Tallinna Tehnikaülikool

Innovatiivsete materjalide tööstuslike rakenduste uurimisrühm

Uurimisrühm keskendub kolmele omavahel seotud uurimissuunale : (a) hierarhiliselt struktureeritud multifunktsionaalsed komposiidid, sealhulgas elektrijuhtivusega keraamilised materjalid; anisotroopsed keraamika- põhised funktsinaalgradientmaterjalid; hierarhiliselt struktureeritud komposiidid; bioloogiliselt inspireeritud konstruktsioonmaterjalid; mesopoorsed materjalid; keraamilised nanokiud; grafeenitud nanokiududega komposiitmaterjalid; keraamilised membraanid; (b) kõrgtemperatuursed tribo-komposiidid, (c) keraamika- baasil pulbrid selektiivseks laserpaagutamiseks (SLS) kihtlisandustehnoloogias sealhulgas gradientstruktureeritud pulbrid ja komposiitpulbrid keraamika–põhiste komposiitide selektiivseks laserpaagutamiseks; iselevikõrgtemperatuursüntees (SHS); mehaaniline legeerimine; funktsionaliseerimine; termotöötlus.

Viimaste aastate väljapaistvad teadustulemused:

  • on välja töötatud üheastmeline katalüsaatoriteta protseduur, millega iseorganiseeruvate nanokiudude võrgustiku pinnale keemiliselt aurufaasist sadestatakse (CVD method) nanostruktuurne süsinik;
  • pakutud kõrge ja stabiilse elektrolüütilise võimekusega, muudetava grafeenstruktuuri tihedusega materjal;
  • arendatud on elektrijuhtivusega hübriidsete, grafeenpindega kiudarmeeritud keraamilisi komposiitmaterjale;
  • arendatud anisotroopne funktsionaalne keraamika spetsiifiliseks kasutuseks õhuruumis, nutikates seadmetes ja robootikas;
  • võeti kasutusele uudne lähenemine märg-iselevikõrgtemperatuursünteesile rakendamaks seda mesopoorsete, kiulise struktuuriga substraatide funktsionaliseerimiseks metalsete nanoosakestega;
  • on välja arendatud keraamika baasil komposiitmaterjalide kihtlisandustehnoloogia.