Tallinna Tehnikaülikool

Kui töötad tööstusettevõttes ning vajad täiendavaid teadmisi tehnoloogiast ja juhtimisest, siis see õppekava on eeskätt Sinule. Õppekava on interdistsiplinaarne, mis ühendab majandus-, sotsiaal- ja tehnikavaldkonda ning on suunatud tööstusettevõtete tulevastele tootmisjuhtidele ja tippjuhtidele. Loengud toimuvad töötavale õppijale sobivalt õhtuti!

Eriala sisu

Õppekava koosneb neljast moodulist, kus kaks moodulit „Ärijuhtimine“ ja „Äriprotsesside juhtimine“ sisaldavad majanduse valdkonna aineid ning kaks moodulit „Tööstustehnika“ ja „Tehnoloogiapõhine ettevõtlus“ inseneeria valdkonna aineid.

Õppides saad süvendatud teadmised kaasaegsetest integreeritud tootmissüsteemidest ning oskused analüüsida ja sünteesida tehnilisi süsteeme. Samuti uurid põhjalikult tootmise juhtimise nüansse ja tootmise ning tootmissüsteemide projekteerimise meetodeid. Majanduse poole pealt saad teadmisi finantsplaneerimise, juhtimise ja personalijuhtimise valdkondadest ning ettevõtete, teadus- ja arendusasutuste koostöövõimalustest.

Olulisemateks erialaaineteks, mille õppekava käigus läbid, on äriprotsesside juhtimine, strateegiline ja finantsjuhtimine, tootmise digitaliseerimine, tööstusrobootika ja kaasaegne tootmine (projekt), tootmistehnika (planeerimine ja kontroll), samaaegne tootearendus, kulusäästlik tootmis- ja teeninduskorraldus, kvaliteedijuhtimine.

Õpetöös kasutame toote elutsükli halduse, tootmise planeerimise ja juhtimise ülesannete lahendamiseks ERP ja PLM tarkvarasid. LEAN-tootmise, 5S ja tootmise katsetamiseks viime läbi interaktiivseid mänge. Külastame ka erinevaid ettevõtteid (näiteks ABB AS, Ericsson Eesti AS, Bestnet AS, Cybernetica AS, Mehhatroonikum OÜ), et vaadata, kuidas ülikoolis õpitut praktikas ellu rakendatakse.

Tudengid saavad õppetöös kasutada erinevaid seamdeid ProtoLab’is (3D-skannerid, 3D-printerid ja laserpaagutusseadmed), paindtootmissüsteemide ja robootika demokeskuses (virtuaal- ja liitreaalsuse vahendeid) ning CNC freespinke ja töötlemiskeskuseid.

Tutvu laboritega virtuaaltuuri vahendusel:

Õppekava nimi inglise keeles on Industrial Engineering and Management ja õppetöö toimub inglise keeles. Nominaalkoormusega õppimine (30 EAP semestris) on Euroopa Liidu kodanikele tasuta.

Tutvu tööstustehnika ja juhtimise õppekava täisversiooniga

Miks õppida just TalTechis?

Programm on välja arendatud Põhjamaade ja Balti riikide ülikoolide koostöövõrgu BALTECH ühistöö tulemusena ning magistrikava on Eestis ainulaadne - seda saab õppida vaid TalTechis. Sama programm on ka Rootsi (KTH Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool, Lundi Ülikool, Linköpingi Ülikool), Läti (Riia Tehnikaülikool) ja Leedu (Kaunase Tehnikaülikool, Vilniuse Gediminase Ülikool) ülikoolides. Kõikidesse nendesse on meie tudengeil võimalik ka vahetusüliõpilasena end täiendama minna.

Tulevik

Kui oled edukalt magistrikava läbinud, võid asuda tööle tootmisjuhina, projektijuhina, kvaliteedijuhina, tehnoloogiaspetsialistina, tootmise planeerijana või ettevõtte juhina.

Kursusel õpivad paralleelselt nii Eesti kui välistudengid üle maailma, mis annab rahvusvahelise suhtlemise kogemuse ja väärtuslikke kontakte edaspidiseks. Tootmisjuhiks saadakse tavaliselt karjääriredelil edasi liikudes, kuid juhiks võib edukalt kandideerida omades ka head tehniliste teadmiste ja kogemuste pagasit ning organiseerimisvõimet, kuna tegemist on ühe nõutuma ametikohaga tööstuses.

Laeb infot...