Tallinna Tehnikaülikool

1-aastane õppekava digiriigi muudatuste eestvedajatele ja liidritele.

Oled õiges kohas, kui sind huvitavad  laiapõhjalised teadmised e-riigi arendamise ja teenuste/protsesside (ümber)disainimise valdkonnast, enimkasutatavatest tehnoloogiatest ning sellega seotud õigusraamistikust. Uute teenuste arendamine ning olemasolevate kaasajastamine, samuti e-riigi tehniline jätkusuutlikkus on vajalikud nii Eesti kui välispartneritele sellise keskkonna loomisel, millest oleks võimalikult palju abi tehnoloogiliste lahenduste arukal kasutamisel.

Tegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikele tasuta.

E-riigi tehnoloogiad ja teenused õppekava sobib:

 • Kõigi valdkondade bakalaureusekraadiga lõpetanutele;
 • Tehniliste ja mittetehniliste oskustega era- ja avaliku sektori töötajatele; 
 • Neile, kes töötavad täistööajaga; 
 • Neile, kes soovivad karjäärile hoogu juurde ja muutusi ;
 • Neile, kes on tehnoloogiliste arengute eesliinil digimaailmas; 
 • Neile, kes soovivad jätkata õpinguid doktoriõppes avaliku sektori digitaalsete muutuste valdkonnas.

Eriala sisu

E-riigi tehnoloogiad ja teenused

E-riigi tehnoloogiad ja teenused õppekavale on õppima oodatud kõrgharidusega huvilised, kes soovivad täiendada oma teadmisi digiriigi tehnoloogiate ja teenuste juhtimise valdkonnas. Varasem haridus IT valdkonnas ei ole nõutud.

 • Interdistsiplinaarne õppekava hõlmab nii e-riigi teenuseid, tehnoloogiaid kui ka õigusregulatsioone. Lisaks on õppijail võimalus süvitsi täiendada oma teadmisi just endale meelepärases valdkonnas sobivate ainete valimisega.
 • Õppetööd viivad läbi oma eriala tunnustatud teadlased Tallinna Tehnikaülikoolist, praktilise väärtuse loovad õppetöösse kaasatud  avaliku ja erasektori organisatsioonides töötavad eksperdid.
 • Õppetöö toimub nädala lõpus õhtustel aegadel sessioonõppes, mis sobib töö kõrvalt õppijale.
 • Ingliskeelne õppetöö võimaldab ennast kurssi viia erialase terminoloogiaga, saada osa välisriikide parimatest praktikatest ja luua eeldused osalemiseks rahvusvahelises koostöös.
 • Õppekava sisu ja materjalide valmimist on toetanud Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Tutvu e-riigi tehnoloogiate ja teenuste õppekava täisversiooniga

Tulevik

Kujunda oma tulevik ise, sest väärtuslik magistrikraad võimaldab valida erinevate karjäärivõimaluste vahel - kõik sõltub eesmärkidest, oskustest ja huvidest.

Tehnoloogilised muudatused mõjutavad kõiki majandusharusid ja ettevõtteid. Laiapõhjalised teadmised võimaldavad töötamist nii avalikus kui erasektoris, samuti rahvusvahelistes organisatsioonides juhtide ja ekspertidena, juhtides infosüsteemide ja tarkvara arendusi. Digiriigi areng, sealhulgas uute teenuste käivitamine ning olemasolevate kaasajastamine, küberturvalisus ja paremad sideühendused on Eesti Infoühiskonna arengukava 2030 peamised suunad.

E-riigi tehnoloogiad ja teenused

Miks õppida E-riigi tehnoloogiad ja teenuseid just TalTechis?

 • Üheaastane õppekava, mis sobib töö kõrvalt õppimiseks ja lõpeb magistrieksamiga.
 • Tihe koostöö e-Riigi Akadeemia, ITL ja teiste organisatsioonide ning ettevõtetega võimaldab kaasata õppetöösse parimaid erialapraktikuid.
 •  Digiriigi tehnoloogiate ja arhitektuuri uurimisrühm NextGen koostöös avaliku ja erasektoriga viib läbi teaduslikke uurimistöid ja praktilise väärtusega projekte e-riigi valdkonnas, kuhu kaasatakse ka tudengeid.
 • Võimalus osaleda Euroopa tipp-tehnikaülikoolide virtuaalkursustel EuroTeQi partnerülikoolides.

Meie vilistlased

Meil on üle 200 vilistlase nii Eestist kui välismaalt (enam kui 50 riigist), kes on jätkanud oma karjääri digiriigi arhitektuuri ja tehnoloogiate arendustööga, olles juhid ja eestvedajad nii avalikus kui erasektoris.* (*E-riigi tehnoloogiad ja teenused 2-aastane õppekava IVGM)

Eestis töötavad meie vilistlased ja tudengid erinevates asutustes, nagu näiteks RIA, TEHIK, Välisministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium,  ESTDEV, CybExer Technologies, Cybernetica, TalTech jt.

Meie vilistlane Florian Lemke (Saksamaa) arvab: „Eesti on olnud parim koht maailmas e-valitsuse õppimiseks, et saada üheks tulevaseks digiriigi liidriks. Mitmekesine ja interdistsiplinaarne programm on kujundanud mitte ainult minu karjääri. See on kujundanud minu isiksust ja elu.“.

Mida arvavad vilistlased ja tudengid, saad lugeda siit.

Laeb infot...