Tallinna Tehnikaülikool

Korraldame üritusi keskkonnasõbralikult

Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021–2025 üheks võtme-eesmärgiks on olla jätkusuutlik ja kaasav ülikool ning ülikool on seadnud sihi olla aastaks 2035 kliimaneutraalne. Tehnikaülikooli töötajad ja üliõpilased korraldavad aastas väga palju üritusi nii ülikooli territooriumil kui ka mujal, samuti rendib ülikool pindu välja.  Keskkonnasõbralike ürituste hea tavaga aitame vähendada üritustega tekkivat keskkonnajalajälge.

Tutvu keskkonnasõbralike ürituste hea tavaga siin


<>WE ORGANIZE EVENTS SUSTAINABLY

One of the key goals of the 2021-2025 development plan of Tallinn University of Technology is to be a sustainable and inclusive university. The university has set a goal to be climate neutral by 2035. The employees and students organize many events throughout a year both on the university premises and elsewhere and the university also rents out its rooms for external organizers. With the good practice of environmentally friendly events, we aim to reduce the environmental footprint created by events.

The  guidelines for environmentally friendly events can be accessed here