks meditsiinilistele teadmistele vajan ja kasutan. Usun, et paljudel meditsiinitöötajatel oleks juhtimisalastest pädevustest palju kasu.

Kas olete õppekava kaasosalejatelt midagi õppinud? Milline on Teie kursus?

Olen õppinud olema vähem individualist ja rohkem meeskonnamängija. Meie kursusel on lisaks minule meditsiinivaldkonna inimestest veel üks arst ja füsioterapeut. Kursusel on väga erineva taustaga inimesed, kes kõik on oma vallas kogenud ja pädevad, kel kõigil on ambitsioon ning kindel eesmärk, miks nad tulid ettevõtlikku juhtimist õppima. Mitmel kursusekaaslasel on juba magistrikraad ning ühel ka doktorikraad. Meie kursust iseloomustab teadmistejanu ja soov ennast pidevalt arendada.

Millised on Teie karjäärialased eesmärgid tulevikus? Kas Teil on oma missioon?

Soovin, et ärilises plaanis jõuaks efektiivus, innovatsioon ja juhtimiskvaliteet ka tervishoiuvaldkonda. Soovin, et spetsialistist juhiks arenemine võiks olla kindlalt defineeritav ja toetatav suund ning karjääriplaneerimise osa. Soovin ise olla hea juht oma meeskonnale, aidata oma meeskonnaliikmetel jõuda kaugele ning arendada koostööd teljel patsient-õde-arst rohkem horistontaalseks, kus iga osapool tajub enda vastutust võrdsel määral.

Kas Teil on soovitusi potentsiaalsetele sisseastujatele?

Mõtle, mis on sinu eesmärgid laiemas plaanis ja kuhu soovid jõuda ning seejärel tee enda kohta üks SWOT-analüüs. Kui leiad, et oled oma valdkonnas tugev spetsialist, aga soovid lennata veelgi kõrgemale ja tahad selleks õigeid tööriistu, tuge, häid mõtteid ning näpunäiteid  valdkonna spetsialistidelt, siis on see õppekava sulle.

Sisseastumine on avatud ja kestab kuni 6. juuli 2021 kell 12.00.

Lähem info: taltech.ee/ettevotlik-juhtimine

Originaalartikkel ilmus 22. aprillil Delfis.

Laeb infot...