Tallinna Tehnikaülikool

Õppekava annab sulle põhjalikud teadmised ettevõtlusest, uutest ärimudelitest ja ringmajandusest, mis teeb sinust ihaldatud töötaja kaasaegsetes ettevõtetes üle kogu maailma.


Arenev maailm on tekitanud tööturul hakkamasaamiseks hulga uusi eeldusi, milleta pole kaasaegses ettevõtluses võimalik toime tulla. Ühelt poolt oodatakse töötajatelt majandusteadmisi, teisalt nõutakse neilt keskkonnaküsimuste üksikasjalikku mõistmist. Meie õppekava annab sulle mõlemad – ühendades teadmised ja oskused, mida praegune tööturg rohepöörde kontekstis vajab. See võimaldab sul juba lähitulevikus leida tulusat tööd, kuna õppekava läbinuna suudad süsteemselt mõelda, kriitiliselt analüüsida ja oskad leida lahendusi.

 • Meie õppekava on Eestis ainulaadne – ükski teine bakalaureuseõppekava ei paku sedavõrd kõikehõlmavat sissevaadet jätkusuutlikusse ettevõtlusesse ega ringmajandusse. Ja kuigi mõlemad mõisted – jätkusuutlikkus ja ringmajandus – võivad esmapilgul kuivalt kõlada, on nende taga elujõulised protsessid, mille abil hakkad oma kogukonnale väärtust ja kasu looma.
 • Õppekava aluseks on Tallinna Tehnikaülikooli majandus-, inseneri- ja loodusteaduskonna tippteadus ning tugev koostöö ettevõtluspartnerite ja avaliku sektori organisatsioonidega.
 • Oleme kava koostamisel võtnud arvesse meie tudengite tulevaste tööandjate vajadusi, mille igakülgset tundmist ettevõtted oma töötajatelt ootavad. See annab sulle kohe konkurentsieelise – pole välistatud seegi, et mõni tööandja sind juba õpingute ajal märkab!
 • Teeme koostööd paljude mainekate ettevõtetega, näiteks Eesti Energia AS, Enefit Power AS, Viru Keemia Grupp AS, Swedbank AS, KPMG Baltics OÜ ja paljud teised.
 • Pane tähele! Õppetöö toimub TalTechi Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel ja Jõhvis.

Kas teadsid, et …

õpilased kuulamas ja kirjutamas

Ida-Virumaa on suurte muutuste lävel. Piirkonna ambitsioon on aukartust äratav: Ida-Virumaa soovib 2035. aastaks saada kliimasõbraliku majandusmudeliga kaasaegseks regiooniks, mille  arengut kujundab rahvusvaheliselt atraktiivne ettevõtluskeskkond. Plaani teostamise muudavad realistlikuks Virumaa kõrge potentsiaaliga tootmis- ja teenindusettevõtted, mis vajavad kohalikke olusid tundvaid eksperte ja töötajaid. See tähendab sind! 

Just seetõttu toimub õppetöö TalTechi Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel ja Jõhvis. Tahame olla selle piirkonna südames, mis meie õpetatavatest oskustest ja teadmistest kõige enam võidab.  

Eriala sisu

Jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse õppekava annab sulle järgmised teadmised ja oskused:

 • Õpingute alguses saad üldised teadmised majandusteaduse põhimõistetest ja majanduse seaduspärasustest. Õpid tõlgendama majandusprobleeme ning saad ülevaate ringmajanduse aluspõhimõtetest. 
 • Teadmiste tugevdamiseks tutvustatakse sulle juba õpingute alguses praktilist maailma, sh ettevõtteid, mis jätkusuutlikku majandamist rakendavad.
 • Sa õpid kavandama ja hindama jätkusuutlikke ärimudeleid ning rakendama neid erinevates ettevõtluskeskkondades. Anname detailse ülevaate äri põhifunktsioonidest ja nende omavahelistest seostest. 
 • Omandad uusi teadmisi ettevõtlusest, turundusest, ESG (keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisstandardite) raamistikust ja põhimõtetest. Sa õpid koostama kestlikkusaruandlust ja rakendama jätkusuutliku rahanduse põhimõtteid finantsjuhtimises.
 • Ainuüksi need teadmised muudavad su tööturul atraktiivseks. Ent meie õppekava tõstab su ühe olulise astme võrra kõrgemalegi – anname sulle ettevalmistuse erinevate rohetehnoloogiatega töötamiseks. 
 • Sinust saab hinnatud asjatundja, kes valdab rohetehnoloogiate rakendusvaldkondi, keskkonnasäästlikke tootearenduse strateegiaid ja raamistikke. Lisaks jagame teadmisi erinevate toormete ja nende jäätmete ringlussevõtu ja ümbertöötlemise rakendusvõimalustest.

Tulevik

Virumaa kolledži hoone

  Eriala tulevikuväljavaated

  Virumaa kolledž teeb tihedat koostööd tööstusettevõtetega, kuhu meie tudengeid praktikale oodatakse. Õppekava läbimise järel saab sinust hinnatud spetsialist nii Eestis kui ka mujal maailmas. Eriti aga Ida-Virumaal, kus sinu oskused on väga nõutud ja hinnatud. Eriala lõpetades on sul võimalus teha kiiret karjääri – tihtipeale leiavad tudengid juba praktika ajal töökoha ning jäävad sinna ka peale ülikooli lõpetamist tööle.

  TalTechis omandatud teadmiste ja oskustega inimene võib asuda tööle paljudel kesk- või tippjuhi ametikohtadel. Loomulikult soosib meie õppekava ka alustava ettevõtja karjääri. Sinu unikaalsed ja tulevikku suunatud oskused tähendavad üht – oled ihaldatud spetsialist, kelleta ei saa hakkama ükski teenindus- või tööstusettevõte, mis jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse põhimõtteid soovib rakendada. Sellises rollis suudad ettevõtetes muudatuste planeerimisel nii ärilisi kui ka tehnoloogilisi aspekte vaadelda ning oled seetõttu hindamatu töötaja kõigile ettevõtetele, kes juba lähemas tulevikus tulemuslikult tegutseda soovivad.

  Siin on kiire ülevaade tagasisidest, mida oleme oma vilistlastelt saanud: 77% teenib Eesti keskmisest kõrgemat palka, 94% töötab õpitud erialal, 77% töötab spetsialisti või tippspetsialistina ning 94% hindab end tööturul konkurentsivõimeliseks, 88% eriala lõpetanutest on oma tööga väga rahul.

  Kui suur on sinu võimalus sedavõrd ahvatleva statistika osaks muutuda?

  Kuula ka podcasti õppekava programmijuhi Helena Rozeikiga!

  Saad teada:

  • kuidas ja miks selline uuenduslik õppekava loodi,
  • milles seisneb jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse olulisus, 
  • kuidas partnerlus ettevõtetega õppekava raames rikastab õppekava ning toob kasu nii tudengitele kui ka ettevõtetele,
  • milliseid oskusi ja teadmisi uus õppekava pakub ning kuidas see valmistab tudengeid ette edukaks toimetulekuks tööturul.

  Kas sobib mulle?

  tudengid tegemas grupitööd

  Kui soovid teada, kas see õppekava on sinu jaoks, siis esita endale järgmised küsimused: 

  • Kas ma hoolin keskkonnast?
  • Kas ma tahan aidata ettevõtetel keskkonnasõbralikumaks ja kestlikumaks muutuda?
  • Kas ma tunnen rahulolu, kui olen mõne keerulise probleemi lahendanud? 
  • Kas tehnoloogia paelub mind?
  • Kas ma soovin teha hiilgavat karjääri, nt saada juhiks või luua oma ettevõte?
  • Kas ma olen pühendunud ja töökas? 
  • Kas ma tahan saada tulevikutegijaks?

  Kui sinu vastus on kasvõi mõnele küsimusele „jah“, võime lubada, et meie juures hoolsalt teadmisi omandades laod oma tulevikule kindla ja viljaka vundamendi. 

  Võta meiega ühendust, küsi lisa ja ole osaline tulevikust, mis hindab tarku ja ettevõtlikke inimesi! 

  Laeb infot...