Tallinna Tehnikaülikool

Sõlmede sidumise töötuba

Sõlmede sidumise töötuba

Töötoas õpetatakse laevadel enimkasutatavaid sõlmi ja tutvustatakse nende kasutusala. Sõlmede õppimise töötuba on praktiline - sõlmed õpitakse selgeks, tehes neid oma kätega töötoa läbiviija juhendamisel. Töötuba arendab käelist tegevust ja annab oskuse kasutada erinevates olukordades sõlmi, mis täidavad oma eesmärki. Töötoas osalejad saavad ka ise endale lemmiksõlmed koju kaasa meisterdada.

Toimumiskoht: Eesti Mereakadeemia peamaja Kopli 101, Tallinn sõlmede õppeklassis VÕI soovi korral ja võimalusel tuleme ka kooli
Kestvus: 45-60 min
Sihtgrupp: 10. - 12. klass
Grupi suurus: 15-25 õpilast

Laevajuhtimise töötuba simulaatorikeskuses

Õpilased saavad kaasaagses simulaatorikeksuses ülevaate laevajuhtimise põhitõdedest. Interaktiivses laeva käigusilla simulaatoris saab tutvuda erinevate juhtimis- ja navigatsiooniseadmetega ning proovida juhtida mitmeid laevasid eri sadamates. Kapten-instruktor jagab merenduse alaseid teadmisi ja aastatepikkuse meresõiduga kogunenud lugusid.

Toimumiskoht:  Eesti Mereakadeemia peamaja Kopli 101, Tallinn
Kestvus: 30 min
Sihtgrupp: ainult 10. - 12. klass
Grupi suurus: 10-15 õpilast (korraga saame vastu võtta kuni neli gruppi)

Töötoad ja populaarteaduslikud loengud

Mereakadeemia pakub üldhariduskoolidele põnevaid populaarteaduslikke loenguid, praktilisi töötube, karjääriloenguid ning ekskursioone. Loengute ja töötubade teemasid saab siduda näiteks reaalainete ja loodusteaduste ainetundidega, kuid ka geograafia, ühiskonnaõpetuse, ajaloo jne ainetundidega. 

Populaarteaduslikud loengud 
Toimumiskoht: Eesti Mereakadeemia peamaja Kopli 101, Tallinn või soovi korral ja võimalusel üldhariduskoolis kohapeal. 
Kestvus: 45 min 
Sihtgrupp: 10. -12. klass

Loeng

Lektor

Meretranspordi geograafia

Rein Albri

Eesti meresõidu, laevanduse ja kalanduse arengu tähtsamad etapid 

Rein Albri

Meresõidu ja laevaehitusega seotud traditsioonid ja uskumused

Rein Albri

Eestist pärit kuulsad meresõitjad

Rein Albri

Meremehe vormiriietuse ajalugu ja selle kandmise kord

Rein Albri

Merekultuur

Rein Albri

Kalad vees, tootmises ja taldrikul

Loreida Timberg

Miks valida laevamehaaniku eriala?

Heino Punab

Tehisjõuseadmetega laevade ajaloolisest arengust

Heino Punab

Kes on hüdrograaf ja millega ta tegeleb?

Inga Zaitseva-Pärnaste

Kultuuridevaheline dialoog

Marje Mets

Meresõit tänapäeval 

Anatoli Alop 

Karjääriloengud

pp_merendus_karjääriloengud

Mereaakadeemia üliõpilased, vilistlased, õppejõud käivad tihti oma endistes koolides noortele rääkima oma valitud erialast, läbitud praktikatest, töökogemusest. Nad räägivad noortele läbi oma kogemuse, milliseid isikuomadusi ja (eel)teadmisi on vaja, et mingil merelisel elukutsel edukas olla, aidates ehk nii mõenelgi oma tulevane karjäärivalik läbimõeldumalt teha.