Tallinna Tehnikaülikool

Teadustaristu

MARTE

Tallinna Tehnikaülikooli meretehnoloogia ja hüdrodünaamika rakendusteaduslik taristu kanti 14. veebruaril 2019. aastal Vabariigi Valitsuse otsusel Eesti riiklikult olulisi teadustaristuid koondavale teekaardile. Taristu tuum on Meretehnoloogia kompetentsikeskus ühes laevade mudelkatsebasseini ja teiste laboritega.

Meretehnoloogia kompetentsikeskuse (MARTE) rakendusuuringute keskmes on mudelkatsebassein koos mereolusid jäljendava lainegeneraatoriga. Katsebasseini kasutatakse nii tehniliste lahenduste testimiseks kui ka arvutusmeetodite valideerimiseks. Kaasaegne arvutuslik analüüs avardab eksperimentaaluuringute piire ja lubab juba enne katse sooritamist hinnata analüüsitava lahenduse optimaalsust.

Kompetentsikeskuses on võimalused laevade mudelkatseteks basseinis ja avaveel, arvutisimulatsioonideks, materjalide ja tootmistehnoloogiate hindamiseks merelises kliimas ja lainekoormustes. Lähitulevikus laiendatakse MARTE laborite võimekust uusimate meetoditega, arendades muuhulgas autonoomsete laevamudelite avavee katseala ning virtuaal- ja liitreaalsust rakendavaid projekteerimis- ja katsevõimalusi.


ERF