Tallinna Tehnikaülikool

Rohejuhis

Tallinna Tehnikaülikool on oma 2021–2025 arengukavaga võtnud sihi saavutada aastaks 2035 kliimaneutraalsus.

Meil õpib pea 9000 üliõpilast ja töötab ca 2000 inimest ning kõigil meist on kanda oma roll ülikooli kestlikumaks muutmisel läbi igapäevaste otsuste, harjumuste, hoiakute ja püüdluste.

Rohejuhis on mõeldud nii ülikooli töötajatele kui ka tudengitele. Juhis jagab soovitusi kestlikemaks käitumisviisideks kontoriruumides ja üld- kasutatavatel aladel ning annab soovitusi ka jätkusuutlikumateks liikumisviisideks.

Lae rohejuhis alla, klikkides pildile:

Rohejuhis_avapilt

Kui sul on juhendi kohta küsimusi või ettepanekuid, kirjuta:
kliimanutikas@taltech.ee

Tehnikaülikooli rohejuhis valmis 2024. aastal.

  • Koostaja: Kerli Kirsimaa, Kliimanutika tuleviku keskus
  • Toimetaja: Mari Öö Sarv, TalTechi kommunikatsiooni keskus
  • Kujundaja: Karl-Kristjan Nigesen

Täname ka kõiki teisi panustajaid!

ENGLISH:

With its 2021-2025 development plan, Tallinn University of Technology aims to achieve climate neutrality by 2035. We have almost 9,000 students and approx. 2,000 employees, and each of us has a role to play in making the university more sustainable through daily decisions, habits, attitudes and aspirations. The Green Guide is intended for both university employees and students. The guide shares recommendations for more sustainable ways of behaving in office spaces and public areas, and also gives recommendations for more sustainable ways of moving.

Find the Green Guide here