TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Uurimisrühmad

Majandusteaduskonna uurimisrühmad jagunevad nelja instituudi vahel:

 

Ettevõtete tootlikkus, investeeringud ja konkurentsivõime eksportturgudel

Uurimisrühma juht: professor KADRI MÄNNASOO

Vaata lisaks


Majanduslik tulemuslikkus: integratsioon, valitsemine ja poliitika

Uurimisrühma juht: professor KARSTEN MICHAEL STÆHR

Vaata lisaks


Rahandus ja digimajandus: finantskäitumine, turud ning konkurentsivõime

Uurimisrühma juht: dotsent LAIVI LAIDROO

Vaata lisaks


Teadmistepõhisus ja sotsiaalmajanduslik kaasatus jätkusuutliku arengu edutegurina

Uurimisrühma juht: professor AARO HAZAK

Vaata lisaks

 

Avaliku sektori innovatsioon

Uurimisrühma juht: vanemteadur VEIKO LEMBER

 


e-Valitsemine

Uurimisrühma juht: professor ROBERT KRIMMER

 


Fiskaalne valitsemine

Uurimisrühma juht: professor RINGA RAUDLA

 


Haldusjuhtimine ja halduspoliitika

Uurimisrühma juht: professor TIINA RANDMA-LIIV

 


Teadus- ja tehnoloogia filosoofia

Uurimisrühma juht: professor AHTI-VEIKKO PIETARINEN

 


Tehnoloogia valitsemine ja innovatsioonipoliitika

Uurimisrühma juht: professor ERKKI KARO

 


Valitsemine

Uurimisrühma juht: professor WOLFGANG JOHANNES MAX DRECHSLER

 

 


Suurandmed sotsiaalteadustes

Uurimisrühma juht: professor ANU MASSO

 

Euroopa Liidu digitaalse turu ja tehnoloogiate õiguspoliitiline ja normatiivne raamistik ja selle kohaldumine partnerriikides

Uurimisrühma juht: professor TANEL KERIKMÄE

Vaata lisaks


Rahvusvahelised suhted, julgeolek, õigus ja tehnoloogia

Uurimisrühma juht: dotsent  HOLGER MÖLDER

Vaata lisaks


Eraõigus

Uurimisrühma juht: professor THOMAS HOFFMANN

Ettevõtluse uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor SUSANNE DURST

Vaata lisaks


Jätkusuutliku äriarenduse uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor WOLFGANG GERSTLBERGER

Vaata lisaks


Majandusarvestuse uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor SEFIK ISTEMIHAN DEMIRAG

Vaata lisaks


Organisatsiooni ja juhtimise uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor SUSANNE DURST

Vaata lisaks


Turunduse uurimisrühm

Uurimisrühma juht: dotsent IIVI RIIVITS-ARKONSUO

Vaata lisaks

Majandusteaduskonna hoone
Majandusteaduskonna hoone
Majandusteaduskonna hoone