Tallinna Tehnikaülikool

Rahvusvaheliselt akrediteeritud STEM valdkonna kompetentsikeskus

Keskus osaleb õppejõudude koolituse läbi viimisel koostöise TalTech personali arendus- ja mobiilsuskeskuse raames, tehes koostööd TalTech haridustehnoloogiakeskuse ja personaliosakonnaga. Koostöö rahvusvaheliste insenerihariduse organisatsioonidega: IGIPIEEEIEEE-ESASEE, SEFI, IFEESFEANIAaeE, SPEEISTECIACEEIIDEAENAEEABETGEDCCOPEC ja võrgustikuga Nordic-Baltic Network in Higher Education Development.

Keskuse eesmärgid:

  • STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) valdkonna õppejõudude pedagoogilise koolituse läbiviimine IGIP akrediteeritud õppekava alusel
  • STEM õpetajate taseme- ja täienduskoolituse läbiviimine
  • õpetamise ning õppimise kvaliteedi parendamine STEM  valdkonnas nii üldhariduse, kutseõppe kui ka kõrghariduse tasemel
  • mentori ja didaktikaekspertide toe pakkumine õpetamise analüüsil ning kollegiaalse tagasiside seminaril
  • uute metoodikate ja didaktiliste õppematerjalide väljatöötamine
  • koolituste, töötubade ja seminaride läbiviimine STEM õpetajatele, doktorantidele ja õppejõududele
  • individuaalne pedagoogiline nõustamine
  • huvi äratamine reaalainete ja tehnikavaldkonna vastu
Külasta inseneripedagoogika keskuse kodulehte