Tallinna Tehnikaülikool

Sisukord

  Konventsioonikohased koolitused

  Kõik Mereakadeemia konventsioonikohased kursused vastavad meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni STCW 78 nõuetele. Kõik konventsioonikohased kursused omavad vastavalt meresõiduohutuse seadusele Transpordiameti tunnustust ning Eesti Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteem on sertifitseeritud sertifitseerimisasutuse Bureau Veritas Certification poolt.

  Millisel koolitusel pean osalema?

  2013. aastal hakkas kehtima määrus „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord“. See määrab korra meresõitjatele ette nähtud kursuste läbimise vajadusest ja teadmiste hindamisest.

  Vajadusel uuri, millist kursust Sul on vaja läbida konsulteerides Transpordiameti meremeeste diplomeerimise üksusega telefonil 6201200 või e-posti aadressil info@transportiamet.ee. Transpordiameti kodulehelt leiad samuti palju olulist informatsiooni.

  Loetelu meie konventsioonikohastest koolitustest

  Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1 (graafikujärgne koolitus)

  Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2 (graafikujärgne koolitus)

  Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) raadioside operaatori (GOC) kursus STCW78 A-IV/2 (graafikujärgne koolitus)

  Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) piirangutega raadioside operaatori (ROC) kursus STCW 78 A-IV/2, B-I/12 (graafikujärgne koolitus)

  ECDIS TYPE SPECIFIC TRAINING Transas NaviSailior 4000 (graafikujärgne koolitus)

  Finnish maritime legislation course (graafikujärgne koolitus)

  Radarnavigatsioon ja automaatikaseadme (ARPA) kasutamine, sillatöö ja päästeoperatsioonide juhtimine” vanemtüürimeestele ja kaptenitele vastavalt STCW 78 konventsioonile koos parandustega (A-II/2) (graafikujärgne koolitus)

  GMDSS raadioside operaatori (GOC) täiendusõppe kursus STCW78 A-IV/2 (graafikujärgne koolitus)

  Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) piirangutega raadioside operaatori (ROC) täiendõppe kursus STCW 78 A-IV/2; B-I/12 (graafikujärgne koolitus)

  Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri õppekava (graafikuväline koolitus)

  Asimuutkäituri kasutamise kursus (graafikuväline koolitus)

  Elektronkaartide kuvamis- ja informatsioonisüsteemide kasutamine navigatsioonis (ECDIS) (graafikuväline koolitus)

  GMDSS ROC täiendusõppe kursus STCW 78 A-IV/2 (graafikuväline koolitus)

  Kursus laevade turvaohvitseride ettevalmistamiseks ja julgestusplaanide koostamiseks STCW78 VI/5, koodeks A-VI/5 ISPS Code (graafikuväline koolitus)

  Laeva juhtimine ja manööverdamine STCW78 A-II/1, A-II/2, B-VIII/2 (graafikuväline koolitus)

  Laevajuhtide erialaste teadmiste kontroll STCW78 A-I/11 (graafikuväline koolitus)

  Ohtlike pakendatud kaupade vedu STCW78 B-V/c IMDG Code (graafikuväline koolitus)

  Ohtlike puistlastide vedu vastavalt STCW78 B-V/b ja IMSBC koodeksi nõuetele (graafikuväline koolitus)

  Praktiline eesti keel lootsita sõidu eksami sooritamiseks (graafikuväline koolitus, grupihind)

  Praktiline harjutus simulaatoril (graafikuväline koolitus)

  Radarnavigatsioon ja ARPA kasutamine STCW 78 A-II/1 ja A-II/3 (graafikuväline koolitus)

  STCW konventsiooni 2010 aasta Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe STCW 78 A-I/11 § 4 (graafikuväline koolitus)

  Ship Safety Officer (graafikuväline koolitus)

  Sillaressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandil - STCW 78 A-II/1, A-II/2, B-VIII/2 (graafikuväline koolitus)

  Treening sillasimulaatoril vedurlaevadele (graafikuväline koolitus)

  Treening sillasimulaatortil reisilaevadele (graafikuväline koolitus)

  Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code (graafikuväline koolitus)

  Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus)

  Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1 (graafikujärgne koolitus)
  Finnish maritime legislation course (graafikujärgne koolitus)
  Kursus laevade turvaohvitseride ettevalmistamiseks ja julgestusplaanide koostamiseks STCW78 VI/5, koodeks A-VI/5 ISPS Code (graafikuväline koolitus)
  Kõrgepingeseadmete koolitus - STCW78 A-III/1, A-III/2, A-III/6, B-III/2 (graafikuväline koolitus)
  Laevamehaanikute/laeva elektrimehaanikute/laeva elektrikute erialane teadmiste kontroll STCW78 A-I/11 (graafikuväline koolitus)
  Masinaruumi ressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandil (Engine Room Resources Management (ERM) on Operational and Management Levels) STCW78 A-III/1,A-III/2,B-VIII/2 (graafikuväline koolitus)
  Masinaruumi simulaatori koolitus (IMO mudelkursus 2.07) vastavuses STCW A-III/1, A-VIII/2 and B-VIII/2 (graafikuväline koolitus)
  Praktiline harjutus simulaatoril (graafikuväline koolitus)
  STCW konventsiooni 2010 aasta Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe STCW 78 A-I/11 § 4 (graafikuväline koolitus)
  Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code (graafikuväline koolitus)
  Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus)
  Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega laeva laevamehaaniku koolitus (graafikuväline koolitus)

  Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2 (graafikujärgne koolitus)
  Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1 (graafikujärgne koolitus)
  Siseaudiitorite ettevalmistus SOLAS 74 ptk.IX ISM Code (graafikujärgne koolitus)
  GMDSS raadioside operaatori (GOC) täiendusõppe kursus STCW78 A-IV/2 (graafikujärgne koolitus)
  Reisijate ohutuse tagamine, masside juhtimine ja inimkäitumine kriisisituatsioonis STCW78 A-V/2 §2; 3; 4; 5 (graafikujärgne koolitus)
  Search Mission Coordinator (SMC) (graafikujärgne koolitus)
  Eksamineerijate ja lektorite ettevalmistus (graafikuväline koolitus)
  Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus)
  Läänemere kokkuleppe õppekava kaldapersonalile ja laeva meeskonna liikmetele (graafikuväline koolitus)
  Merekeskkonna alane teadlikkus STCW A-II/1; A-III/1 (IMO mudelkursus 1.38) (graafikuväline koolitus)
  Merendusalane inglise keel STCW78 A-II/1, A-III/1 (graafikuväline koolitus)
  Ohtlike pakendatud kaupade vedu STCW78 B-V/c IMDG Code (graafikuväline koolitus)
  Ohtliku lasti käitleja koolitus (graafikuväline koolitus)
  STCW konventsiooni 2010 aasta Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe STCW 78 A-I/11 § 4 (graafikuväline koolitus)
  Ship Safety Officer (graafikuväline koolitus)
  Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri õppekava 
  Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code (graafikuväline koolitus)
  Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2 (graafikuväline koolitus)
  Väikelaevajuhtide koolitus
  Väikelaevajuhi eksam (graafikuväline koolitus)
  Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe (graafikuväline koolitus)

  Kontrolli kas koolituskalendris on kursus toimumas. Kui Sa koolituskalendrist koolitust ei leidnud, palun kirjuta meile kindlasti, et registreeruda, sest paljud kursused toimuvad grupi kogunemisel.

  Helista meile +372 613 5588 või kirjuta oma huvist marinetraining@taltech.ee.