Tallinna Tehnikaülikool

Neljapäeval, 3. juunil kaitsevad Raganr Nurkse innovatsiooni ja valitemise instituudis oma magistritöid 10 avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni õppekava magistranti.

Kaitsmiste orienteeruv ajakava ja üliõpilaste magistritööde teemad on järgmised:

 • Algusega kell 9:00 – Taavi Turu magistritöö kaitsmine teemal: The Role of Co-production in National Cyber Security and Cyber Resilience of Critical Infrastructures: the Case of Estonian Defence League's Cyber Unit
  Juhendajad: prof Robert Krimmer, PhD; Gerli Aavik-Märtmaa, MA; Retsensent: Isabel Skierka, MA, RNI doktorant
   
 • Algusega kell 9:45 – Risto Saimla magistritöö kaitsmine teemal: Eesti riigikaitse käsitus – koordineerimise ja koostöö väljakutsed 
  Juhendajad: Külli Sarapuu, PhD; Jaan Murumets, PhD; Retsensent: Margit Gross, MA, Kaitseministeerium, osakonnajuhataja
   
 • Algusega kell 10:30 – Erkki Silm magistritöö kaitsmine teemal: Koos töötamine Eesti merejulgeoleku tagamisel
  Juhendaja: Külli Sarapuu, PhD; Retsensent: Rando Kruusmaa, MA Kaitseväe Peastaap, vanemohvitser, Joint Force Command Naples, NSD-S Hub, Coordination Officer
   
 • Algusega kell 11:15 – Helena Veetõusme magistritöö kaitsmine teemal: Tulemusinformatsiooni kasutamine personali hindamisel ja arendamisel kolme Eesti riigiasutuse näitel
  Juhendaja: prof Tiina Randma-Liiv, PhD; Retsensent: Maris Vaino, MA, Riigikontroll, personalijuht
   
 • Algusega kell 12:30 – Kadi Mäe magistritöö kaitsmine teemal: Korruptsiooni ennetamine Eesti kohaliku omavalitsuse osalusega eraõiguslikes juriidilistes isikutes
  Juhendajad: Leno Saarniit, MA; Mari-Liis Sööt, PhD; Retsensent: Mati Ombler, MA, Siseministeerium, nõunik


PAUS

 • Algusega kell 14:00 – Jaanus Valdmaa magistritöö kaitsmine teemal: Elusündmusteenuste juhtimise väljakutsed ja võimalused Eestis
  Juhendaja: Veiko Lember, PhD; Retsensent: Ivar Pae, MA, Statistikaamet, Majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja
   
 • Algusega kell 14:45 – Dorel Hiir magistritöö kaitsmine teemal: Innovatsioonivõimekuste arendamine läbi disainieksperimentide Politsei- ja Piirivalveameti näitel 
  Juhendaja: Veiko Lember, PhD; Retsensent: Merilin Truuväärt, MA, Riigikantselei Innovatsioonitiim
   
 • Algusega kell 15:30 – Raiko Puustusmaa magistritöö kaitsmine teemal: Sustainability Transitions in Building Renovation Sector – Diffusion of Wood as a Safeguard Mechanism against High Environmental Impact
  Juhendaja: Margit Kirs, PhD; Retsensent: Margit Lassi, MSc, Riigikontroll, taristu ja suurinvesteeringud, audiitor
   
 • Algusega kell 16:15 – Liis Lepik magistritöö kaitsmine teemal: Riigi ja finantssektori koostöö jätkusuutlike poliitikate elluviimisel Eestis
  Juhendaja: prof Erkki Karo, PhD; Retsensent: Kristi Klaas, MA, Keskkonnaministeerium, asekantsler
   
 • Algusega kell 17:00  – Eike Maria Vatsar magistritöö kaitsmine teemal: Eesti avaliku sektori e-lahenduste ekspordi takistused
  Juhendaja: prof Erkki Karo, PhD; Retsensent: Kaido Sipelgas, MA, EAS, innovatsiooni rahastuse tiimijuht

Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistritööde tänavuse kaitsmiskomisjoni liikmed on: esimees dr Margit Kirs, aseesimees prof dr Erkki Karo, prof dr Tiina Randma-Liiv, prof dr Ringa Raudla, prof dr Anu Masso, dr Külli Sarapuu, dr Külli Taro, Leno Saarniit, Mariliis Trei, Jaanus Müür ja Steven Nõmmik.


Magistritööde kaitsmine toimub Zoom keskkonnas ning vastavalt töös kasutatud keelele kas eesti või inglise keeles.

Kaitsmisega ühinemiseks palume huvilistel enda osalemissoovist anda teada (va kaitsjad, juhendajad ja kaitsmiskomisjoniliikmed) kaitsmiskomisjoni esimees Margit Kirsile: margit.kirs@taltech.ee

Laeb infot...