Tallinna Tehnikaülikool

Uurimisrühmad

Majandusteaduskonna uurimisrühmad jagunevad nelja instituudi vahel:

Ettevõtete tootlikkus, investeeringud ja konkurentsivõime eksportturgudel

Uurimisrühma juht: professor Kadri Männasoo

Vaata lisaks


Majanduslik tulemuslikkus, integratsioon, valitsemine ja poliitika

Uurimisrühma juht: professor Karsten Michael Stæhr

Vaata lisaks


Rahandus ja digimajandus: finantskäitumine, turud ning konkurentsivõime

Uurimisrühma juht: dotsent Laivi Laidroo

Vaata lisaks


Teadmistepõhisus ja sotsiaalmajanduslik kaasatus jätkusuutliku arengu edutegurina

Uurimisrühma juht: professor Aaro Hazak

Vaata lisaks

Avaliku sektori innovatsioon

Uurimisrühma juht: vanemteadur Veiko Lember


Fiskaalne valitsemine

Uurimisrühma juht: professor Ringa Raudla


Haldusjuhtimine ja halduspoliitika

Uurimisrühma juht: professor Tiina Randma-Liiv


Tehnoloogia valitsemine ja innovatsioonipoliitika

Uurimisrühma juht: professor Erkki Karo


Valitsemine

Uurimisrühma juht: professor Wolfgang Johannes Max Drechsler


Suurandmed sotsiaalteadustes

Uurimisrühma juht: professor Anu Masso

Euroopa Liidu digitaalse turu ja tehnoloogiate õiguspoliitiline ja normatiivne raamistik ja selle kohaldumine partnerriikides

Uurimisrühma juht: professor Tanel Kerikmäe

Vaata lisaks


Rahvusvahelised suhted, julgeolek, õigus ja tehnoloogia

Uurimisrühma juht: dotsent Holger Mölder

Vaata lisaks


Eraõigus

Uurimisrühma juht: professor Thomas Hoffmann

Ettevõtluse uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor Aki Harima

Vaata lisaks


Jätkusuutliku väärtusahela juhtimise uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor Wolfgang Gerstlberger

Vaata lisaks


Majandusarvestuse uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor Sefik Istemihan Demirag

Vaata lisaks


Organisatsiooni ja juhtimise uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor Mari-Klara Stein

Vaata lisaks


Turunduse uurimisrühm

Uurimisrühma juht: dotsent Iivi Riivits-Arkonsuo

Vaata lisaks

Majandusteaduskonna hoone
Majandusteaduskonna hoone
Majandusteaduskonna hoone