Tallinna Tehnikaülikool

Lõpetamine

Lõputööde infotunni salvestus

Lõputööde infotund - EARB
 

Lõputöödega seotud kuupäevad kevadsemester 2024

Õppeainete hinded peavad olema ÕISi sissekantud hiljemalt 3 tööpäeva ennem lõputöö kaitsmist

06. mai 2024- KAITSMISTAOTLUSE ESITAMINE ÕIS-is
- Täida lõputöö kaitsmistaotlus ÕIS-is kui oled kindel, et soovid ja jõuad töö kaitsmiseks valmis ning õppekava on täidetud.
- Jälgi, et lõputöö pealkiri oleks sama, mis lõputöö dokumendis ning korrektne nii eesti kui ka inglise keeles.

06. mai 2024- KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLEMINE
Instituudi erinõuded konfidentsiaalsust taotlevatele lõputöödele. Allkirjastatud avaldus -
bakalaureusetöödel e-maili aadressile sirje.roosme@taltech.ee
magistritöödel e-maili aadressile merilii.latting@taltech.ee

20. mai 2024 - KAITSMISTAOTLUSE KINNITAMINE JUHENDAJA POOLT ÕIS-is

20.mai 2024 kell 17.00 MAGISTRITÖÖ KAITSMISE FAILI EDASTAMINE
Lõputööd ja kõik seotud dokumendid on vaja üles laadida *asice kujul innomet.ttu.ee/upload

Ümbrik peab sisaldama:
1. Lõputöö (PDF)
2. Joonised (PDF)
3. Metaandmed, elektroonilises vormis PDF. Ingliskeelsete tööde jaoks metaandmete vorm
4. Konfidentsiaalsetel töödel kokkuvõte, mis avaldatakse
5. Magistritööde poster A2 formaadis

24. mai 2024 kella 17.00 JUHENDAJA(TE) ARVAMUS(T)E JA RETSENSIOONIDE ESITAMINE
Lõputööde juhendaja(te)arvamus(ed) ja retsensioonid saata e-maili aadressile merilii.latting@taltech.ee

27-31. mai 2024 MAGISTRITÖÖDE KAITSMISED
Kaitsmisjärjekord avalikustatakse veebilehel hiljemalt päev enne kaitsmist

27. mai 2024 kell 17.00 BAKALAUREUSETÖÖ KAITSMISE FAILI EDASTAMINE
Lõputööd ja kõik seotud dokumendid on vaja üles laadida *asice kujul innomet.ttu.ee/upload

Ümbrik peab sisaldama:
1. Lõputöö (PDF)
2. Joonised (PDF)
3. Metaandmed, elektroonilises vormis PDF. Ingliskeelsete tööde jaoks metaandmete vorm
4. Konfidentsiaalsetel töödel kokkuvõte, mis avaldatakse

31. mai 2024 kell 17.00 JUHENDAJA(TE) ARVAMUS(T)E ESITAMINE
Lõputööde juhendaja(te)arvamus(ed) saata e-maili aadressile sirje.roosme@taltech.ee

LÕPUTÖÖDE KAITSMISED

-    Integreeritud tehnoloogia MVEB14 kaitsmine toimub 06.06.2024 kell 09.00 MS Teamsis;
Defense of Integrated engineering MVEB14 will take place on 06.06.2024 at 09.00 MS Teams;

-    Tootearendus ja robootika EARB16 kaitsmine toimub 05.06.2024 kell 09.00 ruumis U05-216;

-    Tootearendus ja tootmistehnika MATM02 kaitsmine toimub 28.05.2024 kell 9.00 Zoomis;

-    Tööstustehnika ja juhtimise MARM06 kaitsmine toimub 29.05.2024 kell 09:00 ruumis 
U05-216;
Defense of Industrial Engineering and Management MARM06 will take place on 29.05.2024, at 09.00 room U05-216;

-    Disaini ja tehnoloogia tulevik MADM10 kaitsmine toimub 28.05.2024 kell 09:00 EKA-s ruumis A101;
Defense of Design and Technology Futures will take place on 28.05.2024, at 09.00 in EKA room A101

-    Logistika EALM02 kaitsmise toimub 28.05.2024 kell 09:00 ruumis U05-216. 
 

Kaitsmisjärjekord avalikustatakse veebilehel hiljemalt päev enne kaitsmist

Kaitsmisjärjekord EARB

Kaitmisejärjekord MVEB

 

Võimalikud lõputööde teemad:

Tutvu võimalike lõputööde teemadega siin.

 

Lõputööde juhendid ning vajalikud vormid


Tegurite ja viidete vormistamise lühikokkuvõte

Tegurite ja viidete vormistamine
 

KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLEMINE 
Instituudi erinõuded konfidentsiaalsust taotlevatele lõputöödele.
Konfidentsiaalsuse taotluse vorm.
Allkirjastatud avaldus bakalaureusetöödel saata e-maili aadressile sirje.roosme@taltech.ee
Allkirjastatud avaldus magistritöödel saata e-maili aadressile merilii.latting@taltech.ee

Tutvu kaitstud lõputöödega TalTechi digikogus

Millest alustada?
Alusta lõputöö kirjutamist sisukorra koostamisest.

Aja planeerimine
Tasub teha ajaplaan koos milestone-dega stiilis:
X : töö esitamise tähtaeg
X-1 nädal : varuaeg ootamatusteks
X-2 nädalat : lõplik esitamine juhendajale ülevaatamiseks
X-1 kuu : esialgne versioon

Arvesta, et alati jääb üks päev puudu! Planeeri oma lõputöö valmimise tähtaeg igal juhul ühe päeva võrra varasemaks tegelikust tähtajast. Siis unusta oma lisapäev ära, sest reaalselt seda ei ole, kui päev kätte jõuab.

Kirjutamise käigus tee endale lahendamist vajavate probleemide nimekiri ja märgi iga probleemi taha eeldatav ajakulu (nt kirjutada peatüki X sissejuhatus (2h), implementeerida funktsioon Y (1h), jne). Selline lähenemine aitab kaasa tööde alustamisele ja kontrollida graafikus püsimist ning teadvustada aega kui ressurssi. 

Materjali läbitöötamine
Sobivast ja huvitavast materjalist tee kohe kokkuvõte õigesse kohta lõppdokumendis. Sisukaks tekstiks vormistada võib seda ka hiljem. Sääraseid märkusi on võimalik alati vajadusel ümber paigutada, täiendada või välja jätta. Ära unusta samaaegselt ka viidete loetelu täiendada. Mälu järgi hilisem viite või artikli leidmine ja refereerimine võib osutuda keerukamaks, kui esialgu tundub.

Materjali otsimine
Teadusartiklite otsimiseks kasuta CiteSeerGoogle Scholar ja TalTechi võrgust ligipääsetavaid andmebaase (väljaspoolt TalTechi võrku saad kasutada TalTech Raamatukogu kaugtöö võimalusi). Jälgi ka artiklite lõpus olevaid viiteid, neist leiab tihti häid teemakohaseid materjale.

Tee regulaarselt tagavarakoopiaid
Hoolitse, et tööst oleks olemas regulaarsed tagavarakoopiad. Kettad ja inimesed võivad peale 48-tunniseid tööpäevi rumalusi tegema hakata.

Kui kirjatöö ei edene
Kui tööde nimekiri muudkui kasvab, aga kirjatöö ei edene ja masendus kipub peale tulema, siis on ehk kasu mõnest nipist.