Tallinna Tehnikaülikool

Liikuvus

Kestliku liikuvuse üks eeldusi on loodussõbralik ruumiplaneerimine – nüüdisaja üks oluline väljakutse. ÜRO defineeritud säästva arengu 17 eesmärgi hulgast on liikuvusega seotud tervelt 11.

Kestliku liikuvuse planeerimisel on eesmärgiks keskkonnasäästlikum, huvitavam ja inimeste tervist austavam liikumine ja linnaruum. Peamised probleemid, millele tähelepanu pööratakse, on keskkonnasääst, efektiivsus, võrdne juurdepääs ja ohutus. Ülikooli roll on näidata eeskuju, luua sihtpunktina võimalusi kestliku ja säästva liikuvuse edendamiseks ja anda tudengitele keskkonna- ja ruumiloomealaseid teadmisi.

TalTechi Mustamäe kampus on linna servas looduskaunis kohas paiknev terviklik linnak, mis on kui linnamaastiku makett ja suurepärane uute tehnoloogiate katsetamise ja testimise koht. Ühtlasi on see hea 15-minuti-linna testimise platvorm ehk koht, kus suurem osa igapäevaseks eluks vajalikku on veerandtunnise jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel. Nimelt elab üle poole ülikoolipere liikmeist ca 15-minutilise rattasõidu kaugusel Mustamäe kampusest.

TalTech kaardistab tudengite, töötajate ja külaliste liikuvust ning ülikoolis käivate inimeste hoiakuid ja harjumusi trajektooril töö-kool-kodu. Teeme kestlikkuse arendamisel koostööd edumeelsemate kinnisvaraomanikega, nagu näiteks Ülemiste City ja Hundipea. Osaleme ruumiloome ja transpordi planeerimise protsessis koos naaberlinnaku Tehnopoli ning Tallinna linnaga.