Tallinna Tehnikaülikool

Ootame õppima kõiki, kes oma igapäevatöös tunnevad vajadust IT-teadmiste järele ja soovivad oma erialast tööd muuta efektiivsemaks IT-süsteemide evitamise teel. Tule täienda oma seniseid oskusi ITga ja laienda oma karjäärivõimalusi!

Eriala sisu

Viimastel aastatel on tarkvaraarenduses toimunud suured muudatused. Kui seni oodati tarkvaraarendajalt programmeerimiseks tarvilikke teadmisi (nt programmeerimiskeeled) ja erinevate programmeerimistehnikate valdamist, siis tänu võimsate instrumentaalvahendite arengule on vahetu kodeerimine asendunud disaini ning arhitektuuri analüüsimise ja projekteerimisega. Analüütikute töö tõhusus on eelduseks kogu järgnevale tarkvaraarendusele.

Õppetöö toimub pealelõunasel ajal esmaspäevast reedeni. Õppetöö toimub eesti keeles, õppematerjalid (sh. õppekirjandus, slaidid) on valdavalt ingliskeelsed. Eksamid ja arvestused võivad toimuda nii eesti- kui inglise keeles. Õppekava põhineb Eesti Infotehnoloogia Kolledži endisel infosüsteemide analüüsi õppekaval. Õppekava sisu ja materjalide valmimist on toetanud Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Olulisemad erialaained: 

TUTVU INFOSÜSTEEMIDE ANALÜÜSI JA KAVANDAMISE ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Tulevik

Vajadus ettevõtte infosüsteemide kavandajate, ettevõtte arhitektide (eelkõige äriarhitektide) järele on kasvavas trendis kogu maailmas, sealhulgas ka Eestis. Ettevõtte arhitektidest sõltub suurel määral ettevõtte eesmärkide saavutamist tagavate strateegiate väljatöötamine ja nende strateegiate elluviimine.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uute võimaluste juurutamine ja kasutamine erinevates majanduse valdkondades on üks olulisemaid majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele.

Meie juurest saad kaasaegse hariduse ning oskuse enda teadmisi ka edaspidi pidevalt täiendada, kuna valdkond areneb väga kiiresti.

MIKS ÕPPIDA INFOSÜSTEEMIDE ANALÜÜSI JA KAVANDAMIST JUST TALTECHIS?

  • Paljud teised õppeprogrammid keskenduvad programmeerimisoskuse arendamisele ning lihvimisele, kuid infosüsteemide analüüsi ja kavandamise kaval vaatleme IT-süsteemide planeerimist arhitektuuri tasandil. See tähendab, et võtame aluseks ettevõtte äristrateegia.
  • TalTechis annavad sulle loenguid Eesti paremad ja kogenumad IT-spetsialistid. Õppetöö toimub eesti keeles, kuid peab arvestama, et osad õppematerjalid on inglise keeles.
  • Õppetöö toimub pealelõunasel ajal. Õppekaval õppijatelt ei eeldata IT-alase baashariduse olemasolu.

Laeb infot...