Tallinna Tehnikaülikool

Homsed IT-juhid ja spetsialistid vajavad teadmisi, mis aitavad neil ettevõtte eesmärkide saavutamiseks infotehnoloogiat uuenduslikult rakendada. Äriinfotehnoloogia magistriõppekava valmistabki ette just selliseid IT-vanemspetsialiste.

Äriinfotehnoloogid suudavad nii majanduse kui ka IT valdkonda tundes analüüsida, modelleerida, mõõta, optimeerida ja arvutiseerida ettevõtte äriprotsesse; suudavad pakkuda innovaatilisi infotehnoloogilisi lahendusi ettevõtte äriprotsesside kaasajastamiseks; on võimelised kavandama, planeerima ja juhtima infosüsteemide arendusprojekte, lisaks on neil potentsiaali areneda ettevõtte IT tippjuhiks. 

Õppevõimalused

Töökohapõhine õpe

Õppekaval õpetatavad ained on eesti või inglise keeles. 2018. sügisel alustasime töökohapõhise õppe pilootprojektiga. Töökohapõhine õpe tähendab seda, et üliõpilane saab õpiväljundite saavutamiseks 50% oma õppekoormusest sooritada ettevõttes reaalseid tööülesandeid täites. Kõik täpsed ülesanded, eesmärgid ja tingimused lepitakse kokku õpingute käigus. Esialgselt on tööandjatena kaasatud ettevõtted Helmes, Nortal, Swedbank, SEB, Telia ja Ericsson. Uks ühinemiseks on avatud ka kõikidele teistele asutustele ja ettevõtetele.

Õppimine Virumaa Kolledžis

Virumaa Kolledžis (Kohtla-Järvel) saab õppida peaerialal andmeanalüüs ja arukad süsteemid, õpe toimub sessioonõppes, vastuvõtt toimub üle aasta ning järgmine vastuvõtt on plaanis 2025.

Eriala sisu

Peaeriala: ärianalüüs ja -arhitektuur

Peaeriala lõpetajad tunnevad ettevõtte äriprotsesside analüüsi, kavandamise, ümberstruktureerimise, automatiseerimise ja juhtimise aspekte ning tehnikaid. Lõpetajad on võimelised juurutama ja koordineerima infosüsteemide ja teenuste arendus- ja haldusprotsesse. Võimalikud tulevased töökohad IKT sektoris ja mujal on protsessijuht, kvaliteedijuht, rakenduste juht, protsessianalüütik, versioonihaldur, ärianalüütik, äriarhitekt.

Peaeriala: infosüsteemide analüüs ja arhitektuur

Peaeriala lõpetajad tunnevad infosüsteemide analüüsi ja arhitektuuri olulisi aspekte ja tehnikaid. Lõpetajad on võimelised tegelema infosüsteemide ja tarkvara programmide kavandamise ja arendamisega. Võimalikud tulevased töökohad on süsteemianalüütik, tarkvaraanalüütik, süsteemi disainer, süsteemiarhitekt, tarkvaraarhitekt, arendusjuht.

Peaeriala: andmeanalüüs ja arukad süsteemid

Homsed IT-juhid ja spetsialistid vajavad teadmisi, mis aitavad neil ettevõtte eesmärkide saavutamiseks infotehnoloogiat uuenduslikult rakendada. Äriinfotehnoloogia magistriõppekava valmistabki ette just selliseid IT-vanemspetsialiste. Õppekavale on oodatud IT-eriala lõpetanud või automaatika, IT-valdkonnas töötavad inimesed, keda huvitavad arukad süsteemid tööstuses jm.

Õppekava sisu ja materjalide valmimist on toetanud Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Tutvu äriinfotehnoloogia õppekava täisversiooniga

MIKS ÕPPIDA ÄRIINFOTEHNOLOOGIAT JUST TALTECHIS?

  1. Äriinfotehnoloogia eriala õppekaval ei pea õppima aineid, mis sulle ei meeldi: kohustuslikke aineid ei ole, iga üliõpilane saab enda õppekava suures osas ise kavandada.
  2. Vahetusüliõpilasena on sul võimalus õppida paljudes välisülikoolides ERASMUSe jt rahvusvaheliste lepingute raames.
  3. Õppekava arendamise aluseks on ACM soovitused Information Technology õppekavadele, rakendatud on ka teisi rahvusvahelisi soovitusi.

Tulevik

Lõpetajad saavad töötada asutustes, organisatsioonides ning äri- ja tootmisettevõtetes või jätkata õpinguid doktorantuuris. Juhiks või tippspetsialistiks saadakse tavaliselt pärast 3-5 aastast töökogemust.

OSKA raporti põhjal töötab Eestis 2770 IKT kompetentsiga juhti (sealhulgas IKT protsessijuhid) ja 900 IKT-süsteemide analüütikut/arhitekti. Raport pakub, et igal aastal on vaja hinnanguliselt 100 uut magistrikraadiga IKT kompetentsiga juhti ning 30 uut magistrikraadiga IKT-süsteemide analüütikut/arhitekti. Äri- ja andmeanalüütikute vajadust OSKA raport ei hinda, kuid möönab: „Suurandmete töötlemise ja asjade interneti areng kasvatavad nõudlust andmekaevetehnoloogiate rakendamisoskusega ja andmeanalüüsi sügavuti tundvate spetsialistide järele“.

Põnevat lisainfot

Äriinfotehnoloogia spetsialist on ühenduslüli inimese vajaduse ja tehnilise võimaluse vahel

Loe artiklit

Äriinfotehnoloogia magistrikava võimaldab keskenduda äriprotsessidele, infosüsteemide arhitektuurile või andmeanalüüsile

Loe artiklit

Laeb infot...