Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi majandusteaduskonnast saad teadmised ühiskondlike, majanduslike ja õigusalaste väljakutsete lahendamiseks, oskuse rakendada innovaatilisi ärivõimalusi ning juhtida tulemuslikult nii protsesse kui meeskondi.

  • TalTechi majandusteaduskond on Baltikumi juhtiv kõrghariduse andja majanduse, ärinduse, õiguse ja avaliku halduse valdkonnas.
  • Õppetöö on üles ehitatud järgides kaasaegseid õppemeetodeid, mis toetuvad digilahendustele ja innovatiivsetele e-õppe meetoditele. Üliõpilastel on võimalik suunduda vahetusõpinguteks TalTechi partnerülikoolidesse, välisriiki on võimalik minna ka praktikale.
  • Meie õppeprogrammid on nüüdisaegsed, ainulaadsed, akrediteeritud, innovaatilised, mitmekesised, praktilised ja vastavad tööandjate ootustele.
  • Majandusteaduskond on kõige rahvusvahelisem kõrgharidusüksus Eestis, meie õppejõudude hulgas on rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlased, oma valdkonna silmapaistvad praktikud ning teaduspreemia laureaadid, mitte ainult Eestist vaid ka välisriikidest. Ligi 30% teaduskonna töötajatest on pärit välisriikidest. 
  • Haridus- ja teadusministeeriumi statistika kohaselt on TalTechi lõpetajate palgatase 26 protsenti kõrgem kõigi Eesti kõrgkoolide lõpetajate keskmisest. Majandusteaduskonna vilistlased on edukad ning ühiskonnas mõjukad kõneisikud.
  • Meie unikaalses ülikoolilinnakus ootavad õppijaid ees väga head õppetingimused, erialane raamatukogu, laiad sportimisvõimalused, üliõpilaskodud ja mitmekülgne üliõpilaselu (enam kui 30 erialast organisatsiooni).
  • Kujundame oma üliõpilastes ettevõtlikku hoiakut, mille tagab tihe koostöö ettevõtetega.
  • TalTechis on laiaulatuslikud koostöövõrgustikud ning ettevõtluskeskused (Tehnopol, Mektory), kus üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad loovad elulistele probleemidele praktilisi lahendusi.

Majandusteaduskond kujundab innovaatilist ja jätkusuutlikku ühiskonda. Investeeri oma tulevikku ja õpi Eesti kõige innovatiivsemas ülikoolis!