Tallinna Tehnikaülikool

Sind huvitab tõeliselt roheline energeetika ja põnevad inseneriülesanded ning tahad anda oma panuse Eesti rohepöördesse? Siis on see magistriõppeprogramm sinu jaoks!

Eriala sisu

päikesepaneelid ja tuulikud elektri tootmiseks

Tallinna Tehnikaülikool soovib olla rohepöörde eestvedaja ja elluviija Eestis. Rohepöörde eesmärk on kliimaneutraalne Euroopa aastaks 2050, mille saavutamisel mängivad otsustavat rolli rohelised energiatootmise ja - salvestamise tehnoloogiad: omavahel tihedalt seotud päikese- tuule- ja vesinikuenergiatehnoloogiad. Just need kolm rohelist energiatehnoloogiat on uue, Eestis ainulaadse magistriõppeprogrammi - rohelised energiatehnoloogiad - fookuses, olles võtmetehnoloogiateks suuremate valdkondade elektrifitseerimisel taastuvenergia abil, sh transpordi-, tööstus- ja ehitussektoris. Uue magistriõppeprogrammi alus on Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi ning keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi tippteadus ning tugev koostöö valdkonna ettevõtlusega roheliste energiatehnoloogiate alal, mis tagab õppijale parimad olemasolevad teadmised ja praktilised oskused. Magistriõppeprogrammi eesmärk on koolitada arendusspetsialiste valdkonna tööstusele, avalikule sektorile ja tagada teadusjärelkasv toetamaks Eesti Vabariigi tehnoloogilist rohepööret energeetikamaastikul, erilise tähelepanuga Ida-Virumaal.

Õppekava sisu: õpingute käigus omandab üliõpilane teadmised ja praktilised oskused päikese-, tuule- ja vesinikuenergiatehnoloogiate alal. Lisaks omandatakse õpingute käigus teadmised tehnoloogiaettevõtlusest, elektrisüsteemidest- ja võrkudest, roheliste energiatehnoloogiate ja seotud materjalide elutsükli analüüsist ning innovaatiliste tehnoloogiate kohandamisest ringmajanduse põhimõtetega.

rohelised energiatehnoloogiad, tehas

Virumaa kolledžis õpitaval peaerialal rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud omandab üliõpilane teadmised kaasaegsete salvestustehnoloogiate (aku- ja vesinikutehnoloogiad) integreerimisest elektrisüsteemi; oskab projekteerida tootmisüksuste digitaalseid keskkondi ning integreerida neid virtuaalreaalsuse võimalustega protsessi visualiseerimiseks, juhtimiseks ja prognoosimiseks; oskab analüüsida energeetikaasektori arengut taastuvate energiatehnoloogiate rakendamise tulemusel. Lisaks omandatakse teadmised materjalidest, nende valmistamise tehnoloogiatest energia muundamiseks ja salvestamiseks ning materjaliarengutega seotud võimalustest.

Olulised erialaained on näiteks: elektroenergeetika üldkursus, termodünaamika, materjalide tehnoloogia ja rakendused, tehnoloogiaettevõtlus, materjalide uurimismeetodid, roheliste energiatehnoloogiate alused, päikeseelektri süsteemid, tuule- ja päikeseenergeetika, vesiniku- ja akutehnoloogiad, integreeritud energiasüsteemid ja tarkvõrgud, energia juhtimissüsteemid, taastuvenergia majandus, teadustöö alused ja projektiained, mille eesmärgiks on arendada läbi praktiliste uurimisprojektide üliõpilase meeskonnatöö ja iseseisva probleemide lahendamise võimekust nii ettevõtetes, avalikus sektoris kui ka akadeemilises keskkonnas.

Pane tähele! EUROTEQ partnerülikoolidest saavad tudengid võtta lisaõppeaineid näiteks järgmistelt magistriõppekavadelt:

Tutvu roheliste energiatehnoloogiate õppekava täisversiooniga

Tulevik

rohelised energiatehnoloogiad, tehas

Rakendusliku väljundiga magistriõppeprogrammi praktiliste tööde läbiviimine on tihedalt seotud valdkonna ettevõtete, assotsiatsioonide ja projektidega (Roofit Solar Energy OÜ, Sunly OÜ, NAPS Solar Estonia OÜ, Solaride, PowerUP Energy Technologies, Solarstone OÜ, Elcogen OÜ, OÜ Stargate Hydrogen, crystalsol OÜ, Auve Tech, Cleantech ForEst, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon, Eesti Taastuvenergia Koda, Eesti Tuuleenergeetika assotsiatsioon, e-pavement OÜ, Energiaühistu, Skeleton jt), võimaldades magistrantidel lahendada reaalelu väljakutsetel põhinevaid praktilisi ja valdkonnaüleseid ülesandeid. Meie õppekava lõpetajad on oodatud arendusspetsialistid valdkonna ettevõtluses ja avalikus sektoris. Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad jätkata õpinguid ka doktoriõppes nii Eestis kui välismaal.

Kuula podcasti õppekava programmijuhi Maarja Grossbergiga

Laeb infot...