Tallinna Tehnikaülikool

Kuidas leida parim viis tarneahela korraldamiseks? Kuidas tagada ummikuvaba linn? Digitaliseerimise vajadus tarneahelates ja liikuvuses on seadnud uued väljakutsed logistikas tervikuna. Head tarneahelajuhid, logistikud ja liikuvuskorraldajad garanteerivad, et tarneahela ja transpordivõrgu erinevad lülid suhtleksid omavahel koordineeritult, et kaubad ja inimesed saaksid liikuda kiirelt, mugavalt ja sujuvalt, et erinevate transpordiliikide infrastruktuur on omavahel ühendatud ning need ühendused toimivad plaanipäraselt.

Eriala sisu

Logistika on mõttelaad, kompetentsus ja tegutsemisviis ettevõtte edukuse tagamiseks, ressursside paremaks kasutamiseks ja majanduse konkurentsivõime tõstmiseks. Praktikas mõistetakse logistika all maismaa-, lennu, mere- ja raudteetranspordi, kombineeritud vedude, laonduse, ostude ja hangete, jaotuse, klienditeeninduse ning informatsiooni liikumise korraldamist kogu tarneahela ulatuses, samuti linnaliikluse ja ühistranspordi planeerimist. Vajadus kaupade liigutamise ning inimeste liikumise järele eksisteerib kogu aeg ega kao kuskile.

Peaerialad

Peaeriala keskendub logistika ja tarneahela juhtimisele. Saad teada trendidest tarneahelate digitaliseerimise valdkonnas. Omandad teadmised ostujuhtimises ja laonduses, transpordi juhtimises, transporditehnoloogiates ja ekspedeerimises, aga ka ettevõtete vaheliste suhete paremast haldamises ning koostööst tarneahelas.

Olulised erialaained on näiteks hanke- ja ostujuhtimine, majanduskeskkond ja logistika, tarneahela digitaliseerimine ja strateegia, transport tarneahelas.

Lõpetajate võimalikud töökohad: tootmise juht; hanke- ostu- ja logistikprotsesside juht ettevõttes, tarnijasuhete juht.

Lõpetanu:

 • analüüsib ja tõhustab ettevõtte logistilisi ja tarneahela protsesse, sh määratleb nõuded eesmärkidele, tulemusnäitajatele ja kvaliteedile, selgitab välja klientide ootused ja kommunikeerib neid juhtkonnale.
 • kaasab ettevõtte osakonnad kliendi ootuste rahuldamiseks ettevõttele kõige kasulikumal moel, sh arendab tarneahela lülide vahelist koostööd ja usaldust.
 • viib läbi tarneahela tegevuste võrdlusuuringuid.
 • selgitab välja ettevõtte vajaduse logistikateenuste järele ja/või teostab nende ostu ja müüki.
 • selgitab välja ka transpordivaldkonna probleemid ettevõttes ja lahendab need.
 • teeb koostööd tarneahela teiste lülidega optimaalse varude taseme tagamiseks kogu ahelas.

Peaeriala keskendub maakasutuse planeerimise põhimõtete ja parima praktika tundmaõppimisele. Saad põhiteadmised teadusliku uurimise alustest, uuringu- ja prognoosimeetoditest ja uuringuandmete kasutamisest transpordi ja transpordivõrgu vallas, samuti õpid sõitjateveo planeerimist, korraldamist infotehnoloogilisi lahendusi. Omandad sõidukite liikumisteooria põhiseosed ning õpid hindama sõidukite ja liiklusvoogude dünaamikat.

Olulised erialaained on näiteks liikuvuse korraldus ja taristu, liiklusohutus, liikuvuse planeerimine ja poliitika, sõidukite liikumisteooria.

Lõpetajate võimalikud töökohad: riigisektor (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), kohalikud omavalitsused (sh ühistranspordikeskused ja KOV liidud), projektbürood, liikluskorraldusega tegelevad ettevõtted, ühistranspordiettevõtted.

Lõpetanu:

 • tunneb ruumilise planeerimise aluseid, strateegiaid, teooriaid.
 • on võimeline osalema transpordivõrgu kollektiivse planeerimis- ja projekteerimisprotsessi juhtimises ja monitoorimises, tagades loovad, kvaliteetsed ja majanduslikult põhjendatud lahendused.
 • kasutab transpordiprojektide lähteülesande koostamisel alusuuringute meetodeid.
 • tunneb ühistranspordi planeerimise protsessi, omab ülevaadet korraldusskeemidest, sõitjateveo näitajatest, uuringutest, piletisüsteemidest ja IKT lahendustest transpordis.
 • suudab rakendada sõidukite liikumisteooriat hindamaks üksikute sõidukite ja liiklusvoogude dünaamilisi omadusi.

Mõlema peaeriala ühised ained on äriprotsesside juhtimine, ettevõtlus- ja innovatsiooniprojekt, nõudluse planeerimine ja juhtimine, äriinfosüsteemid, logistiliste süsteemide alused, tarneahela finantsjuhtimine, logistika eriharud.

Tutvu logistika õppevaka täisversiooniga

Tulevik

Logistika on pidevalt arenev valdkond ja vajadus selle ala spetsialistide järele kasvab. Juba õpingute käigus tehtav praktika või uurimistöö, lõputöö või koostööprojekt võivad olla seotud tulevikuplaanidega mõnes tarneahela, transpordi, telekommunikatsiooni või transiidiga seotud valdkonnas. Lõpetajaid ootavad tööle suuremad tööstus-, kaubandus-, logistika-, transpordi-, posti- ja teenindusfirmad ning riigiasutused, linnatranspordi ja liikuvuse planeerimisega tegelevad organisatsioonid ja ametid.

Vilistlased soovitavad

"Logistikaharidus annab kursandile terveks eluks planeerimisoskuse, oskuse teha õigeid asju õigel momendil." – Toomas Orutar, Logistika Pluss OÜ peadirektor

"Logistika ei lõpe kunagi ning uusi lahendusi on vaja alati. Ka majandusmudelite muutudes või uutes situatsioonides on logistika ikka vajalik. Samuti on logistika põnev, kuna kõik on liikumises ja muutmises." – Ansi Arumeel, Omniva juhatuse liige

"Logistika on läbilõige kogu äritegevusest, puudutades igat valdkonda ja pakkudes seeläbi laiakandepinnalist teadmiste ja oskuste pagasit, mis on elus tervikuna selgelt ka konkurentsieeliseks tööturul." – Janek Saareoks, AS Schenker tegevjuht

MIKS ÕPPIDA LOGISTIKAT JUST TALTECHIS?

Logistika 2
 • Tallinna Tehnikaülikool on ainus ülikool Eestis, kus saab logistika alal magistrikraadi omandada.
 • Kompetentne akadeemiline personal nii Tallinna Tehnikaülikoolist kui ka teistest Eesti ja välisülikoolidest, lisaks külalislektoritena praktikud ettevõtetest ja partnerorganisatsioonidest.
 • Õpe on praktiline: kaasused, rühmatööd, simulatsioonid, koostöö ettevõtetega, Mektory logistika ja tarneahela juhtimise innovatsioonilabor.
 • Õppetöö toimub enamasti õhtuti, osade ainete puhul sessiooniti nädalavahetustel. Mõnedel õppeainetel on ka mugavad e-õppe võimalused.
 • Sul on võimalus kandideerida õppereisidele ja konverentsidele ning kasutada rahvusvaheliste stipendiumite võimalusi. Magistriõpet on osaliselt võimalik läbida ka teistes Euroopa või maailma ülikoolides.
 • Õpingute jooksul läbib magistrant praktika mõnes valdkondlikus ettevõttes, asutuses, katusorganisatsioonis kas Eestis või välismaal.
 • Magistritöö teema valimisel saab magistrant keskenduda just teda huvitava praktilise või akadeemilise probleemi lahendamisele. Aktuaalseid lõputööde teemasid pakuvad jooksvalt välja partnerettevõtted ning riigiasutused.
 • Õppekava vastab tööturu ootustele ning tagab lõpetajatele edukuse tööturul või ettevõtluses. Õppekava perspektiivikust on kinnitanud valdkonna ettevõtjad Eesti logistikaklastri ettevõtetest kuni Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduni.

Laeb infot...