Tallinna Tehnikaülikool

Koha taotlemine

 • Boksiks nimetatakse kortertüüpi elamispinda, kus on kaks tuba, ühine kööginurk, dušš ja tualett. Enamus bokse üliõpilaselamutes on 2-toalised, kuid on ka bokse, kus on üks tuba.
 • Üks koht kahekohalises toas - toatüüp, kus jagad tuba toanaabriga ning boksis on veel üks tuba kahele tudengile. Tualett, dušš ja köök on jagatud nelja inimese vahel. Maksad ühe voodikoha üürihinda. Parim variant semestri alguses koha saamiseks.
 • Kaks kohta kahekohalises toas – kahe voodikohaga tuba, kus saad elada üksinda. Boksis on veel üks tuba kahele tudengile. Tualett, dušš ja köök on jagatud kolme inimese vahel. Maksad terve toa üüri.
 • Ühekohaline tuba - boksi kuulub 2 ühekohalist tuba; köök, tualett ja duširuum on jagatud kahe inimese vahel. Ooteaeg on u 4-6 kuud.
 • Ühekohaline boks - privaatne kööktuba, mis on mõeldud elamiseks ühele inimesele.  Boksis on üks voodikoht, privaatne tualett ning duširuum. Ooteaeg kuni 1 aasta.
 • Kahekohaline boks - privaatne boks, mis on mõeldud elamiseks kahele inimesele. Boksis on kaks voodikohta; privaatne köök, dušš ning tualett. Ooteaeg u 1-1,5 aastat.
 • Pereelamu 1-toaline korter – privaatne korter, mille pind on keskmiselt 36,5 m2. Maksad korteri üüri ning kommunaalmakseid (tarbitud soojusenergia, vesi ja kanalisatsioon, elektrienergia). Ooteaeg kuni 1,5 aastat.
 • Pereelamu 2-toaline korter – privaatne korter, mille pind on keskmiselt 52,7 m2. Maksad korteri üüri ning kommunaalmakseid (tarbitud soojusenergia, vesi ja kanalisatsioon, elektrienergia). Ooteaeg 1,5-2 aastat.

  Tutvu tubade tüüpplaanidega

Esmakursuslased saavad kohataotlusi esitama hakata tavaliselt juulikuus. Kohataotlust ei ole mõtet varem esitada, sest muidu läheb see üldjärjekorda ning koha saamine septembriks on väga keeruline.

Kui Sa oled juba aktiivselt õppiv tudeng võid kohataotlust esitada aastaringselt, kuid ajavahemikul 1. juuli kuni 30. september saabunud kohataotlustele hakkame kohapakkumisi tegema alates 1. oktoobrist. Seetõttu palun veendu, et oled oma kohataotluse esitanud enne 30. juunit, kui soovid elukohta eelseisvaks õppeaastaks (k.a kui soovid kolida).

Kui esitad kohataotluse 1. juuli (või hiljem), siis läheb su kohataotlus üldjärjekorda ning naaseme selle juurde jälle 1. oktoobrist.

Loe lisaks

Kahjuks ei ole meil võimalik täpselt ennustada kui kaua Sa kohta ootama pead või millal me täpselt kohapakkumise saame saata. Lepingu lõpetamiseks peavad elanikud meid ette teavitama 30 päeva, seega saame infot vabanevatest kohtadest kuu aega ette. Sellest tulenevalt ei oska me ka eeldada millal või kui palju kohti vabaneb lähiajal.

Nõudlus üliõpilaselamu kohtade järgi varieerub aasta lõikes. Õppeaasta alguses on nõudlus kõige suurem ning vabad kohad võetakse vastu sekunditega. Kevadel-suvel on nõudlus väiksem ning vabasid kohtasid on üldjuhul rohkem kui ootel olevaid taotlejaid.

Esmakursuslased peaksid kohataotluse kindlasti esitama väljakuulutatud kuupäeva esimestel minutitel.

Juba õppivad tudengid peavad kohataotluse esitama enne 30. juunit. Kui esitad kohataotluse 1. juuli (või hiljem), siis läheb Su kohataotlus üldjärjekorda ning naaseme selle juurde jälle 1. oktoobrist.

Kui soovid tuba jagada sõbraga, siis peate koos esitama rühmataotluse. Kui oled esimene taotleja, jäta rühmataotluse lahter tühjaks, kuid märgi üles oma taotluse ID number, mille saad pärast taotluse kinnitamist. Järgnev taotleja peab rühmataotluse lahtrisse märkima kaastaotluse ID numbri.  Pakume sõbraga kokku kolimise võimalust, kui selleks vabu kohti on. Kohti vabaneb aastaringselt ja selliseid võimalusi võib tulla pigem aasta teises pooles. Siiski võite oma soovist teada anda kohataotluses. Võimaluse korral arvestame sellega.

Üliõpilasküla majutab hetkel aastaringselt Tallinna Tehnikaülikooli ning Tehnikakõrgkooli tudengeid. Teiste ülikoolide tudengeid saame majutada vabade kohtade olemasolul kevadperioodil, kui ootejärjekorras pole enam ühtegi Tallinna Tehnikaülikooli või Tehnikakõrgkooli tudengit. 

Ei, kahjuks ei ole meil võimalik pakkuda majutust neile, kes ei ole tudengid. Tallinna Tehnikaülikooli ja Tehnikakõrgkooli tudengite õpistaatus kontrollitakse eelnevalt ülikooli süsteemist üle. Teiste ülikoolide tudengitel on lepingu allkirjastamiseks oluline esitada ülikooli poolt väljastatud õpitõend.

Oma eksmatrikuleerimisest pead Üliõpilasküla teavitama 7 päeva jooksul. Kui meil on vabasid kohtasid ning järjekord pole enam pikk, siis oleme vastu tulnud nendele tudengitele kellel on üürimaksed korrektselt tehtud ning kes ei ole reegleid rikkunud.

Kahjuks ei saa Sa edasi elada ühekohalises toas või –boksis, sest nendele toatüüpidele on pidevad järjekorrad ning seetõttu pakume neid ainult immatrikuleeritud tudengitele. Võimalusel saame pakkuda asenduspinda jagatavas toas kuni lepinguperioodi lõpuni.

Ei, korraga saab aktiivne olla vaid üks kohataotlus ning selles saad valida maksimaalselt 2 maja. Kui soovid muuta oma kohataotluse kohamäära, pead eelneva taotluse kustutama ning tegema uue.

Kahjuks ei ole võimalik juba aegunud kohataotlust taastada. Kõik kohataotlused kehtivad 60 päeva ning kui Sa seda ei pikenda, kaotab taotlus kehtivuse kui 60 päeva saab täis.

Vaata lisaks

ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA KONTAKTANDMED

TTÜ Üliõpilasküla MTÜ
Äriregistri kood: 80131259
Aadress: Raja tn 4D, Tallinn 12616
E-posti aadress: campus@campusttu.ee

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHALDAMINE

TTÜ Üliõpilasküla MTÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust, töödeldes isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. TTÜ Üliõpilasküla MTÜ kohataotluse leheküljel taotlust tehes kinnitate, et olete MTÜ isikuandmete töötlemise ja kaitse nõuetega tutvunud.

TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. MTÜ poolt töödeldavad isikuandmed hõlmavad muuhulgas järgmisi andmetüüpe ja neis andmetüüpides tehtud muudatusi:

 • ees- ja perekonnanimi; sugu, isikukood, sünniaeg (pp.kk.aaaa), kodakondsus
 • aadress (tänav, linn, maakond, riik), telefon, e-post
 • ülikooli nimetus, õpingute alguse kuupäev
 • kontaktisik (nimi ja telefon)
 • panga andmed – panga nimi, konto number/IBAN, konto omanik
 • kohataotluse põhjendus, soovitav elama asumise kuupäev

WiFi teenuse kasutamisel kogutakse kasutajate andmeid, Facebooki ja/või Gmaili avalikku informatsiooni:

 • Facebook ID või Gmail e-mailiaadress
 • Isiku nimi
 • Seadme IP aadress
 • Seadme MAC aadress

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ANDMETE SÄILITAMINE

Isikuandmete töötlemine on lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalik nõue. MTÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kohataotluste menetlemine, kohtade broneerimine ja kinnitamine
 • ruumide kasutuslepingute ettevalmistamine ja sõlmimine
 • arvete esitamine ja arveldamine
 • läbipääsukaartide töötlemine ja muude teenuste kasutamise õiguste jagamine
 • kliendisuhtlus, sh kontakteerumine operatiivse info edastamiseks;
 • seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmine;
 • teeninduse parendamine;
 • oma õiguste kaitsmine;

MTÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on seadustest tulenevalt sätestatud või mõistlikult vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks MTÜ-l on õigus andmeid töödelda. WiFi teenuse kasutajate andmed kogutakse ja talletatakse Ruckus SmartZone WiFi kontrolleris, mis asub teenusepakkuja turvalises Tier II andmekeskuses.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

MTÜ on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. MTÜ ei edasta klientide kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, välja arvatud õigusaktides sätestatud alustel. MTÜ võib edastada klientide kohta saadud isikuandmeid järgmistele isikutele:

 • volitatud töötlejad ehk isikud, kes töötlevad MTÜ klientide isikuandmeid MTÜ nimel ja volitusel (OIXIO AS, Tallinna Tehnikaülikool, Zone Media OÜ, Forus Security AS, Koodikaru OÜ, E-Kyla Arendus OÜ, Bidrent OÜ);
 • järelevalve- ja uurimisasutused.

Volitatud töötlejad on kohustatud rakendama kõiki ettevaatusabinõusid MTÜ klientide isikuandmete kaitsmiseks, hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena ning töötlema isikuandmeid vastavuses õigusaktidega sätestatud piirides.

WiFi’ga autenditud kasutajate andmeid ei töödelda ega saadeta kolmandatele osapooltele. Andmeid kasutatakse vaid juhul, kui on põhjus kahtlustada, et konkreetne WiFi kasutaja põhjustab võrgus probleeme (küberrünnakud, viiruste levitamine jms). Kui probleemne isik on tuvastatud, kasutatakse talletatud kontaktandmeid isiku poole pöördumiseks ja korrale kutsumiseks.

TURVALISUS

MTÜ rakendab kõiki meetmeid (sh organisatsioonilisi, füüsilisi, infotehnoloogilisi turvameetmeid) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide MTÜ klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

ISIKUANDMETELE JUURDEPÄÄS, ANDMETE PARANDAMINE

Kliendil on võimalik näha tema enda kohta kogutud isikuandmeid e-Kyla infosüsteemi sisenedes. Kliendil on õigus nõuda oma ebaõigete andmete parandamist. Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.