Tallinna Tehnikaülikool

Instituudist

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut on rahvusvaheliselt tunnustatud interdistsiplinaarne teaduskeskus TalTechi majandusteaduskonnas. Meie tippteadlased Eestist ja mujalt maailmast toovad kokku parima rahvusvahelise teadmise ning kohaliku olustiku tundmise globaalse valitsemise, avaliku sektori juhtimise, tehnoloogia ja e-valitsemise, fiskaal- ja innovatsioonipoliitikate ning filosoofia ja eetika vallas. Oma viie tulevikkuvaatava ning praktilise õppekavaga pakume Eestis ainsana innovatsiooni ja riigijuhtimise alast haridust nii BA, MA kui PhD tasemel. Meie teadus-, õppe- ja innovatsioonitegevused on tihedalt läbipõimunud avaliku sektori partnerluse, rahvusvahelise koostöö ning ühiskondliku dialoogiga.

Meie lugu

Nurkse instituut on haruldane nii maailmas oma interdistsiplinaarse käekirja poolest kui ka kodus, pakkudes Eestis ainsana innovatsiooni ja riigijuhtimise alast haridust nii BA, MA kui PhD tasemel. Saa meiega tuttavaks!

Nurkse staff_02More

Meie inimesed

Nurkse instituut koondab oma katuse all nii Eesti ja maailma juhtivaid teadlasi, silmapaistvaid doktorante kui ka tänaseid ärksamaid avaliku sektori praktikuid.

Reinert & PerezMore

Teadus- ja innovatsiooniprojektid

Instituudil on lai üle-Euroopaliste ja riiklike teadus- ja innovatsiooniuuringute portfell, mis lähtub nii Eesti kui ka Euroopa pikaajalistest väljakutsetest ning panustab ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisse.

Kopli_93More

Õppekavad

Meie viis eriilmelist õppekava on ülesehitatud tehnoloogia ja innovatsiooni lõimimisega ühiskonna arengusse ning riigi toimimisse. Õpingud toimuvad rahvusvahelises õpikeskkonnas Eesti ja maailma tippteadlaste käe all.

TudengidMore

Koostöö Nurkse instituudiga

Nurkse tippteadlased ja tunnustatud riigivalitsemise eksperdid  loovad ja jagavad tänast parimat teadmist Eesti, Euroopa ja maailma pikaajaliste väljakutsete lahendamiseks. Vaata näiteid meie koostööprojektidest ja- formaatidest ning võta meiega ühendust.

PIONEERI tudengite tööde esitlusMore

Meie teadlased meedias

Nurkse instituudi teadlased on aktiivses ühiskondlikus dialoogis nii tele- ja raadioeetris kui ka kirjasõnas. Kuula, vaata ja loe meie inimeste mõtteid.

Metaverse UnsplashistMore
1 / 4

Laeb infot...

Laeb infot...