Tallinna Tehnikaülikool

Üldinfo

 • Üüriarved väljastatakse hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks. Arved tuleb tasuda jooksva kuu 28. kuupäevaks.
 • Arvel on jooksva kuu üür.
 • Ühe toa elanikel võivad olla erinevate summadega üüriarved. Selleks võib olla mitmeid põhjuseid: erinevatel aegadel alanud üürilepingud, eelnevate kuude üürivõlgnevused või kolimised ühest toast/majast teise.
 • Viiviseid arvestatakse kord kuus üüriarvete väljastamise päeval. Viiviseid arvestatakse eelmisel kuul või kuudel hilinenud maksete eest. Laekunud summalt arvestatakse esmalt maha viivis ja seejärel arve põhisumma.
 • Lepingu alustamisel on Sinu esimeseks arveks tagatisraha arve. Seejärel väljastataval arvel on üürisumma. Esimene üürisumma arvestatakse vastavalt antud kuul ühiselamus elatud päevade arvule (lepingu alguskuupäevast). Näiteks: Sinu üürileping algas 4. aprillil, seega on Sinu esimesel üüriarvel üür perioodi eest 4.-30. aprill. Järgmisel üüriarvel on juba terve kuu üürisumma.
 • Kui Sa soovid terve kahekohalise toa üksinda üürida, pead arvestama ka suurenevate kuludega: esmalt pead tasuma lisatagatise/terve toa tagatisraha summa, seejärel igakuiselt terve toa üüri.
 • Lepingu lõppemisel arvestatakse Sinu tagatisrahast maha viimase kuu üür.
 • Lepingu lõppemisel tagastatakse Sulle tagatisraha jääk üks kuu lepingu lõppemisest. Raha tagastatakse lepingu sõlminud isiku pangakontole.

Viitenumber arvete tasumisel

 • Arveid tasudes on viitenumbri kasutamine kohustuslik. See aitab meil makseid kiiremini ja täpsemini töödelda. Viitenumbrita või vigase viitenumbriga makse ei pruugi meieni jõuda. Viitenumber on kirjas igal arvel ning see ei muutu Üliõpilaskülas elamise ajal.
 • Pea meeles, et igal tudengil on oma isiklik viitenumber! Kui kasutad kellegi teise arvel olevat viitenumbrit, kandub raha tema kontole ja Sinu arve on endiselt tasumata.
 • Kui Sa ei saa ise makset teostada, võivad seda teha ka Sinu pereliikmed või sõbrad. Sellisel juhul pead kindlasti veenduma, et nad kasutavad Sinu viitenumbrit. Täiendavalt soovitame ka selgitusse märkida üürniku nime.

Kui on tekkinud üürivõlgnevus

 • Üüri maksetähtaeg Üliõpilaskülas on alati jooksva kuu 28. kuupäev (kui arvel ei ole märgitud teisiti). Kui me pole Su makset 28. kuupäevaks saanud, muutub üürimakse võlaks ning seetõttu hakkavad ka viivised jooksma. Kui Sul tekivad makseraskused, palun ära eira probleemi ning võta koheselt Üliõpilaskülaga ühendust! Vajadusel saame kokku leppida mõlemale poolele sobilikus maksegraafikus.
 • Pikaajaliste ja Üliõpilasküla teadetele mittereageerivate võlgnike üürilepingud lõpetatakse ennetähtaegselt. Kui Sa ei maksa oma võlga ära ka pärast korduvaid meeldetuletusi, antakse Su võlgnevus edasi inkassofirmale ning see võib Sulle kaasa tuua täiendavaid kulusid!