Tallinna Tehnikaülikool

Avasta enda jaoks ärimaailm ja loo sellega laiapõhjaline stardiplatvorm edasiseks karjääriks.

 • Fookuses äritegevuse nn suur pilt. Eesmärk on arendada mõttemalle, mille üldine loogika on tõhus tööriist ka näiteks kahekümne aasta pärast, kui tegevuskeskkond, võimalused ja probleemidki on hoopis teistsugused.
 • Laiad võimalused valida: viis peaeriala ja palju valikaineid. Oluline on läbivalt iseennast hinnata, seada arengusihte ja teha mõtestatud valikuid – täpselt nagu ka äris.
 • TalTechi ärinduse vilistlaskond on oma alal Eesti suurim. TalTechist saad muuhulgas rikkaliku kontaktvõrgustiku: tänane kursusekaaslane võib olla tulevikus hinnaliste sidemetega ekspert.
 • Tihedalt seotud teoreetilist ja praktilist õpet annavad kogenud õppejõud, praktikud ja arvamusliidrid.

Kas teadsid, et...

Pidevalt areneval ettevõtlusmaastikul on oluliseks märksõnaks muutunud innustava väärtuspakkumise olemasolu ehk see, mis aitab sinu ettevõttel erineda konkurentidest, tagades eelistatud tööandja staatuse, ning on vajalik nii seniste kui ka uute motiveeritud töötajate leidmiseks.

Ärinduse õppes omandad ärimaailmas tarvilikke oskusi ja ettevõtlikkust, et realiseerida uusi ärivõimalusi suurema väärtuse loomiseks. Valik viie spetsialiseerumise vahel – ettevõtlus ja juhtimine, logistika ja tarneahel, ärirahandus, majandusarvestus digiajastul, turundus – annab võimaluse edasist karjääri juba õppe kestel oma soovi järgi kujundada. See võib tähendada alust spetsialisti karjäärile, näiteks suundud tööle turunduse valdkonda ning ka edaspidi keskendud enesetäiendamisele turunduses. Samavõrd oleme aga ka õpet kujundades arvestanud üliõpilaste edasise horisontaalse karjäärivalikuga, näiteks võid peale logistika peaeriala lõpetamist suunduda edasi õppima juhtimist, turundust või ärirahandust. Oleme TalTechi majandusteaduskonnas arvamusel, et üliõpilastel peavad olema mõlemad trajektoorid võrdselt võimalikud, sest kaasaegne tööelu vajab mõlemat.

Eriala sisu

TalTechis ärindust õppides on esimesel kohal äritegevusest nn suure pildi loomine, mis võimaldab maailma näha ettevõtja pilguga.

Paralleelselt arendame ettevõtlikku mõttelaadi, ärikeskkonna ja äriprotsesside mõtestamist ja analüüsivõimet. Õpid jätkusuutliku äriplaani loomist ning detailsemaid teadmisi ja oskusi ärifunktsioonide toimimisest ning äritegevuse korraldamisest. Hakkad märkama ja oskad realiseerida uusi ärivõimalusi ning leida, mida võiks äriettevõttes teha teisiti, et rohkem väärtust luua.

Meie õppetöös on õpikuteooria ja praktika tihedalt läbi põimunud. Iga teoreetilise kontseptsiooni osas tuleb osata hinnata, millises olukorras on idee otseselt rakenduslik ning millised on eeldused ja olukorraline kohandatavus. Samuti tuleb analüüsida, millised on võimalikud positiivsed tagajärjed, riskid ja negatiivsed kõrvalmõjud.

Kui alusteemad on omandatud, valib iga üliõpilane ühe viiest peaeriala suunast. Nii saad keskenduda valdkonnale, millega seoses näed kõige tõenäolisemalt oma tulevast karjääri. Õppekava sisaldab ka praktikat, mis on peaeriala-spetsiifiline.

Õppekava sisu

1.semester:

 • juhtimine ja eestvedamine, turundus, mikroökonoomika, majandusmatemaatika, andmetöötlus.

2. semester:

 • ettevõtte alused, ärilogistika ja varude juhtimine, finantsarvestuse alused, statistika, makroökonoomika.

3. semester:

 • rahanduse alused, äriõiguse alused. keskkonna ja säästva arengu ökonoomika, töökeskkond ja ergonoomika.

4. semester:

 • peaeriala ettevõtlus ja juhtimine: projektijuhtimine, personalijuhtimine, äriuuringute alused.
 • peaeriala logistika ja tarneahel: transport ja ekspedeerimine, ostujuhtimine, äriuuringute alused.
 • peaeriala majandusarvestus digiajastul: maksundus, finantsarvestuse keskkursus I, finantsarvestuse keskkursus II, äriuuringute alused.
 • peaeriala turundus: turunduse juhtimine, äriturundus, äriuuringute alused.
 • peaeriala ärirahandus: raha, finantsinstitutsioonid ja turud, äriuuringute alused.

5. semester:

 • peaeriala ettevõtlus ja juhtimine: juhtimise erikursus, start-up ettevõtlus, rahvusvaheline äri ja eetika, praktika.
 • peaeriala logistika ja tarneahel: logistika tehnoloogiad, tootmise ja teeninduse juhtimine, rahvusvaheline äri ja eetika, praktika.
 • peaeriala majandusarvestus digiajastul: juhtimisarvestus, ärianalüütika alused, rahvusvaheline äri ja eetika, praktika.
 • peaeriala turundus: praktika, e-turundus, turunduskommunikatsioon, rahvusvaheline äri ja eetika, praktika.
 • peaeriala ärirahandus: finantsjuhtimine, finantsarvestus finantsjuhile, ökonomeetria, rahvusvaheline äri ja eetika, praktika.

6. semester:

 • peaeriala ettevõtlus ja juhtimine: loovus ja innovatsioon, bakalaureuseseminar, lõputöö
 • peaeriala logistika ja tarneahel: roheline logistika
 • peaeriala majandusarvestus digiajastul: kuluarvestus, äritarkvara ja arvestuse infosüsteemid,  bakalaureuseseminar, lõputöö
 • peaeriala turundus: turundusuuring, bakalaureuseseminar, lõputöö
 • peaeriala ärirahandus: finantsmodelleerimine, bakalaureuseseminar, lõputöö

Süvened ühelt poolt loovuse arendamise, uue ärimudeli loomise ja ettevõtte rajamise valdkonda ning teiselt poolt sellesse, kuidas toimivad juba väljakujunenud organisatsioonid. Selles osas on tähtsad ained projektijuhtimine (meetod, mis on rakendatav nii töös kui laiemalt ka eraelulistes eesmärgistatud ettevõtmistes), organisatsioonikäitumine (inimeste tööalase käitumise psühholoogilised aspektid ja selle mõjutamine) ning personalijuhtimine.

Peamised õppeained: personalijuhtimine, projektijuhtimine, start-up ettevõtlus, juhtimise erikursus ning loovus ja innovatsioon.

Omandad põhjaliku ülevaate logistika tegevuste kavandamisest ja korraldusest, seda nii vahetu transpordi kui ka laonduse, ostutegevuse, tootmiskorralduse, mitmesuguste logistikatehnoloogiate ja infolahenduste aspektist. Taolised osategevused võtab viimasel semestril kokku logistikaettevõtte juhtimise aine, mille rolliks on kaasata praktikutest valdkonna juhtide isiklikku kogemust ja vaatenurki.

Peamised õppeained: transport ja ekspedeerimine, logistika tehnoloogiad, ostujuhtimine, tootmise ja teeninduse juhtimine ning roheline logistika.

Vajadus arvestuse järgi äritegevuses (tehingute fikseerimine, kontroll, infosisend otsuste tegemiseks) on igikestev, aga tööriistad selle teostamiseks arenevad kiiresti. Sellel peaerialal saad tuttavaks tänapäevase äritarkvaraga ning arvutipõhise ärianalüütika alustega. Samuti õpid, missuguseid finantsandmeid milliste meetoditega töödelda ning kuidas tulemused kokku võtta ja aruannete vormi viia. Selgeks saavad ka seonduvad juriidilised nõuded ja põhimõtted.

Peamised õppeained: finantsarvestuse keskkursus, juhtimisarvestus, maksundus, ärianalüütika alused ning äritarkvara ja arvestuse alused.

Süvened turundusse kui ühte ettevõtte põhiprotsessi ja konkurentsieelise tõstmise vahendisse. Õpid nii „kuulama” (turundusuuring) kui ka „rääkima” (turunduskommunikatsioon, e-turundus) ning laiemalt turundust terviklikult kavandama ja strateegilisi plaane praktikas ellu viima (turunduse juhtimine). Turunduskommunikatsioonis on fookus äris vajalike suhtlemisoskuste edendamisel. Mitmed turunduse ained sisaldavad meeskonnatöö oskuste arendamist.

Peamised õppeained: turunduskommunikatsioon I, turundusuuring I, turunduse juhtimine, äriturundus ning e-turundus.

Õpid, kuidas panna äri rahanduse keelde ning kuidas analüüsida andmeid nii, et sellest tuleviku tarbeks võimalikult palju kasulikku välja lugeda. Sulle saavad selgeks finantsanalüüsi ja -juhtimise põhimõtted. Tutvud finantseerimise, investeeringute, rahavoogude ja riskide juhtimise kõige põhimõttelisemate seisukohtadega ning õpid, kuidas neid praktikas rakendada.

Peamised õppeained: finantsjuhtimine, finantsarvestus finantsjuhtidele, finantsmodelleerimine, ökonomeetria ning raha, finantsinstitutsioonid ja turud.

Majandusteaduskonna tudengid

Miks õppida ärindust just TalTechis?

 • Ärinduse õppekava on TalTechis üks populaarseimaid, mistõttu on ka meie vilistlaskond valdkonnas Eesti suurim. Meilt saad rikkaliku kontaktide võrgustiku, kus tänane kursusekaaslane võib olla tulevikus hinnaliste sidemetega ekspert, mis lihtsustab uute ärikontaktide loomist ja oma ideede realiseerimist. Lisaks õpid Eesti kõige rahvusvahelisemas ülikoolis, mis avab võimalusi ka väljaspool Eesti äri- ja kultuuriruumis.

 • Sünergiline kogemus ja rahvusvaheline meeskond. Kõigil peaerialadel – turundus, logistika ja tarneahel, ärirahandus, ettevõtlus ja juhtimine, majandusarvestus digiajastul – on meeskonnas nii suure kogemustepagasiga õpetajaid, oma valdkonna praktikuid, arvamusliidreid kui ka rahvusvahelise haardega teadlased.
 • Meie õpe on laiapõhjaline. Omad võimalust edasist karjääri vastavalt oma soovidele kujundada, tehes valiku viie võimaliku spetsialiseerumise vahel. Alusteadmiste omandamise kõrvalt on piisavalt aega oma valiku kaalumiseks ja katsetamiseks, et jõuda selgusele tulevases karjäärivalikus.

Majandusteaduskonna tudengid

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Peale lõpetamist, aga tegelikult ka juba õppe käigus, saab Sinust tõenäoliselt praktiseeriv spetsialist ning osadest õppijatest ja lõpetajatest ka ettevõtjad. Väike osa üliõpilasi omavad juba õppe käigus tööl ametinimetust, milles sisaldub sõna juht, ent pigem on tavapärasem, et see juhtub keskmise vilistlasega 3–5 aastat peale lõpetamist.

Karjääriredeli esimesel sammul on tööülesanded piiritletud ja tihti assisteeriva iseloomuga. Aja jooksul kasvab koos kogemustega ka vastutus.

 • Turunduse suunal töötades võib esimese töö sisuks olla klientide eelistuste jälgimine, müügistatistika ja turu-uuringute analüüsimine või konkurentide tegutsemise jälgimine, müügipakkumiste koostamine.
 • Alustav majandusarvestaja kogub ja töötleb ettevõtte majandustehingutega seotud infot ning vastutab selle õigeaegse ja kompaktse edastamise eest, tegeleb raamatupidamisega.
 • Ettevõtluse ja juhtimise peaerialal on võimalik alustada karjääri nii oma ettevõtet asutadeskui ka juba toimiva äriettevõtte juhi assistendina kogemusi omandades. Juhtimise suunal võib töö seisneda personalijuhi abistamises personalitegevuse koordineerimisel – inimeste värbamisega, koolituste korraldamisega, arenguvestluste ja rahuloluküsitluste läbiviimisega. Lisaks võib töö olla seotud ka büroojuhtimise või administratiivjuhtimisega.
 • Logistika suunal on sageli praktika- ja esimene töökoht veokorraldaja, ostja, hankespetsialist või logistika assistent, laojuhi assistent, tootmise planeerija.
 • Ärirahanduse suunal võib töö hõlmata andmeanalüüsi, aga ka klientidega tegelemist (näiteks finantsnõustamine).

Eriala tulevikuväljavaated

Ärinduse õppimine on kindel investeering Sinu tulevikku, kuna annab universaalse arusaama äriprotsessidest, mida on tarvis ükskõik mis valdkonnas töötamiseks – olgu selleks tootmine, hulgi- või jaemüük, teenindus, internetiäri, kinnisvara või hoopis finantsteenused.

Juhtimise ning majanduse mõtestamise oskus ning ettevõtlikkuse arendamisele suunatud õpe on põhjapanev ja püsiv. Iga eriala sisaldab mingil määral aeguvaid teadmisi, mis sõltuvad näiteks tehnoloogilisest arengutasemest, elukeskkonna või hoopis seaduste muutumisest. Ärinduse õppe oluliseks eesmärgiks on aga luua mõttemalle, mille üldine loogika on tõhus tööriist ka aastal 2040, st oludes, mida ka tulevikku uurivad teadlased ei oska täna eriti täpselt ette näha.

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

Äritegevuse üldine loogika on universaalne ning kehtib nii siin kui sealpool riigipiire. Pealegi on tänapäeval vaid väike osa äritegevusest kitsalt kohalik, sest tarneahelad ja partnervõrgustikud võivad olla ülemaailmsed. Ärinduse alal arendatavate oskuste hulka kuuluvad ka keeled, kriitiline mõtlemine ja erinevate kultuurikeskkondade tundmine, mis võimaldavad hakkama saada ka rahvusvahelisel pinnal.

Ärindus on väga hea erialavalik minusugustele gümnaasiumilõpetajatele, kes tunnevad tõmmet majanduse ning ärimaailma poole, kuid ei tea veel täpselt, millele nad konkreetselt spetsialiseeruda tahavad. Lai valik üldaineid esimesel aastal annab väga hea ülevaate kõikidest spetsialiseerumisvaldkondadest ning valmistab ette ärinduse õppekava lõpetanu töötama algtasemel kõigis viies õppetöö käigus kokkupuututud erialases valdkonnas. Teisel aastal tehtud erialavalik läheb sujuvalt üle kitsamaks erialaste teadmiste omandamiseks kolmandal aastal, mille käigus saab nii mõnigi õppur spetsialistiks ning alustab vastavat karjääri. Tööpõld on ärinduse tudengitele lai, kuna igas valdkonnas on ettevõtetel vaja majandusspetsialiste ning tublimad korjatakse kooli kõrvalt varakult üles. Lahti jäävad ka teiste valdkondade uksed - isiklikult omandan ärinduse õppekava vilistlasena täna magistrikraadi TalTechi inseneriteaduskonnas.

Olev Parts, lõpetas õppekava 2020

Kas sobib mulle?

 • Ärindus haarab mitmetahulisi protsesse ja vastutusalasid, mille ühiseks nimetajaks on majanduslik mõtlemine ja ettevõtlik hoiak. Eeldades süsteemsust ja raamidest välja mõtlemise oskust, kuuluvad ärinduse spektrisse nii suhtlemisel põhinevad rollid kui ka analüütilised tööd, sealhulgas ülesanded, kus esmatähtis on hea operatiivne valmisolek, ja tööd, mis tuginevad rohkem rutiinile.
 • Kui oled tuleviku osas ebakindel, ei pea sa muretsema – Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse õpe on ülesehituselt teadlikult laiapõhjaline. See tähendab, et ühistel alusteadmistel on üsna suur roll ning järgnev spetsialiseerumine moodustab kogu õppimisest vaid veerandi, jättes piisavalt aega valikut kaaluda ja katsetada.
 • Kuula podcast’i, kus ärinduse eriala tudeng Kristina Laurits ja programmijuht Tarvo Niine avavad põhjalikumalt ärinduse eriala sisu, mis on ühtaegu piisavalt lai, kuid samas ka üksikasjalik. Podcast’ist saad teada, milliseid õppeaineid ja suundi saab valida ning millised on eriala lõpetajate tulevikuväljavaated. Kuula siit
 • Loe intervjuud, kus ärinduse programmijuht Tarvo Niine räägib, miks tuleb kasuks eriala keskmes olev ettevõtlikkuse arendamine ka siis, kui vilistlane hilisemas elus siiski ettevõtjaks ei hakka. Loe siit
 • TalTechi ärikorralduse vilistlane Kirke Saar valis eriala seetõttu, et õppekaval oli võimalik õppida peale majanduse ka IT-d ja ehitust. Loe siit
 • TalTechi ärinduse teise kursuse tudeng Elisabeth Kass on tõeline multitasker - lisaks täiskohaga tööle ja ülikooliõpingutele, juhendab ta lasteaialaste teadusringi ning koolitab tulevasi vetelpäästjaid. Vaata ja loe siit
 • Karl Vihul on TalTechi kahekordne vilistlane ja füüsilist aktiivsust premeeriv rakenduse FitSphere asutaja, mille idee sai alguse ärinduses bakalaureusekraadi omandades start-up õppeaines. Loe siit
 • Kas teadsid, et kui oled edukas majandusteaduskonna tudeng, kellel on huvi majandus- ja finantsvaldkonna vastu ning soov ettevõttega koostööd teha, siis kvalifitseerud ka Grant Thornton välja pandud stipendiumile? Loe siit
 • Meie ärinduse tudeng Juuso Roihu eesmärgiks on pääseda Pariisi olümpiale ja saada olümpial purjetamises esikümnesse. Loe siit
 • Karl Pikner on majanduasteaduskonna ärinduse teise kursuse tudeng, Tudengifondi esimees ja investeerimiseguru. Kuula siit

Laeb infot...