Tallinna Tehnikaülikool

Tehnoloogia valitsemise ja kestliku arengu õppekava keskendub kestliku arengu ning seda toetava tehnoloogilise ja ühiskondliku valitsemiskorralduse peamistele võtmeküsimustele:

 • Kuidas tagada, et tehnoloogilised muutused ja eelkõige kaasaegsed digitehnoloogiad panustavad senisest rohkem globaalselt jätkusuutlikkusse arengusse nii sotsiaalselt, majanduslikult kui ka keskkonnaalaselt? Vaata meie õppejõu, ühe maailma juhtiva majandusajaloolase, Erik S. Reinert’i videot õppekavaga seotud kanalil TheOtherSchool.
 • Milline on riigi roll tehnoloogilises arengus ehk kuidas saab riik kõige paremini toetada innovaatorite ja ettevõtjate katseid muuta maailma või olla ise tehnoloogilise arengu eestvedajaks? Loe meie õppejõu, tehnoloogilis-majanduslike paradigmade teooria autori, Carlota Perez’i intervjuud ajakirjale Forbes.

Eriala sisu

Tehnoloogia valitsemise ja kestliku arengu õppekava on ülesse ehitatud järgmiselt:

 • esimesel semestril tutvustavad TalTechi tunnustatuimad sotsiaal- ja majandusteadlased - Erik S. Reinert, Carlota Perez, Jan A. Kregel, Wolfgang Drechsler, Vasilis Kostakis jt - Sulle ajaloolises ja tänapäevases vaates majandusliku ja tehnoloogilise arengu ning innovatsioon olulisemaid käsitlusi nagu tehnoloogilis-majanduslikud paradigmad, innovatsioonisüsteemid ning (e-)valitsemine jätkusuutlikkuse ja kestlikkuse kontekstis. Loengutes ja seminarides arutatakse täna domineerivate mudelite aja- ja asjakohasuse üle ning analüüsitakse alternatiivseid kestlikule arengule keskenduvaid mudeleid nagu kogukondlikud valitsemisvormid ja tehnoloogiad jpm.
 • teisel semestril saad spetsialiseeruda tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitika praktilistele küsimustele: kuidas saab riik innovatsiooni ning tehnoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult kestlikku arengut soodustada, milliseid oskusi ja teadmisi (juhtimisest, rahvusvahelisest keskkonnast, andmetest jms) on selleks vaja ning kuidas peaksid avaliku sektori organisatsioonid neid koostöös ettevõtete ja vabakonnaga arendama?
 • teisel õppeaastal võid minna praktikale või välismaale õppima - Nurkse instituudil on läbi Erasmus+ programmi ja Europan Inter-University Association on Society Science and Technology (ESST) koostöölepingud kümnete Euroopa tippülikoolidega, kus tegeletakse sarnaste teemadega ning pakutakse mitmekesiseid ja rahvusvahelisi kogemusi esimesel aastal omandatud teadmiste süvendamiseks ja laiendamiseks.
 • Ettevõtetes, vabakonnas või avaliku sektori organisatsioonides läbitava praktika käigus tehtava konsultatsiooniprojekti (Consulting Lab) ja lõputöö kaudu töötad välja lahendusi kestliku arengu ja sellega seotud tehnoloogilise ja ühiskondliku arengu peamistele küsimustele

Pane tähele! Nurkse instituudi õppetöö toimub tööpäevade õhtutel Tallinnas, mis võimaldab õppetöösse oma kogemusi tutvustama kaasata ja tudengitega Eesti tuleviku üle arutlema valdkonna praktikuid. Õpe toimub inglise keeles.

Tutvu tehnoloogia valitsemise ja kestliku arengu õppekava täisversiooniga

Majandusteaduskonna tudengid

Miks õppida tehnoloogia valitsemist ja kestlikku arengut just TalTechis?

 • Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut on suurte küsimuste üle arutlemiseks ja lahenduste otsimiseks parim koht Eestis.
 • Loenguid annavad mitmed välisprofessorid ning kohalikud tippteadlased. Nurkse Instituudis töötab viis Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaati - Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv, Ringa Raudla, Anu Masso - ning mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlasi nagu Erik S. Reinert, Carlota Perez, Jan A. Kregel, Vasilis Kostakis.

Oleme Eesti ja Läänemere regiooni juhtiv teaduskeskus innovatsiooni, kestliku arengu ja digitaalsete muutuste võtmeküsimustes. Nurkse instituudis viiakse läbi mitmesuguseid rahvusvahelisi rohepöörde, avaliku sektori innovatsiooni ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtu ja uurimisega seonduvaid projekte, mis tagab, et meie õppetöö on klassikalistest õpikuteadmistest aastaid ees ja palju praktilisem. Vaata täpsemalt: cosmolocalism.eu, finesttwins.eu, sohjoabaltic.eu, centrinno.eu.

 • Tudengina õpid ühes Eesti rahvusvahelisemas õppekeskkonnas – lisaks välistudengitele on Nurkse instituudis tööl teadlasi ligi 10 rahvusest. Samuti on sul võimalik õppida kümnetes Euroopa tippülikoolides.
Vaata õppekava tutvustavat webinari

Tulevik

Vajadus professionaalsete rohepöörde, innovatsiooni ja laiemate ühiskondlike muutuste eestvedajate ja juhtide järele on tulevikus ainult kasvamas.

 1. Rohepööre, tehnoloogiline areng ja ühiskondlike ootuste areng teevad muutuste tsüklid ühiskonnas üha kiiremaks ja tekivad pidevalt uued keerukad väljakutsed;
 2. Eestil on üha suurem ambitsioon olla uute tehnoloogiate ja avaliku sektori innovatsiooni valdkonnas üks üleilmseid suunanäitajaid, mis loob pideva nõudluse rohepööret, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni ning nende valitsemist ja juhtimist mõistvate ekspertide järele;
 3. Üleilmsed suured väljakutsed - kliimasoojenemine, migratsioon, rohepööre jpm - on muutumas üha keerulisemaks ja neile lahenduste leidmine vajab aina enam nutikust ja initsiatiivi.

Laia kasutusalaga teadmised kestlikust arengust, majandusest, tehnoloogiast, innovatsioonist ja valitsemisest annavad võimaluse teha karjääri nii era-, avalikus kui ka kolmandas sektoris, samuti rahvusvahelistes organisatsioonides.

KES SAAB SINUST PÄRAST LÕPETAMIST?

Vilistlasi leiabki nii Eestist kui piiri tagant, nii avalikust kui ka erasektorist – äriteenuste, panganduse, iduettevõtluse, infotehnoloogia valdkonnast jm. Samuti vabasektorist, näiteks poliitikaanalüüsi keskustest. Lõpetajate valikud näitavad ka väga häid võimalusi jätkata õpinguid doktoriõppes – 121 vilistlasest 17 on TalTechis või mujal ülikoolides doktorandid või juba doktorikraadiga.

Vilistlased töötavad näiteks:

 • Jorund Holterud Aarsnes (Norra) – krediidianalüütik, Apollo Global Management LLC
 • Pil Berner Strandgaard (Taani) – projektijuht poliitikaanalüüsi keskuses Cevea
 • Johannes Schmidt (Saksamaa) – juht, EY Innovalue Management Advisors GmbH
 • Caetano Penna (Brasiilia) – abiprofessor Rio de Janeiro Föderaalses Ülikoolis
 • Matouš Kostlivy (Tšehhi) – spetsialist Valeo teadus- ja arenduskeskuses
 • Piret Tõnurist – innovatsioonispetsialist OECD-s
 • Merilin Truuväärt – nõunik Riigikantselei Strateegiabüroos
 • Jaanus Müür – projektijuht Tallinna Ettevõtlusametis
 • Priit Lumi – ärijuht Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses

Loe intervjuud Christman Roosiga, kelle magistritöö pälvis 2022. aasta reaalajamajanduse teaduspreemia

The inter-disciplinary Technology Governance programme at Tallinn University of Technology is taught by some of the world's leading scholars in the field, attended by a dynamic international student body, and conducted at one of the most exciting cities in the world at this time. There is certainly no other university in the world that could offer a world-class Technology Governance programme than TalTech.

Bonn Juego (Philippines)

Studying at TalTech has given me the chance to express all my potential and this is very important. I can develop new fields from a different point of views and you can learn something new for your career every day. The professors are always helpful and ready for further explanations. Moreover, Tallinn is a very sparkling city and it's the perfect environment to develop your skills and knowledge. TalTech gives you the chance to be very close to the best companies settled in Tallinn, which usually offer very interesting job opportunities.

Caetano Penna (Brazil)

…that feeling when you get to study 10 classes in a semester at no extra cost because you love learning, time to learn two, possibly three, foreign languages because the people and countries around you…just a couple of hours away are totally different.
…to eat healthier because it's cheaper and easier to buy and find fresh foods than fast food, to ride free transit, to hack every weekend, to utilize an innovative (actually) international banking system that makes sense, to learn from a professor who wrote a book you read and were inspired by years ago and seeing that they respect you too, to say what you want because political correctness isn't a thing and it's primarily seen as an invitation for deeper introspection…


Lequanne Collins-Bacchus (Canada)

For my master thesis, I agreed on with my supervisor that I should conduct in-depth interviews with experts of Germany‘s digital government innovation landscape. That was not only incredibly helpful in finding detailed answers for my research questions, but even more, has proved to be the door opener for my career entry. How come?

For each interview request, I described my research intention and study background. Additionally, I attached a current CV, so the experts could get to know me a bit more before an interview. Eventually, one of the interviewees checked my CV and asked me to join a relatively new research institute which aims at modernizing the German public sector. He connected me to the managing director whom I met and gave me a job offer the same day. I had managed to find a job, even before graduating without an application. Moreover, it was very helpful because I was allowed to rehearse my defence speech and discuss my main findings before the official defence.

My advice is to actively engage with people throughout your studies (courses, internship, thesis). When you are passionate about what you do, it shouldn’t come unnoticed!


Philipp Kuscher (Germany) 

Kas sobib mulle?

 • Soovid omada n-ö suurt pilti ühiskonna ja majanduse toimimisest ning mõista paremini komplekssete ühiskondlike probleemide olemust ja võimalusi nende lahendamiseks;
 • Sind huvitavad tehnoloogilise ja sotsiaalse innovatsiooni arengud, sh nende kriitika, ning erinevate osapoolte (ettevõtjad, valitsused ja ennekõike inimesed) roll innovatsiooni suunamisel jätkusuutlikuma tuleviku poole;
 • Soovid olla valdkonna asjatundja ja ekspert, keda iseloomustab väga hea analüüsioskus (sh uute keerukate väljakutsete puhul), erinevate argumentide kaalumise võime ja oskus oma eelistusi veenvalt põhjendada;
 • Oled huvitatud pigem interaktiivsest ja probleemipõhisest õppest rahvusvahelises keskkonnas.

Laeb infot...