Tallinna Tehnikaülikool

Teadusuuringud

Towing Tank

Meretehnoloogia kompetentsikeskus (MARTE) on Tallinna Tehnikaülikooli meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadusüksus. MARTE rakendusuuringute keskmes on laevade sõiduomadused ja turvalisus ning jätkusuutlik meretehnoloogia. MARTE taristus ühendavad teadlased mudel- ja materjalikatsed arvutuslike ja virtuaalsete meetoditega.

Meretehnoloogia ja laevaehitus põhinevad rakendusteadustel (laevateooria, tootearendus ja tootmistehnika, laevade süsteemid jne), mis omakorda toetuvad klassikalistele alusteadustele (füüsika, mehaanika, materjaliteadused). Meretööstus on konservatiivne valdkond, mida reguleeritakse rahvusvaheliste konventsioonide, standardite ja klassinõuetega. Uusi materjale, disainilahendusi ja tehnoloogiaid luuakse ulatuslike eksperimentaaluuringute ja arvutisimulatsioonide abil.

Sellega MARTE tegelebki: teadlased katsetavad laborites, virtuaalkeskkondades ja veekogudel disainilahendusi ja seadmeid, mis tulevikus meretööstuse tooted tõestatult efektiivsemaks, turvalisemaks ja kestlikumaks muudavad.

MARTE kahest peamisest uurimisvaldkonnast esimene on hüdrodünaamika, täpsemalt vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju. Lihtsas keeles öelduna püütakse laevade keredisaini panustades parandada väikelaevade sõiduomadusi ja vähendada kütusekulu. Käsil on näiteks pritsmeliistude projekt, mille raames rakendatakse kiirekäiguliste väikelaevade arendamiseks nii mudelkatseid kui ka arvutuslikku hüdrodünaamikat. 

MARTE teine peamine uurimisvaldkond on laevade turvalisus, täpsemalt laevakonstruktsioonide vastupidavus. Sellel suunal uuritakse metallide ja keeviste käitumist erinevate koormuste all. Niisugused teadmised on eriti olulised hindamaks laevade kokkupõrke või madalikule jooksmisega seonduvaid riske.

MARTE on professor Mihkel Kõrgesaare meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühma kodu. TalTechist osalevad MARTE tegevuses veel konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühm, arukate süsteemide keskus, mehhatroonika ja autonoomsete süsteemide keskus, lainetuse dünaamika uurimisrühm.

Eesmärgiks tõsta meretranspordi ohutust arendades välja uusi kokkupõrkekindlaid laevakere konstruktsioonilahendusi, mis põhinevad kõrgtugevate ja tavateraste kombinatsioonil.

Avatud ligipääsuga teaduspublikatsioonid


ERF