Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Mereakadeemia on mitmete rahvusvaheliste merendusvaldkonna organisatsioonide liige ning koostööpartner paljudele valdkonna teadus-ja arendusasutustele.

IASST (International Association for Safety and Survival Training)
 

IASST logo


IASST on ülemaailmne mereõppeasutuste ja treeningkeskuste ühing, mille eesmärgiks on meresõiduohutuse parendamine ja sellekohase informatsiooni vahetamine liikmete vahel.

Samuti osutatakse abi metoodilist ja muud abi meresõiduohutuse alaste koolituste korraldamiseks ning treeningkeskuste arendamiseks. IASST loodi 1980. aastal ning praeguseks on võrgustikuga liitunud 150 liiget, kaasaarvatud Mereakadeemia 2014. aastal.

Organisatsiooni kodulehe leiad siit 


IAMU (International Associations of Maritime Universities)
 

IAMU logo väike


IAMU on ülemaailmne mereülikoolide võrgustik, mis loodi seitsme ülikooli eestvedamisel 1999. aastal. Praeguseks kuulub ühingusse 56 maailma mereülikooli ja Nippon Foundation fond. Mereakadeemia astus IAMU liikmeks 2008. aastal.

IAMU tagab koostöö merendusalase õppe- ja teadustegevuse valdkonnas, korraldab konverentse ning võimaldab merendusteemaliste publikatsioonide avaldamist.

Organisatsiooni kodulehe leiad siit  


THS UK (The Hydrographic Society UK)

THS logo väike


The Hydrographic Society of UK on hüdrograafiline organisatsioon, mille eesmärgiks on võimaldada liikmetele laia spektrit olulist informatsiooni ning erialaspetsialistide konsultatsioone.

Tähtsal kohal on suurendada teadlikkust mereuuringute ja meremõõdistamise kohta ning tõsta hüdrograafide kui spetsialistide staatust. Eriline tähelepanu on ka hüdrograafilise hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse parendamisel. Mereakadeemia astus organisatsiooni liikmeks 2015.aastal.

Organisatsiooni kodulehe leiad siit 


BIMCO (Baltic and International Maritime Consultative Organization)

BIMCO väike


BIMCO on maailma suurim rahvusvaheline laevanduse assotsiatsioon, kuhu kuulub 2200 liiget üle maailma. BIMCO eesmärgiks on parendada merehariduse andmist ning võimaldada kvaliteetse informatsiooni levitamist liikmete vahel.

Mereakadeemial on BIMCO liikmena võimalus kasutada nende erialase kirjanduse ja muude õppematerjalide kogu ning samuti osaleda koolitustel ning konverentsidel. Mereakadeemia astus BIMCO liikmeks 2014. aastal.

Organisatsiooni kodulehe leiad siit 

FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency)

Frontex_väike

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Agentuur Frontex edendab, koordineerib ja arendab Euroopa piiride haldamist vastavalt ELi põhiõiguste hartale ja integreeritud piirihalduse kontseptsioonile.
Rändeharjumuste ja piiriülese kuritegevuse suundumuste tuvastamiseks analüüsib Frontex andmeid, mis on seotud olukorraga ELi välispiiridel ja väljaspool. See jälgib olukorda piiridel ja aitab piirivalveasutustel jagada teavet liikmesriikidega. Amet viib läbi ka haavatavuse hindamist, et hinnata iga liikmesriigi suutlikkust ja valmisolekut seista silmitsi oma välispiiridel esinevate väljakutsetega, sealhulgas rändesurvega.

Organisatsiooni kodulehe leiad siit