Tallinna Tehnikaülikool

Tarkade tootmistehnoloogiate ja robootika teaduskeskus

Tarkade tootmistehnoloogiate ja robootika teaduskeskuse tegevussuundadeks on tootmistehnoloogiad ja tootmise optimeerimine; ennetav hooldus; tööstusrobootika ja automatiseerimine; tööstuslik virtuaal- ja liitreaalsus; isejuhtivad sõidukid ja autonoomsed süsteemid; toodete ning konstruktsioonide arendus ja optimeerimine;  ning kihtlisandustehnoloogiad ja 3D skaneerimine.

Instituut ja teaduskeskus kasutab RobotDK tarkvara oma õppe- ja arendustöödes. Tarkvara kohta leiab täiendavat infot RobotDK kodulehelt: https://robodk.com/

a


Teaduskeskuse alla kuuluvad erinevad teenust pakkuvad laborid:


Paindtootmissüsteemide ja robootika demokeskus.

Paindtootmissüsteem sisaldab laosüsteemi, mobiilset robotit ja CNC (arvprogrammjuhtimisega) treipinki koos seda teenindava tööstusrobotiga. Süsteem baseerub FESTO Didactic lahendusel ning lähtub Industry 4.0 ja paindtootmise kontseptsioonist. Paindtootmissüsteemi kasutatakse ülikoolis Industry 4.0 kontseptsiooni tutvustamiseks üliõpilastele ja ettevõtetele. Siin näeb kuidas ühe nupuvajutusega hakkab süsteem täitma tellimust, mille käigus mobiilne robot võtab laosüsteemist toote ja viib selle CNC treipinki töötlemiseks. Töödeldud detail viiakse lattu mobiilse robotiga, kui CNC treipink on valmistanud toote. Süsteem töötab senikaua kuni kogu tellimus on täidetud. CNC treipingi küljes näeb ka tööstusmasinate reaalajas monitooringu süsteemi, mida arendatakse instituudis. Süsteem toob välja kui kaua masin on töötanud, mitu toodet on valmistatud, mis seisakud on olnud, toimub etteantud piirväärtuste jälgimine, jne. Robootika demokeskuses on lisaks paindtootmissüsteemile ka 3D Nikon skänneriga ABB tööstusrobot ja vahetatavate tööriistadega Yaskawa tööstusrobot. Neid kasutatakse tööstusrobotite rakendamise ja programmeerimise õpetamiseks üliõpilastele ning ettevõtete töötajatele. Ettevõtted saavad testida nende robotite abil oma automaatikalahendusi. Üliõpilased saavad arendada robotitele instrumente ja testida nende sobivust ning funktsionaalsust.

aIsejuhtivate sõidukite ja autonoomsete süsteemide labor-kompetentsikeskus.

Laboris tegeletakse isejuhtivate sõidukite ja autonoomsete süsteemide tehisintellekti arenduse ja rakendamisega reaalsetes süsteemides (sõidukites).     

ise

Peamised uurimis- ja arendusteemad on lokaliseerimine ja missiooni planeerimine, liikumisparameetrid ja teekonna jälgimine, objektide tuvastus ja nendest hoidumine, andurite integratsioon ja simulatsioonid ning suurandmete kogu baasil süvaõppe meetodid ja tehisintellekt. Laiem visioon ja eesmärk autonoomsete sõidukite arendamisel on luua nutika linnaruumi ja intelligentse transpordi keskkond, kus on võimalik arendada ja testida uudseid teenuseid ja funktsionaalsust, mis hõlmavad sõidukitevahelist V2V ja sõidukite ning taristu elementidevahelist V2I kommunikatsioonilahendusi. Pikemas perspektiivis on eesmärgiks luua teadus ja hariduse testplatvorm, mis võimaldab teostada eksperimente sõidukite ja kogu muu võrgu V2X kommunikatsiooni vallas.

Labori arendust ja sensoorika hankeid on muuhulgas toetanud HITSA IT Akadeemia programm.

hitsa


Industrial Virtual and Augmented Reality lab ( I.V.A.R ) – Tööstuslik virtuaal- ja liitreaalsuse labor.

Labor koosneb kõrge 3D rakenduste töötlemisvõimega virtuaal- ja liitreaalsuse seadmetest nagu HTC Vive, Vuzix M300, Meta2. Seadmeid kasutatakse, et luua ning testida virtuaal- ja liitreaalsuse tööstuslikke rakendusi nagu liitreaaluse abil teostada tööstuse monitooringut või tööstuse jälgimist ja simuleerimist virtuaalreaalsuses.

vr