Tallinna Tehnikaülikool

Lepingu pikendamine

Lepingu pikendamine uueks majutusperioodiks* toimub sel aastal vahemikus 29. mai - 14. juuni.

 • Lepingu pikendamiseks pead täitma avalduse, mille saadame kõigile üürnikele 29. mai hommikul e-kirja teel.
 • Pärast lepingu sõlmimise soovist teatamist valmistame üürilepingu digitaalseks allkirjastamiseks ette. Kui leping on valmis, saad ome e-postile kirja koos lingiga, mille kaudu saad lepingu allkirjastada.
 • Kõige hilisem avalduse täitmise kuupäev on 14. juuni. Kõik selleks kuupäevaks pikendamata lepingud loeme lõppenuks 30.06.2024 seisuga.
 • Palume varuda kannatust, sest lepingute sõlmimise periood on väga töine ning lepingute ettevalmistamine võib võtta tavapärasest kauem aega.
 • Lepingut saab pikendada ka Üliõpilasküla kontorites, kuid palume seda võimalust kasutada vaid digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel. Kontorisse tulles võta kaasa isikut tõendav dokument ning eelnevalt tutvu kontori lahtiolekuaegadega.
 • *Majutusperiood: 01.07.2024-30.06.2025 

Lepingu lõpetamine

Soovi korral saad lepingu ennetähtaegselt lõpetada. Selleks pead meid oma soovist eelnevalt teavitama vähemalt 30 kalendripäeva ette. Lepingu lõpetamiseks logi sisse oma TTÜ eCampuse kontole ja algata seal lepingu lõpetamine. Lõpetamise nupu leiad oma lepingu andmete alt.

 • Kindlasti veendu enne lepingu lõpetamist, et oled meile esitanud korrektsed pangaandmed. Need on olulised tagatisraha ülejäägi tagasi kandmisel.
 • Lepingu lõppemisel ning üliõpilaselamust lahkumisel pead koristama oma toa või toa osa ja ära viima kõik isiklikud asjad nii üüritavast toast kui ühiskasutuses olevatest ruumidest. Oleme koostanud ka üldise nimekirja, millele tähelepanu pöörata lõpukoristust tehes.
 • Üüripinna korrasolekut kontrollib pärast Sinu välja kolimist ja võtmete tagastamist Üliõpilasküla administraator. Juhul kui üüripind on koristamata ning ei vasta nõuetele, korraldame koristuse Üliõpilasküla poolt ning töötasu arvestatakse Sinu tagatisrahast maha.
 • Võtmed ja läbipääsukaardi/-kiibi pead tagastama hiljemalt lepingu lõpukuupäevaks Üliõpilasküla kontorisse. Pea meeles, et Siidisaba ühiselamu võtmed pead tagastama Siidisaba kontorisse! Tagatisraha ei kanta tagasi enne läbipääsuvahendite üle andmist ning toa kontrolli.
 • Tagatisraha tagastatakse Sinu poolt märgitud pangakontole üks kuu pärast lepingu lõppemist. Üliõpilaskülal on õigus tagatisrahast maha arvestada viivised, tasumata üür, rikutud või kadunud mööbliesemete või muu vara väärtus ning vajadusel koristuskulud.