Tallinna Tehnikaülikool

Logistika ja transpordi teaduskeskus

Uurimisrühma juht:

Uurimisrühma liikmed:

 • Dago Antov (professor), uurimisgrupi juht
 • Jüri Lavrentjev (professor), 
 • Kati Kõrbe Kaare (dotsent), 
 • Hans Rämmal (dotsent),
 • Ott Koppel (külalislektor), 
 • Eduard Shevtshenko (dotsent)
 • Jelizaveta Janno
 • Anton Pashkevich

Doktorandid:

 • Kristjan Kuhi
 • Imre Antso
 • Juri Ess
 • Allan Nõmmik 
 • Jelizaveta Janno 
 • Eva Branten
 • Kaur Sarv
 • Raul Markus
 • Erko Vallbaum

Uurimistöö põhisuunad

Keskkonnasäästlikud sõidukid. Kontakt: Jüri Lavrentjev 

Uurimistöö selles alamvaldkonnas on suunatud sõidukite keskkonnakahjulikkuse vähendamisele. Peamine uurimisobjekt on sõidukite poolt genereeritud müra nii üksiksõiduki kui liiklusvoo poolt tekitatuna. Üksiksõiduki konstruktsioonis uuritakse uute ja efektiivsemate mürasummutusmaterjalide loomise ja kasutuselevõtu võimalusi. Rakendusuuringutasemel on fookuses ka uued vedelkütusetüübid, nende tehnilised ja majanduslikud probleemid. 

Transpordiplaneerimine ja liikuvuskorraldus. Kontakt: Dago Antov 

Transpordi, liikuvuse ja liikluse alased uuringud on suunatud turvalise, sujuva ning säästliku liiklemise võimaluste leidmisele ning linnalogistika ning transpordi ja ruumikasutuse omavaheliste seoste uurimisele. Eelnimetatute kõrval on märksõnadeks säästlik liikuvus ja jätkusuutlik transport, sealhulgas ühistranspordi korraldamine linnas, regioonis, riigis ja rahvusvaheliselt, liikluse prognoosimine, transpordiuuringud, liikuvuskavad. transpordivõrgu analüüs ja transpordisüsteemi planeerimine, liiklusohutus ja -järelevalve.

Logistika. Kontakt: Jelizaveta Janno 

Logistikaalased uuringud on seotud nutika transpordilogistika ja informatsiooni liikumise korraldamisega, veoseohutuse, transpordi hinnakujunduse ja logistikaprotsesside tulemuslikkuse mõõtmisega. Uurimused keskenduvad transpordi juhtimisele, transporditehnoloogiate, ekspedeerimise valdkondadele ning transpordile tarneahelas terviklikult. Tulemusena on võimalik välja selgitada ettevõtte vajadus konkreetse logistikateenuste järele. Lisaks kuuluvad logistika huviorbiiti ostud ja hanked, laondus, veondus, infojuhtimine, operatsioonijuhtimine, pakkimine, klienditeenindus, turundamine ja tagastused. 

Tarneahela juhtimine. Kontakt: Kati Kõrbe Kaare 

Tarneahela juhtimise alased uuringud on seotud väärtusahela analüüsi, tarneahela koostöö, jätkusuutliku tarneahela ja nõudluse prognoosimise valdkondadega. Märksõnadeks on tarneahela digitaliseerimine ja strateegia, ettevõtete vaheliste suhete haldamine. Tarneahela tegevuste võrdlusuuringute teostamise tulemusena kaasatakse ettevõtte osakonnad kliendi ootuste rahuldamiseks ettevõttele kõige kasulikumal moel. Uurimistöö on suunatud toodete, teenuste ja info väärtuse kasvatamine klientide, ettevõtte omanike ja teiste sidusgruppide jaoks.

Olulised projektid

 • Eesti teadustaristu teekaardi objekt: Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO) http://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/ 
 • Lokaalselt resonantsed mikro-perforeeritud akustilised metamaterjalid: uudne kombineeritud lahendus müra summutuseks 
 • Smart Logistics and Freight Villages Initiative (2016−2019).  Projektis töötatakse välja IoT lahendus logistikaettevõtetele ja testitakse seda kahes koridoris - ScanMed ja North Sea-Baltic. 
 • Interregi projekt "RTF - intermodaalne reaalajas liikluse jälgimise süsteem (2017−2020)", Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia ja Mehaanika ja tööstustehnika instituut. VIR17131
 • Roheline kuluefektiivne pakend Ericsson tootele.
 • Nutika transpordilogistika arendus (2016−31.08.2019)

Valitud publikatsioone (2018-2019)

Kuhi, K.; Kaare, K.; Koppel, O. (2018). Ensuring Performance Measurement Integrity in Logistics Using Blockchain. Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics (SOLI 2018): 31 July - 2 August 2018, Singapore. IEEE, 260−265.

Janno, J.; Koppel, O. (2018). Operational risks in dangerous goods transportation chain on roads. LogForum. Scientific Journal of Logistics, 14 (1), 33−41.10.17270/J.LOG.2018.261.

Janno, J.; Koppel, O. (2018). Managing Human Factors Related Risks. The Advanced Training Model in Dangerous Goods Transport on Roads. International Journal of Engineering Pedagogy, 8 (4), 70−88.10.3991/ijep.v8i4.8150.

Lavrentjev, J.; Rämmal, H.; Kozmenkova, A. (2019). New acoustic material for vehicle applications and measurement techniques to determine absorption coefficient for small size test samples. SAE Technical Paper Series, 1−8.

Rämmal, H.; Lavrentjev, J. (2019). Endurance of Micro-Perforated Elements in Unmanned Ground Vechicle’s Small Diesel Engine Silencer Application. SAE Technical Paper Series, 1−8 [ilmumas].

Lavrentjev, J.; Rämmal, H. (2019). Acoustic Study on Motorcycle Helmets with Application of Novel Porous Material. SAE Technical Paper Series, 1−8. 

Kubjas, A.; Antov, D. (2019) Kohalike teede liiklussageduse kaudse hindamise meetod. Acta Architecturae Naturalis 2019.

Koostöö teiste T&A asutuste ja ettevõtetega:

 • Lund University (Sweden)
 • Tampere University of Technology (Finland)
 • Royal Institute of Technology KTH (Sweden)
 • Riga Technical University (Latvia)
 • Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania)
 • Transport and Telecommunication Institute (Latvia)
 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Ülikool
 • Eesti Lennuakadeemia
 • Trafikverket (Sweden)
 • Tallinna linn
 • ITS Estonia
 • Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA)
 • Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing (PROLOG)
 • Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA)
 • Tallinna Sadam AS
 • Association for Supply Chain Management, Procurement and Logistics (BME)