Tallinna Tehnikaülikool

Kirjalike tööde vormistamine

TalTechis kehtivad kirjalike tööde (sh lõputööde) vormistamise juhendid.

Viitamine

Kasutatud kirjanduse nimestik üliõpilastöö lõpus peab sisaldama kõiki allikaid, millele on töös viidatud ja vastupidi – igale loetelus leiduvale allikale peab töös leiduma viide. Viidata tuleb nii trüki- kui elektroonilistele allikatele. Eestis ei ole kasutusel üldkehtivat viitamisstiili. Kehtib nõue, et ühes töös tohib kasutada üht viitamisstiili (nimi-aasta või numbriline viitamine, mõnel juhul ka joonealune viitamine).

Viitekirjete haldamiseks võib kasutada tasuta viitehaldustarkvarasid nagu Mendeley ja Zotero. Nende abil on võimalik lisada viiteid oma töösse ning lisatud viidetest lihtsasti moodustada kasutatud kirjanduse loetelu.

APA: kuidas viidata?
IEEE: kuidas viidata?

Levinumad stiilid on:

 • APA Style (nimi-aasta stiil) - peamiselt kasutusel psühholoogia ja sotsiaalteaduste valdkondades
  APA Referencing: Library Guides, Victoria University (Melbourne)
  APA Citing and Referencing, Monash University

  Artikkel leheküljenumbriga (7th edition):
  Muhammad, N., Toming, G., Tuhtan, J. A., Musall, M., & Kruusmaa, M. (2016). Underwater map-based localization using flow features. Autonomous Robots, 41(2), 417–436. https://doi.org/10.1007/s10514-016-9558-0

  Artikkel artiklinumbriga (7th edition):
  Kim, U. L., Boussonnière, A., Castanet, A.-S. (2022). Intramolecular Anti-Carbolithiation of Alkynes: Stereo-Directing Effect of Lithium-Coordinating Substituents. European Journal of Organic Chemistry, 2022(2), Article e202101409. https://doi.org/10.1002/ejoc.202101409

 • IEEE Style (numbriline stiil) - kasutusel infotehnoloogia, elektroonika ja energeetika valdkondades
  IEEE Referencing: Library Guides, Victoria University (Melbourne)
  IEEE Referencing and Citing, Monash University

  Artikkel leheküljenumbriga:
  [1] N. Muhammad, G. Toming, J. A. Tuhtan, M. Musall, and M. Kruusmaa, “Underwater map-based localization using flow features,” Auton. Robots, vol. 41, no. 2, pp. 417–436, Feb. 2016, doi: 10.1007/s10514-016-9558-0.

  Artikkel artiklinumbriga:
  [2] U. L. Kim, A. Boussonnière, A.-S. Castanet, “Intramolecular Anti-Carbolithiation of Alkynes: Stereo-Directing Effect of Lithium-Coordinating Substituents,” Eur. J. Org. Chem, vol. 2022, no. 2, Jan. 2022, Art. No. e202101409, doi: 10.1002/ejoc.202101409.

 Rohkem stiile:


Vt. ka Viitamise ABC. Veronika Rogalevitš (Tallinna Ülikool), Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License