Tallinna Tehnikaülikool

Energeetika valdkond on riigi ja majanduse toimimise üheks alustalaks, millest tulenevalt on selle eriala lõpetajate järele alati vajadust. Lisaks on infotehnoloogia kasutamine energeetika valdkonnas muutunud järjest olulisemaks ja vajadus inseneride järele, kes mõistaksid sellega seotuid põhimõtteid, on suur.

Eriala sisu

Elektroenergeetika käsitleb elektrienergia tootmist, ülekandmist, jaotamist, müümist ja kasutamist. Uuritakse ja lahendatakse elektrijaamade, -võrkude ja energiasüsteemide tehnilisi, majanduslikke ning nende optimaalse juhtimise probleeme. Uued suunad on elektrienergia hajatootmine ja uute energiaallikate (tuul ja päike) kasutamine ning ühendamine elektrivõrguga. Valdkond hõlmab ka majanduslikke aspekte nagu avatud elektrituru korraldamine, suurte süsteemide optimeerimine, energeetika arengu plaanimine ja energiasüsteemide digitaliseerimine.

Elektroenergeetika magistriõppes on põhirõhk valdkonna süvateadmiste omandamisel ja nende rakendamisel tänapäeva energiasüsteemides. Saad laialdased teadmised tänapäeva energiasüsteemide kasutamisest, juhtimisest, kaitsmisest ja arengusuundadest tulevikus. Võimalik on spetsialiseeruda kahele peaerialale: elektroenergeetika ja energiasüsteemide digitaliseerimine.

Õppetööd viivad läbi Eesti energeetika tippspetsialistid. Meil on unikaalne kõrgepingelabor, kus on võimalik uurida välgulahendusi, samuti elektrimaterjalide ning uued elektrisüsteemide ja releekaitse laborid. Harjutustundides õpetatakse elektrivõrkude, elektrijaamade ja energiasüsteemide modelleerimistarkvarade kasutamist. Võimalik on osaleda instituudi teadus- ja arendustegevuses.

Riiklike õppetoetuste kõrval on võimalik saada ka ettevõtete stipendiume (Eesti Energia, Narva Elektrijaamad, Harju Elekter, Elering jne). Õppida ja praktikat sooritada saab ka välismaal, tihedad sidemed on eelkõige Soome, Taani ja Rootsi ülikoolide ja ettevõtetega.

Peaerialad

Elektroenergeetika

Peaerialal uuritakse ja lahendatakse elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide tehnilisi, majanduslikke ning nende optimaalse juhtimise probleeme. Tänapäeva süsteemides on olulisel kohal taastuvenergeetika, sh tuul ja päike, sidumine olemasoleva süsteemiga ning alalisvoolul põhinevate lahenduste järjest suurenev kasutuselevõtt. Olulist mõju avaldavad ka energiaturud ja energiapoliitika.

Energiasüsteemid

Peaeriala käsitleb põhjalikult energia hajatootmise ja võrgu digitaliseerimise küsimusi ning nendega kaasnevaid väljakutseid. Olulisel kohal on hajaenergeetikaressursside mõistmine ja kasutamine tänapäeva elektrisüsteemides. Elektrivõrgu digitaliseerimise all mõistetakse üldistatult elektrivõrkudes kasutatavate info- ja andmesidesüsteemide võimalusi, küberturvalisust, andmehaldust- ja töötlust ning majanduslikke ja juriidilisi küsimusi.

Olulisemad ained on näiteks:

elektrivõrkude lülitusseadmete tööpõhimõte ja seadmetele mõjuvate elektriliste suuruste arvutamine

elektrisüsteemi elementide releekaitse ja avariitõrjeautomaatika tööpõhimõte ning sätete arvutamise põhimõtted

elektrisüsteemi tootmisagregaatide koostöö põhimõtted ning süsteemi dünaamilise talitluse arvutamine ja analüüs

elektrivõrkude projekteerimine

alajaamade projekteerimine

elektrivõrkude ja elektrijaamade taliltuse optimeerimise meetodid

elektrijaotusvõrkude põhiseosed ja arvutamine

erinevate maailma kütuste- ja energiaturgude olemus ning neid mõjutavad tegurid

elektrienergia hajatootmine modernsetes elektrisüsteemide ja selle sidumine elektrisüsteemiga

planeerimine ja sellega kaasnevad väljakutsed

digitaliseerimise olemus ja võimalused tänapäeva elektrisüsteemides ning selle mõju võrgu kasutamisele ja juhtimisele

Miks õppida just TalTechis?

Energiasüsteeme ja elektrivõrkusid käsitlevat haridust ja teadustööd on Tehnikaülikoolis läbi viidud alates ülikooli asutamisest 1918. aastal. Tänapäeval on TalTech selles valdkonnas Eesti ja lähiriikide kompetentsikeskus. Meil on palju häid kontakte mitmete Euroopa ülikoolide ning valdkonna tööstus- ja võrguettevõtetega, millest tulenevalt on võimalik õpinguid läbida osaliselt välisülikoolide juures ning samuti leiavad kõik tudengid lihtsalt praktika ja tulevase töökoha.

Tulevik

Energeetika valdkond on riigi ja majanduse toimimise üheks alustalaks, millest tulenevalt on selle eriala lõpetajate järele alati vajadust. Lisaks on infotehnoloogia kasutamine energeetika valdkonnas muutunud järjest olulisemaks ja vajadus inseneride järele, kes mõistaksid sellega seotuid põhimõtteid, on suur.

Lõpetajad töötavad elektri tootmise, edastamise ja müügiga seotud valdkondades – insenerid, planeerijad, analüütikud, konsultandid, projekteerijad, müügijuhid, projektijuhid, käidujuhid, osakonna juhatajad ning ettevõtte juhid.

Peamised tööandjad Eestis on Eesti Energia, Elektrilevi, Enefit, Nelja Energia, Graanul Invest, Elering, VKG, ABB, Siemens, Elektritsentrum, Harju Elekter, Empower, jpt. Samuti on võimalik liituda konsultatsiooni- ja võrguettevõtetega Euroopas ja mujal maailmas.

Laeb infot...