Tallinna Tehnikaülikool

Kirjalike tööde vormistamine

TalTechis kehtivad kirjalike tööde (sh lõputööde) vormistamise juhendid.

Viitamine

Kasutatud kirjanduse nimestik üliõpilastöö lõpus peab sisaldama kõiki allikaid, millele on töös viidatud ja vastupidi – igale loetelus leiduvale allikale peab töös leiduma viide. Viidata tuleb nii trüki- kui elektroonilistele allikatele. Eestis ei ole kasutusel üldkehtivat viitamisstiili. Kehtib nõue, et ühes töös tohib kasutada üht viitamisstiili (nimi-aasta või numbriline viitamine, mõnel juhul ka joonealune viitamine).

Viitekirjete haldamiseks võib kasutada tasuta viitehaldustarkvarasid nagu Mendeley ja Zotero. Nende abil on võimalik lisada viiteid oma töösse ning lisatud viidetest lihtsasti moodustada kasutatud kirjanduse loetelu.

Levinumad stiilid on:

 Rohkem stiile:

  • ACS Style Guide (American Chemical Society) - kasutusel keemia valdkonnas
  • Chicago Style - kasutusel sotsiaalteadustes
  • MLA (Modern Language Association) - kasutusel humanitaarias


Rohkem infot viitamise ja viitehaldustarkvara (Mendeley ja Zotero) kohta Moodle kursusel

Kuidas leida kirjandust ja viidata