Tallinna Tehnikaülikool

Simulaatorikeskus

Eesti Mereakadeemia ruumides tegutseb laevasimulaatorite keskus, mille eesmärk on kõrgtehnoloogia abil panustada esmaklassilisse merehariduse pakkumisse. See on Eestis ainus merendusele keskenduv simulaatorikeskus, kuhu kuuluvad laevasilla, mereside, masinaruumi, külmakoolituse ning PISCES II jt simulaatorid.

Kasutada on kaasaegne Simulaatorikeskus koos kõikide oma võimalustega:

  • laevajuhtide kursuste läbiviimiseks on kasutada neli reaalset laevasõitu imiteerivat laevasillasimulaatorit NAVI-TRAINER PROFESSIONAL 5000, mis võimaldavad simuleerida erinevate laevade manööverdamise omadusi erinevates tingimustes ja erinevatel meredel ja sadamates. Sillasimulaator sisaldab ka elektronkaartide ECDIS simulatsiooni moodulit TRANSAS NAVI SAILOR 4000 ja võimaldab ECDIS kursuse läbiviimist kuni 10 osavõtjale korraga. Laevasilla simulaator võimaldab ehedalt simuleerida ka päästeoperatsioone laevade kokkupõrke, tulekahju või tormi sattumise tagajärjel. Harjutada saab erinevaid situatsioone – inimesed üle parda, päästepaadid vees, põlevad või uppuvad laevad, hädasignaalide edastamine jne. Sillasimulaatori juurde kuuluvad kaasaegsed klassiruumid, mis võimaldavad läbi viia õppetunde ja arutelusid vastavalt simulaatoril täidetud ülesannetele;

  • laevamehaanikute koolitusteks on kasutada tipptasemel masinaruumi simulaator (ERS 5000) arendamaks masinaruumi personali – laeva vahimehaanikute, 2. mehaanikute ja vanemmehaanikute oskusi seista vahis ja õppida tundma laeva jõuseadmeid. 
    Simulaator võimaldab läbi viia individuaalset ja grupipraktikat, kontrollida õpilaste ja spetsialistide oskusi. Antud simulaator modelleerib täielikult masinates ja süsteemides toimuvaid termodünaamilisi, hüdrodünaamilisi ja gaasidünaamilisi protsesse, sealhulgas arvestab oma mudelis erinevaid keskkonnaaspekte: merevee- ja õhutemperatuuri, lainete kõrgust, laeva korpuse puhtust. Üliõpilastega simuleeritakse kõiki laeva reaalses masinaruumis tehtavaid operatsioone, näiteks ettevalmistamine, käivitamine, sõitmine eritingimustes, erinevate vigade simuleerimine ning masinatüüpide käsitlemine. Masinaruumi simulaatorit on võimalik kasutada koostöös laevasilla simulaatoriga, võimaldades seeläbi harjutada reaalset meeskonnatööd ühe nn. virtuaalse laeva peal.

  • raadiosidealaste GMDSS kursuste läbiviimiseks on kasutada kaasaegsed tehnilised vahendid alustades GMDSS mereside simulaatoriga TGS5000 ning lõpetades reaalse mereside raadiojaamaga „Sailor-2000 compact GMDSS station“ sidepidamise loaga kõikidel maailma pääste- ja otsingu rajoonidel. Klassiruumid on varustatud kõige vajalikuga kaasaegse õppe läbiviimiseks;

  • külmaseadmete hooldaja kursuse läbiviimiseks on osakonna kasutuses külmutussimulaator TRANSAS RPS 4000. Simulaatoril on võimalik imiteerida kõikide külmutusseadmete (sh külmutuslaod, kliimaseadmed), ettevalmistamist käivitamiseks, käivitamist, režiimi viimist ja soojuskoormuse lisamist. Samuti on võimalik imiteerida nende seadmete töös esinevaid häireid, nende diagnostikat ja häirete kõrvaldamist;

  • kriisireguleerimise ning merekeskkonnakaitse alaste kursuste läbviimiseks kasutatakse kriisihaldussimulaatorit TRANSAS PISCES 2.

Tutvu ka laevanduskeskuse laboritega