Tallinna Tehnikaülikool

Lõpetamine

Millest alustada?
Alusta lõputöö kirjutamist sisukorra koostamisest.

Aja planeerimine
Tasub teha ajaplaan koos milestone-dega stiilis:
X : töö esitamise tähtaeg
X-1 nädal : varuaeg ootamatusteks
X-2 nädalat : lõplik esitamine juhendajale ülevaatamiseks
X-1 kuu : esialgne versioon

Arvesta, et alati jääb üks päev puudu! Planeeri oma lõputöö valmimise tähtaeg igal juhul ühe päeva võrra varasemaks tegelikust tähtajast. Siis unusta oma lisapäev ära, sest reaalselt seda ei ole, kui päev kätte jõuab.

Kirjutamise käigus tee endale lahendamist vajavate probleemide nimekiri ja märgi iga probleemi taha eeldatav ajakulu (nt kirjutada peatüki X sissejuhatus (2h), implementeerida funktsioon Y (1h), jne). Selline lähenemine aitab kaasa tööde alustamisele ja kontrollida graafikus püsimist ning teadvustada aega kui ressurssi. 

Materjali läbitöötamine
Sobivast ja huvitavast materjalist tee kohe kokkuvõte õigesse kohta lõppdokumendis. Sisukaks tekstiks vormistada võib seda ka hiljem. Sääraseid märkusi on võimalik alati vajadusel ümber paigutada, täiendada või välja jätta. Ära unusta samaaegselt ka viidete loetelu täiendada. Mälu järgi hilisem viite või artikli leidmine ja refereerimine võib osutuda keerukamaks, kui esialgu tundub.

Materjali otsimine
Teadusartiklite otsimiseks kasuta CiteSeerGoogle Scholar ja TalTechi võrgust ligipääsetavaid andmebaase (väljaspoolt TalTechi võrku saad kasutada TalTech Raamatukogu kaugtöö võimalusi). Jälgi ka artiklite lõpus olevaid viiteid, neist leiab tihti häid teemakohaseid materjale.

Tee regulaarselt tagavarakoopiaid
Hoolitse, et tööst oleks olemas regulaarsed tagavarakoopiad. Kettad ja inimesed võivad peale 48-tunniseid tööpäevi rumalusi tegema hakata.

Kui kirjatöö ei edene
Kui tööde nimekiri muudkui kasvab, aga kirjatöö ei edene ja masendus kipub peale tulema, siis on ehk kasu mõnest nipist.