TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Lepingu lõpetamine

Soovi korral saad alati lepingu ennetähtaegselt lõpetada. Selleks pead meid oma soovist eelnevalt teavitama vähemalt 30 kalendripäeva ette. Lepingu lõpetamiseks logi sisse oma e-Kyla kontole ja algata seal lepingu lõpetamine. Lõpetamise nupu leiad kui valid vasakust menüütulbast valiku Lepingud, seejärel vajutad Lepingu ID numbrile ning Sulle avaneb oma lepingu lühiülevaade. Samal lehel asub nupp Lõpeta leping, mille kaudu saad algatada lepingu lõpetamise.

  • Kindlasti veendu enne lepingu lõpetamist, et oled esitanud e-Kyla süsteemis korrektsed pangaandmed. Need on olulised tagatisraha ülejäägi tagasi kandmisel.
  • Lepingu lõppemisel ning üliõpilaselamust lahkumisel pead koristama oma toa või toa osa ja ära viima kõik isiklikud asjad nii üüritavast toast kui ühiskasutuses olevatest ruumidest. Oleme koostanud ka üldise nimekirja, millele tähelepanu pöörata lõpukoristust tehes.
  • Üüripinna korrasolekut kontrollib pärast Sinu välja kolimist ja võtmete tagastamist Üliõpilasküla administraator. Juhul kui üüripind on koristamata ning ei vasta nõuetele, korraldame koristuse Üliõpilasküla poolt ning töötasu arvestatakse Sinu tagatisrahast maha.
  • Võtmed ja distantskaardi/-kiibi pead tagastama hiljemalt lepingu lõpukuupäevaks Üliõpilasküla kontorisse. Pea meeles, et Siidisaba ühiselamu võtmed pead tagastama Siidisaba kontorisse! Tagatisraha ei kanta tagasi enne läbipääsuvahendite üle andmist ning toa kontrolli.
  • Tagatisraha tagastatakse Sinu poolt e-Kylas märgitud pangakontole hiljemalt ühe kuu jooksul pärast lepingu lõppemist. Üliõpilaskülal on õigus tagatisrahast maha arvestada viivised, tasumata üür, rikutud või kadunud mööbliesemete või muu vara väärtus ning vajadusel koristuskulud.

Lepingu pikendamine

Kõik Üliõpilaskülaga sõlmitud lepingud on tähtajalised ning kehtivad 30. juunini. Tähtaja lähenedes on Sul võimalus lepingut pikendada järgmiseks majutusperioodiks (01.07-30.06). 

Üldjuhul algab lepingute pikendamine juunikuu alguses ning kestab u 3 nädalat. Info kuidas täpsemalt lepinguid pikendada saab saadame kõikidele elanike e-posti teel maikuu jooksul. 

Lepinguid pikendame tudengitega, kes ei ole varasemalt rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi ning kellel ei ole esinenud üürvõlgnevusi. Lepingu pikendamise hetkeks peavad olema kõik arved tasutud.