Tallinna Tehnikaülikool

RAHVUSVAHELISE ÄRIKORRALDUSE ÕPPEKAVA LÄBIDES OMANDAD LAIAPÕHJALISED TEADMISED NING OSKUSED KODUMAISTES VÕI RAHVUSVAHELISTES ETTEVÕTETES TÖÖTAMISEKS JA/VÕI OMA ÕPITEE JÄTKAMISEKS.

 • Võid töötada mitme valdkonna ettevõtetes turunduse, rahanduse, raamatupidamise ja personalitöö alal.
 • Oled omandanud piisavad teadmised ja oskused oma ettevõtte loomiseks.
 • Saad jätkata õpinguid magistriõppekavadel ärijuhtimise, juhtimise, majandusarvestuse ja rahanduse valdkonnas.
 • Oled lihvinud oma inglise keele oskust rahvusvahelises keskkonnas töötamiseks või õppimiseks.
 • Oled õpingute ajal üles ehitanud rahvusvahelise kontaktide võrgustiku.

KAS TEADSID, ET…

Kui keegi peaks juhtumisi Jaapani tegevjuhi poolt ulatatud visiitkaardi lihtsalt taskusse pistma, või selle koguni kohtumispaika maha unustama, kaotaks ta ilmselt igaveseks võimaluse selle firmaga äri ajada. Või et Ühendkuningriikide maksuseadus on kogu maailma mahukaim ning kubiseb kirjutatud ja kirjutamata seadustest, et ettevõtjat selles rägastikus sihilikult eksitada.

Kui su pea on tulvil vägevatest äriideedest, mille elluviimist koduriigi piirid tõenäoliselt takistama hakkavad, tule avastama rahvusvahelise ärijuhtimise peeneid nüansse.

Eriala sisu

Rahvusvahelise ärikorralduse õppekava annab üliõpilastele teadmised rahvusvaheliste ettevõtete tähtsamatest funktsioonidest. Õppetöö toimub inglise keeles ning viiakse läbi loengute ja praktiliste seminaridena. Mitmeid loenguid peavad selles valdkonnas töötavad külalisõppejõud, kes toovad oma praktilise kogemuse auditooriumisse kaasa. Õppetöö käigus külastavad üliõpilased ettevõtteid, tegelevad firmade juhtumiuuringute analüüsimise ja neile lahenduste otsimisega, mängivad simulatsioonimänge rahvusvahelises turunduses ja investeerimises ning löövad kaasa õppekavavälistes tegevustes, näiteks Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogrammis.

Kui üliõpilased on omandanud ärialased põhiteadmised majandusteooriast ja äriuuringute meetoditest ning head IT-oskused, saavad nad spetsialiseeruda kas ettevõtlusele ja turundusele või rahandusele ja majandusarvestusele. Õpingute lõpuleviimiseks tuleb koostada lõputöö, mis annab üliõpilasele võimaluse rakendada oma teadmisi ja oskusi väikesemahulise algupärase uurimistöö kirjutamise, selle esitlemise ning valitud teemavaldkonna üle arutlemise kaudu.

 • Pane tähele! Õppekava on tasuline. Õppetasu 4700 eurot aastas (2350 eurot semestris).

ÕPPEKAVA ÜLEVAADE (180 EAP)

 • Üldõpe (18 EAP). Siia kuuluvad kohustuslikud õppeained, nagu IT ja töökeskkond ja ergonoomika, samuti valikained – majandusalane inglise keel, eesti keel ja kultuur, rahvusvahelised suhted kaasajal, filosoofia, eraisiku rahandus jne.
 • Põhiõpe (84 EAP). Sisaldab mikro- ja makroökonoomika, majandusmatemaatika, statistika, logistika ja laovarude juhtimise, rahvusvahelise äri ning ärieetika jms kursuseid.
 • Eriõpe (63 EAP). Kursused jagunevad kahe peaeriala vahel: ettevõtlus ja turundus, rahandus ja majandusarvestus.
 • Vabaõpe (6 EAP). Annab võimaluse valida paljude ülikoolis pakutavate vabaõppeainete vahel.
 • Lõputöö (9 EAP). Ärijuhtimisega seotud iseseisvalt koostatud uurimistöö, mis võimaldab rakendada omandatud teoreetilisi teadmisi praktiliste probleemide lahendamisel.

Ettevõtluse ja turunduse peaeriala ühendab kahe suuna teadmised ja oskused.

 • Ettevõtluse suund pakub teadmisi ja oskuseid ettevõtlusega alustamiseks või toimiva ettevõtte juhtimisele kaasaaitamiseks. Saad ülevaate startup ettevõtlusest ja innovatsioonist; omandad teadmised ja oskused juhtimisest ja eestvedamisest, personalijuhtimisest, teadmusjuhtimisest ja organisatsioonide toimimisest. 
 • Turunduse loengutes ja seminarides saad seevastu selgeks valdkonna põhitõed ning tutvud erinevate teoreetiliste vaatepunktidega. Uurid, kuidas turunduse abil suurendada rahvusvahelise ettevõtte konkurentsieeliseid, mis on e-turundus ja kuidas see toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist ning õpid tundma turunduse juhtimise viise ning turundusjuhi rolli ettevõttes.

Pärast selle peaeriala läbimist oled valmis töötama projektijuhi, personalispetsialisti või kontoriassistendina, aga ka turundusspetsialisti, sotsiaalmeedia spetsialisti, kliendisuhete haldaja või müügispetsialistina. Samuti võid asutada oma ettevõtte.

Rahanduse ja majandusarvestuse peaeriala on kombinatsioon kahest omavahel tihedalt seotud valdkonnast.

 • Rahanduse õppeainetes õpid mõistma äri läbi numbrite. Omandad arusaama, kuidas tõlgendada ettevõtte finantsaruannetes olevat infot, et selle põhjal õigeid juhtimisotsuseid teha. Õpid orienteeruma finantsjuhtimise ja rahanduse põhimõistetes ning teooriates ning omandad teadmised ja oskused ettevõtte finantside juhtimisest, investeerimisest, finantsturgudest ja riskijuhtimisest.
 • Majandusarvestuses keskendud teadmistele ja oskustele, mille rakendamine aitab ettevõttetel jätkuvalt edukalt tegutseda. Õpid tundma erinevaid finantsandmete tõlgendamise ja analüüsimise meetodeid, saad ülevaate peamistest tarkvaraprogrammidest ning omandad teadmised ja oskused finantsarvestusest, juhtimis- ja kuluarvestusest ning ärianalüütikast.

Pärast selle peaeriala läbimist omad teadmisi töötamiseks finantsanalüütiku või nooremaudiitori või audiitori assistendina.

Tunnustused

Õppekava on akrediteeritud EFMD Global akrediteerimiskomisjoni poolt kolmeks aastaks 2024. aastal. Erinevalt üldisest riiklikust akrediteerimisest on EFMD akrediteeringu puhul tegemist valdkondliku akrediteerimisega, kus õppekava kvaliteeti hinnatakse ärinduse ja juhtimise valdkonna nõuete alusel ning hindajateks on valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased ja praktikud.

MIKS ÕPPIDA RAHVUSVAHELIST ÄRIJUHTIMIST TALTECHIS?

Õppekava kaks peaeriala annavad võimaluse teha pärast õpinguid valikuid – kas tööalane karjäär, haridustee jätkamine või nende kombinatsioon. Tööalase karjääri arendamiseks saad valida mitmesuguste ametikohtade vahel rahvusvaheliste ettevõtete äriprotsessides. Muidugi jääb võimalus jätkata perefirmas või asutada oma ettevõte. Haridustee jätkamiseks on valikus Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärijuhtimise (inglise keeles), juhtimise ja turunduse (eesti keeles) või ärirahanduse ja majandusarvestuse (eesti keeles) magistriõppekavad või õppimine magistriõppekaval mõnes teises ülikoolis.

Õppekava üliõpilaskond on rahvusvaheliselt väga mitmekesine – siin õpib üliõpilasi enam kui 20 rahvusest. Ka õppejõud on mitmekesise kultuuritaustaga. See annab võimaluse kogeda auditooriumis erinevaid maailmavaateid ja lähenemisi, harjutada meeskonnatööd mitmekultuurilistes rühmades ja laiendada oma sotsiaalset võrgustikku. Head võimalused osaleda füüsiliselt või virtuaalselt üliõpilasvahetuses (Erasmus+ programm, EuroTeQ konsortsium, jne).

Seosed praktikamaailmaga on tekkinud heast koostööst ettevõtete ja praktikutega ning õppejõudude ettevõtluspagasist, kes toovad auditooriumisse oma praktilise kogemuse ja näiteid ärielust. Võimalus osaleda õppekavavälistes tegevustes (näiteks Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogramm, start-up kursus Starter, Nordplusi intensiivkursus).

Õppekava sisaldab ka praktikat ettevõtetes ja teistes organisatsioonides.. Majandusteaduskond on loonud praktikaportaali üliõpilaste abistamiseks praktikakohtade leidmisel ja korraldab praktikalaata.

Meie õppejõud

Marianne Kallaste on rahvusvahelise ärikorralduse bakalaureuse programmi juht alates 2024. aastast. Ta on töötanud majandusteaduskonnas aastast 2004, esimesed aastad dekanaadis ning aastast 2011 ärikorralduse instituudis. Aastast 2016 on ta lektor, ettevõtluse ja rahvusvahelise äri valdkonnas. Kogu elu on teda huvitanud õppimise ja õpetamise parem mõistmine ning sellest innustatuna on ta kaasas ka majandusteaduskonna õppearenduskeskuse tegemistes.

Karin Jõeveer õpetab rahanduse aluste kursust ning on Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi- ja rahanduse instituudi dotsent. Doktorikraadi omandas ta Karli Ülikoolis Prahas (CERGE-EI). Enne Tehnikaülikooli tööle asumist töötas ta mitmeid aastaid Ühendkuningriigis – lektorina Keele ülikoolis ja Belfast Queen’s ülikoolis ning vanemteadurina Londoni majanduskooli finantsturgude grupis. Tal on laialdased teadmised finantsmajanduse valdkonnas. Ta on uurinud ettevõtete rahastamisotsuseid, ning on praeguseks keskendunud finantsasutuste efektiivsuse uurimisele.

Vaiva Kiaupaite-Grušniene (PhD) õpetab juhtimisarvestuse, finantsarvestuse aluste ja kuluarvestuse kursuseid. Tema juhtimisarvestuse kursus pälvis 2022.a. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri e-kursuse kvaliteedimärgi. Ta on ärikorralduse instituudi vanemlektor, doktorikraadi omandas ta Tallinna Tehnikaülikoolis.

Marina Järvis on keemiainsener, kes omandas doktorikraadi (PhD) Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ning magistrikraadi (M. Phil. töötervishoiuteaduses ja tööhügieenis) Norras Bergeni Ülikoolis. Marina töötab Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudis dotsendina ning peab loenguid magistrantidele ja bakalaureuseõppe üliõpilastele. Tal on laialdased koolitamise ja õpetamise kogemused, ning ta on samaaegselt nii Tehnikaülikooli töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise valdkonna lektor kui ka täiendkoolituste läbiviija mitmetele tööandjatele, ohutusjuhtidele ning töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistidele.

Ta on teinud töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise, tööstandardite ja EL direktiivide rakendamise alast uurimistööd enam kui 10 aastat, ning on avaldanud rohkem kui 40 teaduslikku artiklit. Lisaks on ta korduvalt esindanud Eestit rahvusvahelistel OHS konverentsidel ning osalenud asjakohastes EL projektides. Tema uurimistöö keskmes on ohutusjuhtimissüsteemid, teadmusjuhtimine töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, tööelu kvaliteet ja heaolu ning ohutuskultuur ja riskide hindamine.

Iivi Riivits-Arkonsuo õpetab turundusuuringute ja e-turunduse kursusi. Ta juhendab magistri- ja bakalaureusetöid ning on lõputööde kaitsmiskomisjoni liige. Ta kirjutas oma doktoritöö sellest, kuidas tarbijast saab brändisaadik. Oma uurimistöös on ta keskendunud tarbijate veebikäitumise ja põlvkondade uuringutele. Akadeemilise töö kõrvalt on ta töötanud turundusuuringute agentuuris.

Kirsti Rumma on majandusmatemaatika, statistika ja kvantitatiivsete meetodite vanemlektor. Ta on töötanud gümnaasiumiõpetaja, õppejõu, teaduri ning matemaatika ja matemaatika didaktika analüütikuna. Ta omandas doktorikraadi Norras, Agderi ülikoolis, ning tema uurimistöö on seotud matemaatika ja matemaatika didaktikaga ning haridusega üldisemalt.

Tarvo Niine, PhD, on logistika ja tarneahela juhtimise dotsent. Ta õpetab ärilogistika ja varude juhtimise kursust ning on ärinduse bakalaureuseõppekava juht. Tema peamised uurimisvaldkonnad on äri, ettevõtlus ja inseneriharidus. Ta on juhendanud üle 60 bakalaureuse- ja magistritööd.

Maris Zernand-Vilson on juhtimise õppejõud. Praegu õpetab ta juhtimise, organisatsioonikäitumise ja personalijuhtimise kursuseid. Ta omandas doktorikraadi uurides uute juhtimisideede elluviimist. Ta on juhendanud paljusid uurimis- ja lõputöid ning välja töötanud ja läbi viinud juhtide koolitusi. Ta on olnud aktiivne koolmeistrite arendamise vallas, juhtinud kogukondlikku tegevust ning võtnud osa kohaliku omavalitsuse juhtimisest. Tema hinnangul on ülikoolis hetkel suurimaks väljakutseks hariduse uuendamine ning uute õpistiilide juurutamine on töö põnevaim osa.

René Arvola, PhD, on olnud Tallinna Tehnikaülikooli lektor alates 2001. aastast, õpetades turunduse aluseid, turunduskommunikatsiooni, turundusjuhtimist, brändijuhtimist, strateegilist turundust ning viinud läbi magistriõppe töötuba ja turunduse simulatsiooni (koostöös Breda Rakenduskõrgkooliga). Ta on juhendanud üle 100 magistri- ja bakalaureusetöö. René Arvola vastutab Mektory Kosmosekeskuse turunduse eest ning omab pikaajalist kogemust ettevõtjana. Tema praegune uurimisprojekt (koostöös Euroopa tarbijakäitumise uurijate võrgustikuga COBENET ja Food and Fermentation Technologies Center-iga) keskendub taimsete piimatoodete alternatiivide tarbijakesksele tootearendusele.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Globaalses majanduses sõltuvad ettevõtted ja korporatsioonid oma äritegevuses teineteisest. Riigid ja ettevõtted vajavad üha enam inimesi, kes mõistavad rahvusvahelise äri eripärasid ja suudavad professionaalselt korraldada äritegevust Norrast Jaapanini.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond valmistab ette rahvusvaheliste ettevõtete ning avaliku sektori juhte ja spetsialiste, kellel on laiad majandus- ja ärialased teadmised. Seetõttu on sul eeldused asuda tööle rahvusvahelistesse ettevõtetesse üle maailma nii turunduse, rahanduse, majandusarvestuse kui ka personalitöö valdkonda. Samuti annab rahvusvahelise turunduse taust võimaluse tööd leida ekspordi korralduse valdkonnas. Loomulikult võid alustada oma ettevõttega ja ise selle arengusuunad seada.

Suurimad tööandjad

 • Rahvusvahelised audiitorbürood: PWC, KPMG, Ernst & Young
 • Rahvusvahelised organisatsioonid: WHO, IMF
 • Suurettevõtted: ABB, Ericsson, Skype
 • Pangad: Swedbank, SEB, LHV, Nordea

Intervjuud üliõpilaste ja lõpetajatega

Britt Marii Venderström oli algselt plaaninud alustada oma ülikooliõpinguid Inglismaal Nottinghamis ja oli juba viisa taotlemise protsessis, kuid otsustas viimasel minutil jääda Eestisse ja õppida TalTechis rahvusvahelist ärikorraldust.
Loe intervjuud temaga siit

Rahvusvahelise ärikorralduse lõpetanud Helina Meier leiab, et õppekava on arendanud eelkõige tema suhtlusoskust, tiimitööd ja pingetaluvust.
Loe intervjuud temaga siit

Rahvusvahelise ärikorralduse lüliõpilane Roman Cole leiab, et õpingud on pannud teda rohkem maailma vastu huvi tundma.
Loe intervjuud temaga siit

Studying in TVTB programme at TalTech was an opportunity for me to upgrade my previous education and receive amazing knowledge, which helped me forward in my career. The programme combines high-quality theoretical teaching with concrete technical aspects to improve your skillset ready for the work-life. The lecturers and the structure of the courses drive you to develop your expertise and create a possibility to network with students all around the world. 

Emmi Puolakka (Soome), lõpetas õppekava 2019.

Studying at TalTech helped me develop my international skills and language skills by creating a solid base of understanding regarding different business fields. The TVBT programme is unique as it provides a platform that allows students (who, like me, are ambitious to work across international boundaries and cultures) to continue in different fields of study and develop international business skills. The courses provide both theoretical and practical skills. The programme gives the opportunity to get to study a variety of international courses that provide a global perspective about business. I recommend the programme because it emphasizes international courses, group work, presentation skills and business language skills which, in my opinion, are especially important and useful in succeeding in a global business or pursuing an international career.

Johnny Mikombe (Kongo), lõpetas õppekava 2020.

Kas sobib mulle?

 • Õppekava sobib eelkõige neile kandidaatidele, kes tunnevad huvi ärivaldkonna vastu ning kelle isiklikud ja erialased eesmärgid on seotud turunduse, juhtimise, ettevõtluse, majandusarvestuse, rahanduse ja logistikaga.
 • See valdkond sobib suurepäraselt neile, kellel on soov töötada inimestega ning kellel on eelnev kooliprojektide, konkursside, turundussündmuste, rahakogumise kampaaniate korraldamise, kaasõpilaste esindamise, oma (õpilas)firma asutamise või perefirmas töötamise kogemus.
 • Õppekava sobib nii neile, kes armastavad numbreid ja kellele meeldib sukelduda arvude ja arvutusloogika sügavustesse, kui ka headele suhtlejatele ja end loomingulistes tegevustest proovile panna soovijatele.
 • Oluline on inglise keele oskus, mistõttu osalemine rahvusvahelistes õpilasvahetustes ja keelelaagrites on kindlasti boonus.

Laeb infot...

EFMD Global Accreditation