Tallinna Tehnikaülikool

Projektid

Projektis osaleb 17 ülikooli, neist 5 programmi kuuluvatest riikidest (Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Eesti, Läti), 4 Kasahstanist, 4 Venemaalt ja 3 Valgevenest, huvirühma esindajad (2 Kasahstanist, 1 Venemaalt, 1 Valgevenest) ning 1 spin-off ettevõte Saksamaalt.

Projekti üldeesmärkideks on toetada kõrgariduse kaasajastamist kosmoseuuringute ja intelligentsete robootikasüsteemide erialal Venemaal, Kasahsanis ja Valgevenes läbi kaheastmelise õppekava kaasajastamise ning valdkonna arendamise, vastavalt tööturu vajadustele, Bologna Protsessi nõuetele ja toetudes parimatele praktikatele.

Vastavalt oodatavatele tulemustele viiakse läbi olemasolevate õppe- ja ainekavade analüüs bakalaureuse ja magistritasemel kosmosetehnoloogias ja robootikas; ajakohastatakse olemasolevaid aine- ja õppekavu ECTS põhimõtetele tuginedes; arendatakse välja õppekava 14 uut põhiainet ja 7 ülekantavat moodulit; loodud põhiained ja moodulid rakendatakse institutsionaalsel/riiklikul tasemel; arendatakse, koostatakse, avaldatakse, ostetakse uusi õppematerjale, käsiraamatuid, õppevahendeid, ainekavu; arendatakse välja veebipõhine platform; valmistatakse ette dokumentide kogu ROBOLABORI ostmiseks/ seadmete installeerimiseks/ rakendamiseks; viiakse läbi õppejõudude ja õpetajate ümberõpe vastavalt uuele õppekavale ja metoodikale; Viiakse läbi ROBOLABORI meistriklassid uue ainekava alusel; Piloteeritakse üliõpilaste õpetamist uue õppekava alusel kasutades ROBOLABORIT ja loodud TETRO võrgustikku; koostatakse dokumentide kogu seadmete ostmiseks ja installeerimiseks; õpetajate/õppejõudude koolitus/ piloteerimine/TETRO võrgustiku loomine; kavandatava mõju/tulemuste hindamine: koostöö edendamine ülikoolide kogukonna ja tööturu vahel tööturu vajaduste tagamiseks, et parendada koolitust/väljaõpet kosmoseuuringute ja robootika valdkonnas, tõstmaks haritud noorte konkurentsivõimet ja edendada koostöövõrgustikku erinevate sotsiaalsete partnerite vahel nimetatud valdkonnas. Akadeemiline sisu: 16 ainekava ja moodulit (ECTS-põhised), kaasajastatud metoodika ja uudne õpikeskkond.

Rohkem informatsiooni saamiseks, võtke ühendust Tiia Rüütmanniga.

Ermasmus
Apple

Balti regiooni ettevõtete toetamine innovatiivsete, kodus elavate vanuritele mugavate ja turvaliste lahenduste leidmisel tootearenduses

Vaatamata Läänemere-äärsete riikide ühiskondade vananemisele on ettevõtted pakkumas vanurite vajadusi arvestatavaid tooteid väga vähesel määral. Selle tohutu demograafilise väljakutse muutmiseks paeluvateks ärivõimalusteks on vaja tugevat rahvusvahelist ja multidistsiplinaarset koostööd. Partneritel on pikaajalised kogemused nii mööblitööstuses, uutes tehnoloogiates (sh IKT-s ja robootikas), majandus- ja sotsiaalteadustes kui loovuses ja kasutajakeskses disainis ning tootearenduses, mis võimaldab tõsta nii vanurite kodust mugavust ja turvalisust kui regiooni ettevõtete innovatiivsust.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, INTERREG Baltic Sea Region programm.

Baltse

COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa vanim teaduse ja tehnoloogia valdkonna koostöö. COST on riikide valitsustevaheline raamistik, millega korraldatakse teadlaste koostööd. COSTi leping sõlmiti 1971. aastal ja allkirjastati 19 riigi ministri poolt. COST aitab vahelülina seostada erinevate riikide teadustöö projekte ning teadlaste vaheliste kontaktide kaudu moodustada hästi töötavaid teaduskooslusi.

COSTi tegutsemisprintsiibid
Alt-üles lähenemine
Iga teadlane ükskõik millisest COST liikmesriigist võib algatada uue projekti.
Avatus
COST on avatud kõigil teadusaladel. Osalemine ei ole piiratud.
Paindlikkus
Projektis osalemine on vabatahtlik, see ühendab ainult huvitatud riike.
Omafinantseerimine
Koordineeritav teadustegevus on rahastatud rahvuslikest allikatest. Koordineerimine on rahastatav EL raamprogrammist.

COST toetab teaduskoostöö võrgustikke rahastades
– erinevate ürituste organiseerimist (nõupidamised, seminarid, töötoad, suvekoolid, konverentsid)
– alustavate teadlaste teadusmissioone partnerorganisatsioonides
– tulemuste publitseerimist

COST Connect on interaktiivne foorum COST võrgustikuprojektide ja muude sidusrühmade jaoks konkreetses uurimis- või innovatsioonivaldkonnas.

COST Akadeemia  pakub mitmeid konkreetseid töötubasid ja mentorlust, samuti mitmesuguseid online-kursusi.

COST riigid
Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti (sai COST liikmeks 1997. aastal), Soome, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Montenegro, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Suurbritannia, Albaania. Lisaks on COST koostööriigiks Iisrael.

COST tegevusi toetatakse Horisont 2020 eelarvest
Täiendav informatsioon COST tegevuste ning konkursside kohta on kättesaadav COST kodulehel http://www.cost.eu.

Jooksev informatsioon COST tegevustest ilmub ETAg uudiskirjas (http://uudiskiri.etag.ee/)

COST Eesti koordinaator
Ülle Must
Eesti Teadusagentuur
Ulle.Must@etag.ee
+37 27 300 330

Project IOT-OPEN.EU is designated to provide high quality education materials for those, willing to start, develop and enhance their knowledge on IoT on basic level as well as on the professional one.

openiot


The project introduces following results:

Classic Courses

IOT-OPEN.EU project provides free materials for Bachelor, Graduate and Post-Graduate students as well as Professionals and VETs willing to upgrade their knowledge on IoT field up to the latest State of the Art. Partner universities are introducing full time modules into their curriculum.

e-Learning

Those that are willing to study IoT remote will be offered a distant learning tools in MOOC model. This offer is provided for all those Students, VETs, Technology Fans and even General Audience that is unable to join our courses and our student community physically. This offer is also provided for people with disabilities and those from distant regions that are not unable to join us due to the long distance travels. 

Remote and distant labs

IOT-OPEN.EU project is preparing a set of distant and remote access labs that users may interact remotely with real devices and systems of IoT. Consortium is preparing to run a network of labs with various devices.

IOT-OPEN.EU project is funded by European Community under Erasmus+ programme KA2 (Strategic Partnership for Higher Education). Consortium is lead by Silesian University of Technology and is composed of:

 • SUT (Poland, Gliwice) - Silesian University of Technology (Politechnika Śląska),
 • ITMO (Russia, Sankt Petersburg) - National Research University of Information Technologies Mechanics and Optics,
 • ITT (Estonia, Tallinn) - ITT Group,
 • RTU (Latvia, Riga) - Riga Technical University (Rigas Tehniska Universitate),
 • UME (Italia, Sicilia, Messina) - University of Messina (Universita Degli Studi Di Messina),
 • TalTech (Estonia, Tallinn) - Tallinn University of Technology (Tallinna Tehnikaülikool).
   

Project implementation started in 1 December 2016 and lasts till 31 May 2019.

For more info contact Raivo Sell or visit project web page http://iot-open.eu/
 

Erasmus

Project Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing – InforM - aims at creating a cross-sectorial integrated Innovation Support Digital Framework for the mechatronics and mechanical engineering SMEs with the objective to support companies in the digital transformation process.

Framework is smart, knowledge intensive and flexible innovation support structure, where the nodes (different institutions) have been determined and mapped to answer to the needs of manufacturing. The Framework develops and implements customised smart engineering and educational solutions responding to the actual needs of the SMEs in BSR.

Duration: January 2019-June 2021

Total budget: 1,964,050 EUR

European Regional Development Fund: 1,600,887.50 EUR
 

Parnership

Partnership consists of 9 institutions from 6 countries representing wide circle of end users (mechatronics industry) and R&D.

 • Tallinn University of Technology (EE)
 • Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (EE)
 • Machine Technology Center Turku Ltd. (FI)
 • Lappeenranta University of Technology (FI)
 • Odense Robotics (DK)
 • Vocational education and training center "Liepajas State Technical school" (LV)
 • Lithuanian Innovation Centre (LT)
 • Klaipeda Science and Technology Park (LT)
 • Torun Technology Park (PL)
   

Main activities:

 • mapping the target SMEs digital readiness and challenges in partner regions,
 • defining partner regions´ specific competences and existing best collaboration practices,
 • modelling a transregional collaboration model for Innovation Support Digital Framework with the functionalities for accumulating, analysing and generating new knowledge, solutions and case studies, as well as offering engineering, educational and consultancy support to SME`s,
 • developing a Smart Solutions Virtual Environment as a collaboration platform,
 • piloting the Innovation Support Framework by selecting, developing and putting in practice nine real support measures to the SME`s via Smart Solutions Virtual Environment.
inform

Use cases 


Collecting and analyzing camera data to be installed on a machine tool

EM_inform

Name:

Collecting and analyzing camera data to be installed on a machine tool

Company:

Lappeenranta-Lahti University of Technology

Description:

In this project, a workpiece is measured by the means of an optical sensor, typically a laser triangulating sensor which sends a laser beam on a known trajectory, and an offset camera detects the point the beam impacts the workpiece and thus is able to calculate distance. By measuring several points, it is possible to compute the shape of the workpiece object. The objective of the project is to apply a commercially available sensor to measure weld bead shape and object shape (distortion). This data can be used to calculate stress in the joint and potentially detect the more major cracks. The ability to estimate fatigue life (a function of the stress) and detect cracks is critical for quality management and structural safety. Instructions and best practices on how to integrate a new device into a production processes are developed in this project. Using a fully or partially automatic non-contact method does greatly simplify the measurements. In addition, it is possible to capture 3D features and associate and compare these with Welding Procedure Specification (WPS) and other requirements. Manual measurements of some features (some types of cracks, bead height, etc.) may strongly depend on the experience of the human worker. Automating these will decrease reliability on subjective performance. Modern optical methods are highly accurate and tolerate worse (noisier/higher interference) measurement conditions than before. Ideally, the measurement gives the results in real time or nearly real-time, reducing the cycle time in inspecting workpieces. Combining the three previous should bring considerable cost savings in an industry which requires a lot of inspections. The method is probably not sufficient to pass customer requirements and standards yet but reducing the number of faults detected in the “final” inspection reduces costs (especially if or rather when an external audit is required) and the earlier faults are detected, the less work is wasted.

Digitalization Concept for the Company

EM_inf

Name:

Digitalization Concept for the Company

Company:

IMECC OÜ

Description:

Today's inevitability is that business is moving strongly towards digitalization and automation. It is important for the company to understand the goals, needs and expected results. The aim of this solution is to determine the need, scope and implementation possibilities of developments based on the company's results and goals. The realization of needs is fixed in the digitalization (development) roadmap, which specifies the activities in time and space and thus helps to increase the sustainability and efficiency of the company.

MES applications for monitoring and planning

EM-in

Name:

MES applications for monitoring and planning

Company:

TalTech

Description:

The model based real-time production monitoring and prediction system is with optimal functionality (custom based reconfiguration possibilities), low investment cost and implementation time (production process analyse model will help to fasten the implementation time, with specification of KPI’s and system implementation procedures) for different types of SME’s in the field of machinery, wood and furniture industry. The advanced Production Monitoring and Prediction System is detecting, measuring and monitoring the variables, events and situations, which affect the performance and reliability of manufacturing systems and processes. Efficient, real-time feed of information for production control and monitoring includes data acquisition about state of equipment, production orders, flow of materials, quality of products, process data and other necessary data which are used for making the proper and optimized decisions, regarding manufacturing planning, improved use of available resources, planning of equipment maintenance etc.

Concept development for digitalisation of confectionary company: connecting processes

em_inf

Name:

Concept development for digitalisation of confectionary company: connecting processes

Company:

Lithuanian Innovation Centre

Description:

The objective of this use case is to develop a concept for the downstream process optimisation, process data acquisition, measurement (relevant KPIs) and analysis, and a concept for the transformation of the warehouse hardware and process. The concept development is the first stage of a staged process of process innovation, product innovation (it could include other vectors of innovation – distribution and customer relationship), the other two stages being project development and implementation/integration of the project results. The end of the stage of this project is delivering the Business Case needed for further investment into IT system. Challenge to be addressed: A midsize confectionary company factory makes more than 300 different brands of sweets: chocolates with various fillings, truffles, dragée, etc. with different flavourings and condiments. It has its own sales points, as well as shales channels through retail shops. It has small export The company sees the challenge in increasing the efficiency of downstream processes – marketing & sales and outbound logistics. It has two aspects. First, the sales process is not followed systematically, information is scattered – partly it is in the accounting system (client list and sales, invoices), part of it is documented by the sales personnel (leads, after sales follow-up, customer satisfaction). Thus, the sales process data is not readily available for measurement, analysis, forecast, and learning. The second aspect is related to the warehouse, both equipment and process. Currently there are 20 -120 shipments daily, the warehouse workers have to collect from different places. They have to know where each item is located, this knowledge is gained only with experience. The warehouse seems to be small for current operations, its expansion is problematic. It’s equipment seems to be outdated, the process of collection of shipments is not optimal, it is time consuming, there are many mistakes. All this results in shipments being rejected by the customers and sent back with the consequences for the profitability and reputation. Activities to be implemented: A. 1. Marketing & Sales process analysis with the client, data needs definition, information flow, responsibilities as is, and to be after transformation. Visualisation. 2. Selection of existing/ search for solutions for adaptation to the company requirements. 3. IT solution implementation. B. 4. Warehouse process analysis. 5. Optimal solution development (layout, rack systems, equipment, IT support, alternatives, suppliers) 6. Business Case definition (including cost and benefits)

COBOT for assembly and material processing applied in high mix/low volume production companies

EM_cobo

Name:

COBOT for assembly and material processing applied in high mix/low volume production companies

Company:

Torun Regional Development Agency S.A.

Description:

To develop cobotic solution based on flexible and mobile COBOT (Most probably one of Universal Robots model) to be implemented in small or medium manufacturing company with high mix/ low volume production specification. Solution would be handling interchangeable processes like grinding, welding, quality control, simple assembly or production preparation operations. Main advantage of implementation would be flexible interchangeability of application’s within one company. This will allow the company to utilize the solution according to current production demands or challenges regarding to workforce. In assumption cobot will be placed on movable platform and equipped with set of adapters for certain purposes for example grippers, driller, screwdriver unit, riveting unit, grinding unit, welding or soldering unit. It would be considered also to equip the cobot with computer vision to advance its autonomy and automate selected processes. This solution will be reasonable to implement in SME only if it will be highly flexible (will cover few processes), mobile (can be moved from one work cell to another easily), user friendly (easy programable, SMED ready) so it will support human operations as much as possible which will generate high ROI rate.

Collection of Production Data

EM_data

Name:

Collection of Production Data

Company:

Machine Technology Center Turku Ltd.

Description:

Use cases with the aim of presenting the uses of the data collected from production and how it is technically possible to implement it. This approach focuses in particular on the production environment of SMEs and assesses the economic viability of investments. The review is done from the perspective of production control, business and technical implementations.

ERP selection process for SMEs in the metalworking industry 

EM_erp

Name:

ERP selection process for SMEs in the metalworking industry

Company:

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

Description:

Creating a framework for companies for ERP comparison and selection (technology used, licensing model, 5-year total cost, integration effort estimation, implementation effort estimation, associated risk models, etc.) Creating an industry-specific ERP comparison framework (CAD integration capabilities, MES integration capabilities, production scheduling, and monitoring capabilities, etc.) Researching the global market for available ERP solutions and mapping them according to the framework Auditing companies that already have deployed popular ERP solutions and compiling the report - advantages, disadvantages of the systems, etc. Selecting 3 companies in need of ERP solution, analyzing their requirements and guiding them through the ERP selection process according to the framework

Robots on-line and off-line programming

EM_robo

Name:

Robots on-line and off-line programming

Company:

TalTech

Description:

Industrial robots are executing certain engineering task in the company. There is necessary to understand the industrial task and determine how the robot match the task. In this case very important is to understand the robot construction. The basic components are joints and links. These are forming the coordinate system of the robot. Drives and sensor are very important physical parts of each industrial robot. For fulfilling the certain task different end-effectors are used. For programming the robot, it is important to understand the robot technical capabilities and the robot control system functions. On-line and off-line programming possibilities are both important. The last option allows to save down time of the industrial robot system, when making a new program for it. Objective After the training the trainee knows what are the main parts of a robot system, how to operate (jog the robot in manual mode and run programs in auto mode) a robot safely, and to create robot programs in Off-line/On-line mode.

Projekti eesmärgiks oli välja selgitada punavetikast Furcellaria lumbricalis peale tardaine eraldamist tekkinud töötlusjäägi potentsiaal nanotselluloosi valmistamiseks. Nanotselluloosi saamiseks rakendati keskkonnasõbralikke töötlustehnoloogiaid, kus kasutati kergesti regenereeritavaid kemikaale.

Uudse tehnoloogia rakendamise tulemusena kasutatakse kadudeta ära Eesti jaoks unikaalne tooraine. Praegu on tardaine tootmisel probleemiks tselluloosne jääk, mida ei kasutata ning ladustades moodustab keskkonnasaaste (küll mitte ohtliku). Uute võimaluste väljatöötamine nanostruktuuride valmistamiseks punavetikate töötlusjäägist avardab uudsete bioaktiivsete toodete ja biomaterjalide väljatöötamise võimalusi ning pakub võimalusi kohalikule tööstusele.

Uuriti punavetika nanotselluloosi rakendusvõimalusi hüdro- ja aerogeelide valmistamiseks. Saadud tselluloosses produktis on eesmärk säilitada looduslik kristallvorm (tselluloos Iɑ), mis on inimorganismile täiesti kahjutu (tõestatud toksikoloogiliste uuringutega mujal) ja sellest valmistatud produktid inimesele soodsad (sisaldavad mikro- ja nanokiudusid).

Kogumaksumus 193798,38 eur, millest toetus 174418,40 eurot

Rahastaja KIK (Environmental Investment Centre), Keskkonnaprogramm: Merekeskkond (the Marine Environment Programme)

Projekti meeskond: Kristjan Juhani (PI), Jakob Kübarsepp, Marek Tarraste, Mart Viljus, Andrei Surženkov, Lauri Kollo. 

Kontakt: e-mail: kristjan.juhani@taltech.ee , tel. +37262033357

Kulutuste vähendamine tööriistade ja seadmete elutsükli jooksul eeldab teaduslikult põhjendatud materjalivalikut, samuti uute materjalide ja vastavate materjalitehnoloogiate arendamist. Kulumiskindlate komposiitmaterjalide hulgas on kõige laiemat kasutust, alates patenteerimisest peaaegu 100 aastat tagasi (1923), leidnud WC-Co kõvasulamid. Suurepärase kulumiskindluse ja mehaaniliste omaduste tõttu (tugevus, sitkus) on WC-baasil kõvasulamid ka tänapäeval laia kasutusvaldkonnaga materjalid tööriistade ja kulumiskindlate konstruktsioonielementide tootmisel.

Nii volfram (W) kui koobalt (Co) on strateegilised, piiratud kättesaadavusega, kriitiliste toorainete (critical raw materials, CRM) hulka liigituvad metallid. Seetõttu juba 20. sajandi keskpaigast alates käivitati uuringud W-vabade keraamilis-metalsete komposiitide (nn. kermised) arendamiseks. Praeguseks on piiratud rakendust leidnud Ti(C,N)- ja TiC-baasil kermised, milliste metalseks komponendiks on Ni-sulamid.
21. sajandil on tooraine kättesaadavuse kõrval teravalt esile tõusnud keskkonnakaitse ja inimeste tervise aspektid. Nii W kui veelgi enam W ja Co kombinatsioon on tunnistatud inimeste tervisele ohtlikeks kantserogeenideks. Ohtlikuks kantserogeeniks on samuti kermiste koostisse kuuluv Ni.

Metalliks, millel on potentsiaali asendada nii Co kui ka Ni WC-baasil kõvasulamites kui W-vabades kermistes ning samuti kulumiskindlates kõvapinnetes on Fe. Rauda iseloomustab kättesaadavus, odavus ning ohutus nii keskkonnale kui inimeste tervisele.
Käesoleva projekti eesmärk ja tegevussuunad tulenevad vajadusest arendada kulumis- ning kulumis-korrosioonikindlaid keraamilis-metalseid komposiite ning karbiidarmeeringuga kõvapindeid, millistes metalse komponendina kasutatakse Fe-sulameid (teraseid). Uurimistöö on kavandatud kolmes suunas: (1) WC-baasil kõvasulamid; (2) W-vabad, Ti rasksulavate ühendite (TiC ja TiCN) baasil kermised; (3) kõvapinded, millistes kasutatakse tugevdava faasina in situ sünteesitud titaan- ja kroomkarbiidi.

Käesolev projekt on seotud rakendustega Eesti tööstuses tööriistade ning seadmete kulumiskindlate konstruktsioonielementide valmistamiseks. Selleks teostatakse uuringuid koostöös partnerettevõtetega. Näiteks on välja töötatud lahendus (partner Desintegraator Tootmise OÜ) kasutamaks uudset kõvasulamit desintegraatori kuluosade valmistamiseks (vt. joonis); selline „roheline“ desintegraator on sobilik näiteks ravimite ja toiduainete töötlemiseks (peenestamiseks). Samuti otsitakse projekti raames lahendusi kasutamaks uudseid kõvasulameid/kermiseid otshõõrdkeevituse tööriistade valmistamiseks (vt. joonis) keevitamaks mitterauasulameid ja roostevaba terast (parner AQ Lasertool OÜ). Lahendust vajab samuti stantside püsivuse suurendamine kõrgtugevatest terastest toodete väljalõikestantsimiseks (AS Norma Tool Factory) ning talviste teede korrashoiul kasutatavate lumesahkade kuluvate elementide valmistus keskkonnasõbralikest kulumiskindlatest komposiitmaterjalidest (Grader Service OÜ). Kulumiskindlate komposiitmaterjalide (kõvasulamid, kermised) tootjana Eestis on partneriks Sumar Tools OÜ.

EM_kompo1

„Rohelisest“ kõvasulamist kuluosadega laboratoorse desintegraatori rootorid

EM_kompo2

Uudsetest keraamilis-metalstest komposiitidest otshõõrdkeevituse tööriistad

Projekt ETIS-es

Projekti rahastaja: Eesti Teadusagentuur
 

EM_merit2

Euroopa Liit rahastab uut projekti nimega MERIT, mis käivitub 2022. aasta oktoobris visiooni ja kavaga, mille eesmärk on aidata vähendada Euroopa oskuste nappust digispetsialistide seas.

Projekt hõlmab ühist magistriprogrammi, mida pakuvad neli Euroopa ülikooli (Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Vilnius Tech, Riia Tehnikaülikool ja TalTech) ning mida juhib UPC Hispaanias koos tööstuspartnerite ja teiste sidusrühmadega, kes panustavad oma eksperditeadmiste, teadus- ja innovatsioonitegevusega.

MERIT on Euroopa Liidu kaasrahastatav projekt digitaalse Euroopa programmi raames, milles osalevad ülikoolid neljast riigist, tööstuspartnerid, tipptaseme- ja teaduskeskused, riiklikud tehnosiirde organisatsioonid ja digitaalse innovatsiooni keskused. MERITi eesmärk on suurendada nende noorte arvu, kes saavad anda oma panuse digitaalmajandusse, suurendades nende innovatsiooni-, ettevõtlus- ja tööalast konkurentsivõimet töökohapõhise õppe ja akadeemilise koolituse tõhustamise kaudu ülikooli tasandil, mida toetab jätkuharidus.

MERITi peamine eesmärk on varustada ühiskond töötajatega, kes on võimelised mõistma, juhtima ja uuendama tehnoloogia arengut, sealhulgas tehisintellekti (AI), asjade interneti ja küberturvalisuse valdkonnas. MERITi visioon on parandada elukvaliteeti Euroopas, suurendades nende noorte arvu, kes saavad panustada digitaalmajandusse nii töökohapõhise õppe kui ka akadeemilise koolituse kaudu ülikooli tasandil.

MERIT usub, et on oluline varustada järgmine põlvkond oskustega, mis võimaldavad neil digitaalses maailmas juhtpositsiooni võtta ja pakkuda lahendusi tulevastele väljakutsetele.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Tervise- ja Digitaalvaldkonna Rakendusameti (HADEA) seisukohti ja arvamusi. Nende eest ei saa vastutada ei Euroopa Liit ega abi andev asutus.

Projekti nimi: Nutika tootmise tuumiktaristu (Smart Industry Centre (SmartIC))

Projekti number: 2014-2020.4.01.16-0183)

Meede: Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel

Projekti kogueelarve: 1 977 511,00 eurot (sh mitte-abikõlblik käibemaks)

Projekti abikõlblik eelarve: 1 679 129,48 eurot (ilma käibemaksuta)

Toetus: 1595 173,00 eurot.

Taotleja: Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)

Partner: Eesti Maaülikool (EMÜ)

Projekti periood: 01.01.2017-31.12.2018
 

smartic

Projekti “Smart Logistics and Freight Villages Initiative”, lühendatult SmartLog, eesmärgiks on plokiahela tehnoloogia rakendamine logistika-alases andmevahetuses.

inter
EUlipp


Projekti partnerites on: 
Kouvola Innovation OY Soomest projekti juhtpartnerina,
Örebro Lään Rootsist,
Transpordi ja Telekommunikatsiooni Instituut Lätist,
Tallinna Tehnikaülikool, Sensei OÜ ning SA Valgamaa Arenguagentuur Eestist. 
 
Projekti rahastab Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programm ning selle kestus on kolm aastat alates 1. septembrist 2016. Projekti kogueelarve on 2 191 918 €, millest ERDF katab 1 707 377 €. 
Projekti käigus vähendatakse transiidile kuluvat aega Kesk-Läänemere piirkonnas olevas kahes TEN-T võrgustiku transpordikoridoris ScanMed (Vene/Soome piir – Hamina/Kotka – Helsingi – Turu/Naantali – Stockholm – Malmö) ja North Sea – Baltic (Helsingi – Tallinn – Riia). 

https://smartlog.kinno.fi/

21. veebruaril 2017. a toimus TalTech-is I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) võrgustiku raames robootika teemaline aruteluseminar eesmärgiga luua ka Eestisse robootika tööstuskeskus (hub) – SmartIC Robotics Estonia.

TalTech koostöös IMECC-iga viib läbi 9-kuulist Horisont 2020 ettevalmistusprojekti, mille raames koostatakse robootika tööstuskeskuse tasuvusanalüüs, selgitatakse tööstuse vajadusi ning kaasatakse koostööpartnereid. 2018. aastal on plaanis esitada rahastamistaotlus Euroopa Komisjonile.

Seminari eesmärk oli tutvustada nii TalTech huvisid ja kaugemaid eesmärke kui ka rääkida praktilistest robootika lahendustest ja uuendustest.  

Seminari avas prorektor Renno Veinthal, Prof. Tauno Otto tutvustas TalTech nutika tootmise tuumiktaristu (Smart Industry Centre ehk SmartIC) uusi algatusi, Prof. Florentin Wörgötter Saksamaalt jagas Göttingeni Ülikooli projektikogemusi, Tavo Kangru rääkis äsja alustatud robootikauuringust Eestis ning kolm ettevõtjat andsid ülevaate praktilistest robootika lahendustest:  Martinš Sarkans Norcarist, Jaan Jeeberg IPTE Automation’ist ja Raivo Sell ITT Group’ist. Kohvipauside ajal toimus aktiivne diskussioon ja pealelõuna lõpetati ekskursiooniga TalTech laboritesse.

TalTech ootab tagasisidet kõikidelt osalejatelt, kuidas edaspidi koostööd teha ja Eesti tööstust toetada.

Prof. Tauno Otto

logo

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamise abiga loodud arenduskeskuse projektid on jaotatud kolme põhilisse strateegilisse arenguvaldkonda (strategic development areas – SDA), milleks on:
 
Strateegiline arenguvaldkond SDA1 – Integreeritavad süsteemid ja targad tootmistehnoloogiad (Integrated Systems and Smart Manufacturing Technologies) Strateegilise arenguvaldkonna SDA1 peamiseks eesmärgiks on tarkade tootmistehnoloogiate arendamine (reaalajas monitooring, tootmisvõimsuse tõstmine intelligentsete protsesside abil, virtuaalkeskkond tellimuste haldamiseks võrktootmises ning tootmisprotsesside registreerimine nutikale tehasele) ja rakendamine integreeritud tootmises vastavalt erinevate valdkondade nagu masinatööstus, mehhatroonika, logistika, elektroonika-, mööbli- ja toiduainetööstus vajadustest lähtuvalt. Need tehnoloogiad kasutavad tootmise efektiivsuse kasvatamiseks, tulemuslikkuse tõstmiseks ning parema kvaliteedi saamiseks veebipõhist reaalajas toimivat kontrollfunktsiooni, mis võimaldab pidevast monitooringust, simulatsioonist ja protsesside analüüsimisest saadavate andmete abil teha äriprotsessides paremaid otsuseid.
 
Strateegiline arenguvaldkond SDA2 – Robotsüsteemidel põhinev ümberseadistatav nutikas tootmine (Intelligent Reconfigurable Manufacturing Based on Robot-cells) Kaasaegsed tööstusrobotid ja nende tehnilised lahendused (tarkvara, programmeerimise paindlikkus, mõõtmisvõimekus) võimaldavad kiiresti luua programme (kasutades 3D virtuaalkeskkonda) ning rakendada neid lihtsasti tootmises. Koos keskkonna monitoorimise ja nutikate otsustusprotsessidega on võimalik lühendada ebavajalike tegevuste eemaldamisega tsüklite kestust. Tootmisprotsessid, milledes robotitel on oluline mõju, on: viimistlus (lihvimine, poleerimine, kraatide eemaldamine, värvimine), koostamine (komponentide all-koostud, punkt-keevitus, liimimine) ja keevitus (MIG/MAG protsess, TIG keevitus). Nutikate robotsüsteemide areng on oluline osa sellest strateegilisest arenguvaldkonnast.
 
Strateegiline arenguvaldkond SDA3 – Uudsed mitmeotstarbelised materjalid masinaehituses (Design Optimization of Multifunctional Engineering Structures) Arenguvaldkonna SDA3 peamiseks eesmärgiks on arendada uudseid multifunktsionaalseid materjale, mis vastaksid IMECCi ja tööstuspartnerite tänapäevastele vajadustele ja tulevikuootustele. Peamiseks uurimisvaldkonnaks on tugevdatud mehaanilise- ja helikindlusega lamineeritud klaas.

 
Rakendusuuring: Tootmise analüüs ja optimeerimine läbi tarkade tootmistehnoloogiate (alamprojekt PR1.2)

Alamprojekti teostamise periood: 01.09.15.-31.12.17.
Toetuse summa: 148575 EUR
 
Alamprojekti lühikirjeldus
Alamprojekti käigus töötatakse välja ettevõtte analüüsi süsteem ettevõtte seadmete ja protsesside võtmenäitajate (KPI) leidmiseks ja kaardistamiseks. Ettevõttele oluliste seadmete võtmenäitajate jälgimine toimub läbi reaalajas tootmise monitooringu ja optimeerimise süsteemi. Süsteem toob välja tööpingi tööajad, seisakud ja tootlikkuse valitud ajaperioodil ning aitab leida tootmise kitsaskohti, mille eemaldamisel suureneb ettevõtte tootlikkus ning vähenevad tootmiskulud.
 
Alamprojekti eesmärk ja tulemus
Alamprojekti  eesmärgiks on välja töötada kiirelt ja kergelt juurutatav ettevõtte analüüsi ja reaalajas tootmise monitooringu ning optimeerimise süsteem.
Alamprojekti tulemuseks ettevõtte analüüsi ja reaalajas tootmise monitooringu süsteem.

Fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
Projekt on toetatav Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest ja seda teostatakse koostöös IMECC OÜ-ga.

smartic

 
Rakendusuuring: Tark ümberkonfigureeritav tootmismudel (alamprojekt PR2.1)

Alamprojekti teostamise periood: 01.09.15.-31.12.17.

Toetuse summa: 12500 EUR

Alamprojekti lühikirjeldus
Alamprojekti põhisisuks on targa ümberkonfigureeritava tootmismudeli loomine, mis võimaldab tehnoloogia arenduskeskusel pakkuda teenuseid ja lahendusi, ettevõtetele pakutava teenusteportfelli loomine ja veebipõhise tarkvara arendus, mis aitab analüüsida uute robotitel põhinevate süsteemide kasutuselevõtu otstarbekust. 

Alamprojekti eesmärk ja tulemus
Alamprojekti eesmärgiks on arendada välja uus tark ümberkonfigureeritav tootmismudel, kus on olemas robotpõhiste lahenduste rakendusplatvorm VKEdele ja osalejate võrgustik (lahenduste kasutajad, lahenduste pakkujad, õppeasutused), mis pakub kiiret ja kulutõhusat toetust erinevatele probleemidele, mis tekivad planeerimis- ja kasutusetapis, võimaluse eemalt teostada automatiseeritud tootmisrajatiste seiret ja analüüsi töö optimeerimiseks, ennetusmeetmeteks, samuti võimaluse tagada koostöö erinevate institutsioonidega ümberkonfigureeritava ja kohanemisvõimelise tootmise saavutamiseks. Alamprojekti tulemuseks on targa rekonfigureeritava tootmise mudel võrgustikus tootmiseks koos juurutamismetodoloogiaga ning veebipõhine integreeritud lahendus, mis aitab analüüsida uute robotitel põhinevate süsteemide kasutuselevõtu otstarbekust. 

Fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
Projekt on toetatav Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest ja seda teostatakse koostöös IMECC OÜ-ga.

smartic

 
Rakendusuuring: Modulaarse multifunktsionaalse robot-üksuse arendus (alamprojekt PR2.2.1)

Alamprojekti teostamise periood: 01.07.16.-31.12.19.
Toetuse summa: 27000 EUR

Alamprojekti lühikirjeldus
Rekonfigureeritav robotpõhine tootmine peab olema võimeline kiireteks muutusteks oma struktuuris ja funktsionaalsuses, et reageerida kiiresti tootmisvõimsuse muutustele ja äkilistele turumuutustele. Alamprojekti sisuks on integreeritud modulaarsete multifunktsionaalsete robot-üksuste arendamine, mis hõlmab robotüksuste optimaalse disaini mudelite ja nende funktsionaalsuse arendamist, kulutõhusate robotüksuste lahenduste väljatöötamist ja uute väljakutsete arendamist robotitel põhineva tootmise jaoks, mis suurendab tootmise paindlikkust ja tootlikkust ning lihtsustab robotipõhiste lahenduste kasutamist VKEdes.

Alamprojekti eesmärk ja tulemus
Alamprojekti peamiseks eesmärgiks on tarkade robot-üksuste integreeritud moodulite väljatöötamine ja nende efektiivne rakendamine VKEde erinevates tootmisprotsessides. Alamprojekti tulemused:

-    targa robot-üksuse sobivuse ja valiku metoodika ja analüüs VKEdele;
-    Robotpõhise töökoha integreeritud kasutamise funktsionaalsuse ja töökorralduse kirjeldus ümberkonfigureeritavas tootmises;
-    Robot-üksuse platvormi kontseptuaalse lahenduse väljatöötamise metoodika.

Fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
Projekt on toetatav Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest ja seda teostatakse koostöös IMECC OÜ-ga.

smartic


Rakendusuuring: Klaaslaminaatpaneelide arendus (alamprojekt PR3.2)

Alamprojekti teostamise periood: 01.09.15.-30.06.19. 
Toetuse summa: 332400 EUR
 
Alamprojekti lühikirjeldus 
Alamprojekt on fokusseeritud multifunktsionaalsete klaaslaminaatpaneelide arendusele, tagades samaaegselt nõutavad jäikuse/tugevuse kui ka akustilised omadused vastavalt EU standarditele. Uurimistöö põhisisuks on struktuuranalüüs ja optimeerimine, samuti akustiline analüüs.
 
Alamprojekti eesmärk ja tulemus
Eeldefineeritud omadustega (jäikus, tugevus, läbipaistvus, akustilised omadused) klaaslaminaatpaneelide arendus. 
Tulemused:    
- Akustika laboratoorium (teaduspartner TTÜ juures) ja vastav oskusteave;
- Metodoloogia multifunktsionaalsete klaaslaminaatide projeketeerimiseks;
- Purustavad ja mittepurustavad testimise protseduurid ja vastav oskusteave nii klaaslaminaadi kui selle komponentide omaduste määramiseks.
 
Fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
Projekt on toetatav Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest ja seda teostatakse koostöös IMECC OÜ-ga.

smartic

Educate and Train emerging Challenges: Internet of Things    
Taking the education of IoT to VET, C-VET and universities.

iot


The project is addressing the EU objective VET: Enhancing access to training and qualifications for all through the C-VET and horizontal objective Open and innovative education, training and youth work, embedded in the digital era. The project idea is to offer an innovative Internet of Things (IoT) teaching and learning package for vocational education incorporated with teacher training modules and an open broker platform.

Overall objectives of the project are as followings:

 • Provide easy-to-use and easy-to-teach modular IoT kits for VET schools scaling also higher educational institutions
 • Offering an open IoT broker platform that can be hosted on premise. To this platform IoT components and web based services can be registered too, offering simple chains of conditional statements controlling other registered components / services
 • Increasing the involvement of VET schools in emerging technologies by providing teachers training (blended learning through MooCs and presence) in IoT
 • Providing open learning material for IoT education in class


Project consortium is carefully built up based on existing successful cooperation and to meet project objectives by covering all major areas of strategic partnership between different organizations. The partners and their main responsibilities are:

Bochum UAS: Coordination, IoT MOOC, IoT broker system

 • it:matters: Coordination and IoT broker development, open education
 • ITT Group: IoT hardware development and interfacing
 • Tallinn University of Technology: VET training curriculum module,
 • Web Application Development: IoT broker system
 • Consorzio Istituti Professionali: Pilot the IoT teaching package and providing feedback 
 • Glocal Factory: Dissemination and network building
   

For more info contact Raivo Sell 

Erasmus

EM_EULogo

Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond

Projekti nimi: Tallinna Tehnikaülikooli ja tööandjate koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel
Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)
Projekti number: 2014-2020.1.05.18-0373
Taotlusvoor: 1.5.2 ATV2 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel - 17.08.2018-17.10.2018
Kogumaksumus (EUR): 41 247,36
Abikõlbliku kulu summa (EUR): 41 247,36
Projekti periood: 01.01.2019 – 01.06.2021

Projekti eesmärk on õppetöö tugevam seostamine erinevate tööturu vajadustega ning TalTechi ja tööandjate koostöö toetamine praktikasüsteemi parendamisel ja edasi arendamisel. 
Projekt toetab üliõpilasi pakkudes kvaliteetsemat praktikakogemust ja tagades eriala praktiliste väljundite tihedama seotuse õppetööga.
Projekti raames töötati välja tööandjatele suunatud praktikajuhendamise koolitus, mis annab ülevaate õpetamise alustest, meetoditest ja praktikatest, mentorlusest ning juhend- ja õppematerjalide koostamisest.
Projekti raames valminud tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolituse materjale saab edaspidi kasutada uute praktikajuhendajate koolitamiseks.
Tegevuste tulemusena oskavad TalTechi üliõpilased paremini seostada oma õpitavat eriala tulevase töö- ja karjäärivõimalusega.
Lisaks koolitustele kaasati projekti raames ettevõtetest praktikuid õppetöösse. Praktikute kaasamine muudab õppetöö mitmekülgsemaks ning toob õppeprotsessi reaalsed töökogemused.
Projekti raames viidi läbi 15 koolitust ja kaasatakse 6 praktikut ettevõtetest õppetöösse.