Tallinna Tehnikaülikool

3. ja 4. juunil kaitsevad avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni ning tehnoloogia valitsemise ja kestliku arengu magistrikavade üliõpilased oma lõputöid.

Ma kaitsmised

3. juunil toimuvad järgmised magistritööde kaitsmised tehnoloogia valitsemise ja kestliku arengu õppekaval. Kaitsmised toimuvad MS Teamsi teel.

 • 10:00-10:40 Joanna Laast - "Towards Sustainable Mobility in Tallinn: Views and Experiences of Young Consumers Regarding Shared Mobility Services"
  Juhendaja: Erkki Karo
 • 10:45-11:25 Rae Anne Micah Asistores - "The Role of International Concessional Financing and Foreign Direct Investments in Supporting the Developing Countries’ Transition Towards Sustainable Economic Development"
  Juhendaja: Margit Kirs
 • 11:30-12:10 Anna Kuulmann - "Digital Symphony: Assessing the Synergy of Digital Development and Nation Branding on a Country's Global Standing"
  Juhendaja: Anu Masso

LÕUNAPAUS 12:10-13:00

 • 13:00-13:40 Lisa Marie Wetzig - "From Principle to Practice: Understanding Citizen-Centricity in Public Service Digitalisation Through Vulnerability"
  Juhendaja: Anu Masso
 • 13:45-14:25 Nana Ueda - "Cyber Defence Capability of Japan"
  Juhendaja: Radu Antonio Serrano Iova
 • 14:30-15:10 Sadaf Abdullazade - "Data Privacy and Security in Employee Background Checks in the EU: A Governance Perspective"
  Juhendaja: Gerli Aavik-Märtmaa
 • 15:15-15:55 Constanza Jorquera - "Promoting Public Procurement For Innovation And Circular Economy In Chile: DCCP Challenges And Limitations"
  Juhendaja: Veiko Lember

4. juunil toimuvad järgmised magistritööde kaitsmised avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni õppekaval. Kaitsmised toimuvad ruumis SOC-414.

 • 9:15-10:00 Asko Armas Metusala - "Eesti valitsusasutuste valmidus värvata vähenenud töövõimega inimesi"
  Juhendaja: Külli Sarapuu
 • 10:00-10:45 Priit Lello - "Riigiasutuste ja Tallinna linna koostöö Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel"
  Juhendaja: Külli Sarapuu
 • 10:45-11:30 Erkko Piirimägi - "Riigiasutuste halduskoostöö hädaolukordade lahendamisel. Politsei- ja Piirivalveameti ning Terviseameti koostöö koroonaviirusest tingitud kriisimeetmete rakendamisel"
  Juhendaja: Steven Nõmmik
 • 11:30-12:15 Raigo Metsaru - "Keskkonnahoidlike riigihangete mõju ringmajanduse edendamisele"
  Juhendaja: Veiko Lember
 • 12:15-13:00 Maarja-Liis Reede - "Riigihanke eseme elutsükli kulude arvestamisega seotud praktilised kitsaskohad"
  Juhendaja: Veiko Lember

LÕUNAPAUS 13:00-13:45

 • 13:45-14:30 Alar Nääme - "2017. aasta omavalitsusüksuste liitmise tulemused Valga valla näitel"
  Juhendaja: Külli Taro
 • 14:30-15:15 Ilja Savin - "Tööstuspärandi kasutamine turismi arendamiseks Ida-Virumaa näitel"
  Juhendaja: Jaanus Müür
 • 15:15-16:00 Maarja Moks - "Kodanike osalus aastatel 2021-2022 rahvaalgatus.ee portaali kaudu esitatud kollektiivsete pöördumiste menetlusprotsessis"
  Juhendajad: Külli Taro, Tiina Randma-Liiv
 • 16:00-16:45 Johanna Madleen Rodima - "Mitmetasandilised otsustusprotsessid ja nende legitiimsus kriisijuhtimise kontekstis: Eesti koolide sulgemiste näide COVID-19 pandeemia ajal"
  Juhendaja: Tiina Randma-Liiv
 • 16:45-17:30 Triin Teras - "Eesti detsentraliseeritud avaliku teenistuse koordineerimine: Rahandusministeeriumi vastutusala näide"
  Juhendaja: Tiina Randma-Liiv

Laeb infot...