Tallinna Tehnikaülikool

Vajadus professionaalsete innovatsiooni ja muutuste eestvedajate ning juhtide järele avalikus sektoris on tulevikus ainult kasvamas!

 • Õppekava annab Sulle teadmised sotsiaalse ja tehnoloogilise innovatsiooni eestvedamisest ning koostööl põhinevast juhtimisest, tagamaks Eesti riigi pidev kohanemisvõime muutuvate tehnoloogiliste, majanduslike ning sotsiaalsete oludega.
 • Õppekaval annavad loenguid hinnatud välisprofessorid USAst, Ladina-Ameerikast, Euroopast, Aasiast, kohalikud tippteadlased ja riikliku teaduspreemia laureaadid.
 • Ragnar Nurkse instituut on juhtiv Eesti avaliku halduse uurimise ja õpetamisega tegelev institutsioon, mis kuulub ARWU (Academic Ranking of World Universities, ka Shanghai Ranking) alusel 150 maailma parima sekka.
 • Instituudis viiakse läbi mitmeid rahvusvahelisi avaliku sektori innovatsiooni ja digitaliseerimise projekte, mis tagavad, et õppetöö on klassikalistest õpikuteadmistest ees ja mitu korda praktilisem.
 • Mitmetest õppekava lõpetajatest on tänaseks saanud erinevate asutuste ja organisatsioonide juhid, poliitikakujundajad või tippametnikud.

Õppekava keskendub Eesti arengut järgmisel kümnendil enim mõjutavatele suurtele küsimustele.

 1. Globaalsetest megatrendidest ja tehnoloogilisest arengust tulenevate muutuste tsüklid on ühiskonnas üha kiiremad, komplekssemad ning organisatsioonide ja rahvusriikide piire ületavad – sellised arengud eeldavad muutusi poliitikate kujundamise ja avalike teenuste pakkumise võimekuses, baseerudes üha enam koostööle, koordineerimisele ja kaasamisele.
 2. Eesti kodused sotsiaal-majanduslikud väljakutsed – regionaalsest ebaühtlasest arengust kuni ELi tõukefondidest väljumiseni – on muutumas üha keerulisemaks ning neile lahenduste leidmine vajab üha rohkem nutikust ja initsiatiivikust.
 3. Eestil on üha suurem ambitsioon olla digitaliseerimise ja avaliku sektori innovatsiooni valdkonnas üks üleilmseid suunanäitajaid, mis loob pideva nõudluse avaliku sektori innovatsiooniekspertide järele.

Eriala sisu

Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni õppekava on suunatud koolitamaks:

 • avaliku sektori organisatsioonides töötavaid poliitikaanalüüsi eksperte, poliitikavaldkondade spetsialiste, keskastmejuhte jne, et nad oleksid kompetentsed välja töötama teaduspõhiseid lahendusi tänapäevastele ühiskondlikele probleemidele ja väljakutsetele, ületama avaliku sektori koostöö ja koordinatsiooni barjääre ning juhtima avaliku sektori organisatsioone avatult ja paindlikult;
 • avaliku sektoriga pidevat koostööd tegevaid era- ja kolmanda sektori juhte ja eksperte, kes mõistaksid avaliku sektori toimimise omapärasid ja suudaksid seeläbi riigiga paremat koostööd teha.

Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni õppekava:

 • pakub õpingute jätkamise võimalust erineva erialase taustaga bakalaureuseõppe lõpetanutele, kes omavad praktilist töökogemust avaliku sektori organisatsioonides või kelle töö eeldab avaliku sektori toimimise head mõistmist;
 • võimaldab õppekava läbinutel õpingute jätkamist doktoriõppes sotsiaalteaduste õppekavadel, sh ka avaliku halduse, digitaalsete muutuste, tehnoloogia valitsemise ja innovatsioonipoliitika suundadel.

Õppetöö toimub Tallinnas tööpäeva õhtul (üldjuhul kolmetunniste sessioonidena algusega kell 17.15), vajadusel saab õppetööst osa võtta ka veebi vahendusel. Õppetegevuseks on kasutada kaasaegsed õppe- ja teadustöö ruumid majandusteaduskonna õppehoones TalTechi ülikoolilinnakus Tallinnas Akadeemia tee 3). Õppekava grupi suurus on viimase kolme aasta jooksul olnud keskmiselt 25 üliõpilast.

Õppekava sisu

 1. Avalik haldus ja poliitikate kujundamine
 2. Strateegiline ja finantsjuhtimine avalikus sektoris
 3. Personalijuhtimine avalikus sektoris
 4. Sotsiaalteaduste meetodid

 1. Innovatsioonivõimekuste arendamine avalikus sektoris
 2. Koordineerimine ja koostöö keeruliste poliitikaprobleemide lahendamisel
 3. Digitaalsed muutused avalikus sektoris
 4. Poliitika analüüs ja hindamine
 5. Ettevõtlikkus, innovatsioon ja tehnoloogia juhtimine
 6. Digiajastu valitsemine

 1. Valitsemine mitmekesises ja globaalses maailmas
 2. Tehnoloogia, ühiskond ja tulevik
 3. Suurandmed ja avalik poliitika
 4. Kriitiline mõtlemine, eetika ja teaduslik kirjaoskus
 5. Õigusaktide majanduslik analüüs
 6. Aktuaalsed poliitikate kujundamise väljakutsed Euroopa Liidus
 7. Sotsiaalne ettevõtlus
 8. Projektijuhtimine
 9. Avaliku halduse ja innovatsiooni erikursus

TUTVU AVALIKU SEKTORI JUHTIMISE JA INNOVATSIOONI ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Tunnustused

 • Õppekavale on omistatud positiivne riiklik akrediteering 2009. aastal (uuendatud 2017. a läbi positiivse ärinduse ja halduse õppekavagrupi kvaliteedihindamise).
 • Õppekava on positiivselt akrediteeritud European Association for Public Administration Accreditation akrediteerimiskomisjoni poolt seitsmeks aastaks 2009., 2016. ja 2023. aastal. Erinevalt üldisest riiklikust akrediteerimisest on EAPAA puhul tegemist valdkondliku akrediteerimisega, kus õppekava kvaliteeti hinnatakse avaliku halduse eriala spetsiifiliste nõuete alusel ning hindajateks on Euroopa avaliku halduse tippteadlased.
 • Õppekava on alates 2008. aastast European Master of Public Administration (EMPA) võrgustiku liige. Tegemist on konsortsiumiga, kuhu kuuluvad Euroopa mainekamad ülikoolid avaliku halduse magistriõpingute alal (näiteks KU Leuven, Université Catholique de Louvain, Universität Speyer, Corvinus University of Budapest, Leiden University, University of Ljubljana).

Miks õppida avaliku sektori juhtimist just TalTechis?

Koostööl põhinev juhtimine ja sotsiaalse ja tehnoloogilise innovatsiooni eestvedamine on täna rahvusvaheliselt ja nii avalikus kui ka erasektoris enim hinnatud juhtimiskompetentsid. 

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut on nende kompetentside teadmistepõhiseks ja praktiliseks arendamiseks parim koht Eestis. Miks?

 • Erinevalt teiste ülikoolide sarnastest erialadest on Ragnar Nurkse instituudi õppeained tihedalt seotud tehnoloogia ja innovatsiooni lõimimisega ühiskonna arengusse ning riigi toimimisse. Meie vilistlased oskavad mõelda raamidest väljapoole ning otsida lahendusi, kuidas riigi poliitikad saavad toetada innovatsiooni ja vastupidi.
 • Oleme Eesti ja Läänemere regiooni juhtiv teaduskeskus innovatsiooni ja valitsemise võtmeküsimustes. Nurkse instituudis viiakse läbi mitmesuguseid rahvusvahelisi avaliku sektori innovatsiooni ja digitaliseerimise projekte, mis tagab, et meie õppetöö on klassikalistest õpikuteadmistest aastaid ees ja palju praktilisem. Vaata täpsemalt: cosmolocalism.eu, tropico-project.eu, toop.eu, digigovlab.ee, finesttwins.eu, sohjoabaltic.eu, centrinno.eu. Loenguid annavad mitmed välisprofessorid ning kohalikud tippteadlased. Nurkse instituudis töötab neli Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaati: Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv, Ringa Raudla.
 • Tudengina õpid ühes Eesti rahvusvahelisemas õppekeskkonnas – lisaks välistudengitele on Nurkse instituudis tööl teadlasi ligi 10 rahvusest. Samuti on sul võimalik õppida kümnetes Euroopa juhtivates ülikoolides

Tulevik

Edukad lõpetajad teevad ise oma tuleviku!

Ragnar Nurkse instituudi edukaimad lõpetajad leiavad endale sobiliku töökoha Euroopa Liidu institutsioonides, Eesti avalikus sektoris, erialaliitudes, vabaühendustes või erasektoris (nii ettevõtluses kui ka erasektori mõttekeskustes).

Saa aimu, millised on riigivalitsemisega seotud väljakutsed ja kuidas on nendega toimetulekusse panustanud Nurkse instituudi vilistlased ja professorid. Loe siit 

Silmapaistvad vilistlased

 • Marek Helm, endine Maksu- ja Tolliameti peadirektor; AS Nortal, avaliku sektori innovatsiooni valdkonna juht
 • Piret Tõnurist, OECD avaliku sektori innovatsiooni observatooriumi ekspert
 • Merilin Truuväärt, Riigikantselei Strateegiabüroo avaliku sektori innovatsiooni nõunik
 • Gerli Aavik-Märtmaa, Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik inimkeskse teenuse disaini valdkonnas, Riigikantselei juhtimistalentide programmi vilistlane
 • Ants Vill, Skeleton Technologies, tootmise ja arenduse juht, kelle ajakiri Forbes valis 2017. aastal Euroopa 30 edukaima alla 30-aastase noore hulka
 • Kaija Valdmaa, Elering AS tarkvõrgu platvormi EstFeed projektijuht
 • Maarja Olesk, Balti Uuringute Instituudis töötav analüütik

Intervjuud tudengite ja lõpetajatega

 • Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriõppe tudeng Roger Tibar: eriala lõpetajatele on uks valla kõigis kolmes sektoris. Loe intervjuud temaga siit.
 • Katry Ahi on avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriõppekava vilistlane, kes töötab Euroopa Komisjonis energeetikavoliniku administratsioonis. Loe intervjuud temaga siit.
 • Virgo Sillamaa on Brüsselis elav tallinlane, kes on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia jazzkitarri (BA) ning interpretatsioonipedagoogika (MA) erialal ning lõpetas TalTechis avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni eriala 2023 talvel. Loe intervjuud temaga siit.
Majandusteaduskonna tudengid

Podcastid vilistlastega

Johanna Rodima, (MA cum laude): COVIDi õppetunnid teoorias ja praktikas

Kuula podcasti siit

Siiri Liivandi: Magistrikraadi väärtus diplomaadi töös

Kuula podcasti siit

Kaidi-Kerli Kärner ja Rando Härginen: Avaliku sektori võtmeteemasid ja eestipärast innovatsiooni kombineeriv õppekava võimaldab teha suuri tegusid

Kuula podcasti siit

Minu pikaajalise praktilise töökogemuse pealt, mis seisneb innovatsioonialase toe pakkumises ettevõtetele avaliku sektori poolt, on HAAM õppekava läbimine ennekõike üldistuste looja. Varasemad kogemused asetusid teoreetiliste teadmiste lisandudes üldisesse, vahel isegi filosoofilisse pilti. Tekkis uus kvaliteet mõistmises, miks on innovatsiooni ja avaliku sektoriga asjad nii nagu nad on. Lisaks sai juurde teadmist, mida saab muuta ja kuidas seda teha võiks. Samuti andis pea igaõhtuselt tähelepanu vajava täisõppe läbimine töö kõrvalt mulle olulise kogemuse sellest, kus on minu suutlikkuse piirid, ning kuidas leida endas jõuvarud kiireks (ja teinekord endalegi ootamatuks) täiendavaks arenguks vaimse töö tegemisel.

Kaido Sipelgas, EAS, Ettevõtluse ja innovatsiooni keskus, rahvusvaheliste programmide ekspert (lõpetas õppekava 2020).

Kui tahad teada, kuidas seostuvad riigivalitsemisega William Morrise tapeet ja tehnoloogia ülemvõim inimese üle, siis julgen seda õppekava soovitada. Antud õppekavas lõimitakse avalikku haldust eri tehnoloogia ja innovatsiooni teemadega, mis võimaldab magistrikraadi omandanul edaspidi avaramalt ja süsteemsemalt mõelda ning lahendusi leida. Minul aitas see näiteks sügavamalt mõtestada, mis on agentuuristumine ja miks riigireformiga seda Eestis tagasi pöörata – ehk igal jõul on vastujõud. Laiemalt seisneb instituudi tugevus ka Eesti õppejõududes, kes avaliku sektori olulistes protsessides osaledes hoiavad kätt ka „päriselu“ pulsil.

Rando Härginen, Rahandusministeerium, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond, nõunik (lõpetas õppekava 2020).

Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni õppekava andis suurepärase vundamendi töötamiseks nii seadusandliku kui ka täidesaatva võimu juures. Õppekava on kindlasti sobilik nii avalikus sektoris karjääri alustajatele kui ka juba kogenenud riigiametnikele. Kuid loomulikult sobilik ka väljaspool riigisektorit karjääri tegemiseks. Õppekava annab väga laia spektri erinevatest teemadest, mis võimaldab valida enda jaoks enim kõnetava suuna ning sellele rohkem ka fokuseerida. Kiiresti keerlevas ja muutuvas maailmas on ääretult oluline, et õppekava oleks ajakohane ja loengud interaktiivsed. Antud õppekava täitis seda eesmärki 100%. Loengutes ja seminarides arutatud teemad ja probleemid olid aktuaalsed ning lahendused igapäevatöös rakendatavad.

Katry Ahi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, nõunik (lõpetas õppekava 2018). 

Kas sobib mulle?

 • Soovid omada n-ö suurt pilti riigi toimimisest ning mõista paremini komplekssete ühiskondlike probleemide olemust ja võimalusi nende lahendamiseks.
 • Oled uuendusmeelne ja analüütilise-kriitilise mõtlemisega, tunned ära strateegiliste otsuste, otsustusprotsesside või olemasolevate struktuuride probleemkohti ning oled valmis neid lahendama.
 • Oled huvitatud, missuguseid võimalusi pakub tehnoloogiline areng avaliku sektori moderniseerimiseks, sh poliitikate kujundamisel, kommunikeerimisel, elluviimisel ja/või hindamisel.
 • Soovid olla valdkonna asjatundja ja ekspert, keda iseloomustab väga hea analüüsioskus (sh uute keerukate väljakutsete puhul), erinevate argumentide kaalumise võime ja oskus oma eelistusi veenvalt põhjendada.
 • Oled huvitatud pigem interaktiivsest ja probleemipõhisest õppest, kus õpperühmad on väikesed ning kus üliõpilaste aktiivsel kaasatusel õppetööprotsessi on keskne roll.

Laeb infot...