Tallinna Tehnikaülikool

Soojusenergeetikainseneridel tööpuudust ega igavust karta pole. Töökohti on üle terve Eesti ning Baltikumis ja Põhjamaadeski, ees ootavad huvitavad ja suured väljakutsed. Kuna selles valdkonnas valitseb väljaõppinud spetsialistide puudus, töötavad pea kõik lõpetajad erialastel ametikohtadel.

Eriala sisu

Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika eriala sobib kõigile inseneeriast, kaasaegsetest energia tootmise tehnoloogiatest ning keskkonnakaitsest huvitujatele. Õppima on oodatud nii vastsed bakalaureusediplomi omanikud kui ka need, kes juba tööl käivad ja soovivad oma praktilisi oskusi-teadmisi täiendada.

Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika eriala on otseselt seotud puhtama ning süsinikuneutraalsema elukeskkonna loomisega, siin:

  • õpid tundma erinevaid energia saamise, tootmise, salvestamise viise ning keskkonnamõjude vähendamise ja ringmajanduse rakendamise võimalusi.
  • oled kursis kaasaegsete tehnoloogiatega, sealhulgas geotermaal-, tuuma- ja vesinikutehnoloogiatega, ning räägid kaasa nende kasutuselevõtu lahenduste väljatöötamisel.
  • saad põhjalikud teadmised taastuvenergiaallikatest, näiteks päikesest, tuulest, biomassist, ning samuti fossiilsetest ja sünteetilistest kütustest ning CO2 püüdmisest.
  • omandad spetsiifilised andmetöötluse ja andmeanalüüsi oskused energeetikas.
  • saad tuttavaks soojuspumpade, päikesekollektorite, soojussõlmede, katelde, soojusskeemide, soojuselektrijaamade, kaugküttevõrkude, põletite konstruktsioonide, põletamistehnoloogiate, hajaenergeetikaga.
  • õpid mõõtma, kontrollima ja kõige olulisem - vähendama õhuemissioone.        

Õppetöös on loengud kombineeritud praktikumidega. Võimalusi praktika sooritamiseks erinevates ettevõtetes on palju ning iga üliõpilane saab valida just talle meelepärase praktikakoha. Õpingud lõppevad magistritöö kirjutamise ja kaitsmisega, lõputöö teema võib valida nii ülikooli poolt pakutavate teemade seast kui võib ka välja pakkuda endale huvipakkuva uurimisteema.

Teaduslaborites on võimalik tegeleda vesiniku salvestamise uurimisega, pürolüüsiga, gaasistamisega, põlemisega, energia salvestamisega laiemalt, NH3 kasutamisega jne. Lähiajal on startimas tudengiprojekt „Kliimaneutraalne saunaauto“.

Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika õppekava üliõpilastel on võimalik taotleda mitmeid erialastipendiume juba alates esimesest õppesemestrist.

Tutvu energiatehnoloogia ja soojusenergeetika õppekava täisversiooniga

Tulevik

Lõpetajad omandavad koos magistrikraadiga 7. taseme soojusenergeetikainseneri esmase kutse, mis annab õiguse töötada valdkonna vastutava spetsialistina. Töökohti on üle terve Eesti ning Baltikumis ja Põhjamaadeski, meie lõpetajad töötavad näiteks taastuvenergiat tootvas ettevõttes Enefit Green, energiaettevõtetes Enefit Power, Eesti Energia ja Fortum Eesti, soojatootmisettevõtetes Adven Eesti AS ja Gren Eesti AS, energiakontsernis Utilitas, Kliimaministeeriumis ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, Keskkonnauuringute Keskuses, Tallinna Vees, SW Energias, energiaekspertidena kohalikes omavalitsustes.

Võimalus on jätkata õpinguid doktoriõppes ning tegeleda teadus- ja õppetööga Eestis või suunduda edasi õppima välismaale kas mõnda EuroTech partnerülikoolidest või Erasmus programmi raames ülikoolidesse üle kogu maailma. Meie lõpetajad on õpirände projektide raames õppinud Ameerikas, Hollandis, Lõuna-Koreas ja teistes riikides.

Paljud vilistlased osalevad soojustehnikainseneride seltsi (ESTIS) tegevuses, mis korraldab ka erialast täiendõpet.

Laeb infot...