Tallinna Tehnikaülikool

Maa - protsessid, prognoosid, ressursid, kestlikkus ja ringmajandus. Kui need märksõnad Sind kõnetavad, oled teretulnud Maa süsteemide ja geotehnoloogia magistriõppesse. Tuleviku ametite valik on mitmekesine, mäeinsenerist geoloogi, mereteadlase, meteoroloogi ning keskkonnaandmete analüütikuni.

Eriala sisu

Õppeprogramm valmistab ette spetsialiste geoloogias, mere- ja kliimateadustes ning mäenduses. Geotehnoloogia peaeriala pakub ainsana Eestis eeldust mäeinseneri kutse saamiseks.

Õppeaja jooksul arvesta praktikatega ettevõtetes, looduskeskkonnas ja kaevandustes nii Eestis kui lähiriikides.

Meie tudengid käivad vahetusüliõpilasena ennast täiendamas näiteks Soome, Rootsi, Saksamaa, Austria või Hollandi ülikoolides (University of Oulu, Chalmers University of Technology, TU Bergakademie Freiberg, Delft University of Technology jt).

Tutvu Maa süsteemide ja geotehnoloogia õppekava täisversiooniga

Peaerialad

Õppekaval on kaks peaeriala: Maa, mere- ja kliimateadused ning geotehnoloogia.

Maa, mere- ja kliimateaduste peaeriala õpe keskendub meie planeedi looduskeskkonnas toimuvatele protsessidele. Eriala lõpetanul on laiapõhjaline ülevaade Maa süsteemidest ning nende vastastikmõjudest, oskab korraldab seiret ning uuringuid nii merel kui maapõues ning viia läbi keskkonnaandmete statistilist ja ruumilist analüüsi.

Geotehnoloogia eriala valmistab ette maapõueinsenere ning mäetööstuse spetsialiste. Omandad teadmised peal- ja allmaakaevandamise tehnoloogiast, tehnikast ja tööprotsessidest ning oskused insenerigeoloogiliste lahenduste väljatöötamiseks, geotehnoloogiliste projektide koostamiseks ning mäetööde juhtimiseks.

Tulevik

Peaeriala ning spetsialiseerumise valik pakub sulle võimalust oma tuleviku amet ise kujundada. Geotehnoloogia peaeriala puhul on võimalikud tulevikuametid tasuvad ja perspektiivikad spetsialisti ja keskastmejuhi töökohad mäetööstuses, projekteerimis-, konsultatsiooni- ja uuringufirmades ning riiklikes asutustes.

Maa süsteemide erialal on valik veelgi laiem: geoloog, mereteadlane, keskkonnaandmete analüütik, meteoroloog – spetsialist, keda ootavad tööle keskkonna- ja geoloogilisi uuringuid tegevad ettevõtted, merenduse, keskkonna ja ressurssidega seotud riigiasutused, kohalikud omavalitsused ning akadeemiline sektor.

Miks õppida just TalTechis?

  • Maa süsteemide peaeriala õpe pakub paindlikkust ning mitmeid spetsialiseerumise võimalusi maavarade geoloogist ilmaennustajani, andmeanalüütikust mereteadlase või paleontoloogini. Sinu tuleviku amet on Sinu enda valida! 
  • Geotehnoloogia peaeriala õpe on ainus Eestis, mis on arvestatav mäeinseneri kutse taotlemisel.
  • Õppes on tähtis osa praktikal ning välitöödel – vastavalt valitud spetsialiseerumisele paljandites, merel, karjäärides, rabas jm. 
  • Õppejõududeks on nii tippteadlased, erialapraktikud kui tööstuse ja riigisektori esindajad.

Laeb infot...