Tallinna Tehnikaülikool

Andmebaasid ainevaldkonniti

- ASCE Library

- ASME Digital Collection

ASTM Compass 

Cambridge Core 

Ebook Central

EBSCOhost Web 

Emerald Insight 

EVS (Eesti Standardid)
Kasutusjuhendit vaata Kõik andmebaasid vastava andmebaasi alt.

- ETF-Net kartoteek (arvuti ehitusteabe otsinguks raamatukogu 4. korrusel)

GeoScienceWorld Fulltext 

IEEEXplore

INIS 

Knovel

O`Reilly for Higher Education
Kasutusjuhendit vaata Kõik andmebaasid vastava andmebaasi alt.

- SAE Mobilus

SAGE journals

Science 

ScienceDirect 

Scopus 

SpringerLINK 

Structurae 

Taylor & Francis Online 

Web of Science 

Wiley Online Library

ACM Digital Library 

Annual Reviews

Cambridge Core 

CiteSeerx

DART-Europe

Ebook Central

EBSCOhost Web

- EVS (Eesti standardid)
Kasutusjuhendit vaata Kõik andmebaasid vastava andmebaasi alt.

IEEEXplore

Knovel

- O`Reilly for Higher Education
Kasutusjuhendit vaata Kõik andmebaasid vastava andmebaasi alt.

Science  

ScienceDirect 

Scopus

SPIE Digital Library

SpringerLINK

Taylor & Francis Online

Web of Science 

Wiley Online Library