Tallinna Tehnikaülikool

Nurkse instituut on haruldane nii maailmas oma interdistsiplinaarse käekirja poolest kui ka kodus, pakkudes Eestis ainsana innovatsiooni ja riigijuhtimise alast haridust nii BA, MA kui PhD tasemel. 1992. aastal asutatud instituut kannab alates 2013. aastast tõenäoliselt rahvusvaheliselt mõjukaima Eestist pärit sotsiaalteadlase - Ragnar Nurkse - nime. Soovime Nurkse instituudis oma teadus-, õppe- ja koostööga olla tulevikkuvaatavate ning ühiskonna pikaajaliste väljakutsete lahenduste loojad.

Teadus

RAHVUSVAHELISELT TUNNUSTATUD INNOVATSIOONI JA VALITSEMISE TEADUSKESKUS

Nurkse instituut kuulub Shanghai Rankingu alusel maailma 200 parima avaliku halduse uurimise ja õpetamisega tegeleva institutsiooni hulka.

See teeb Nurkse instituudist kõrgetasemelisima teadus- ja õppeasutuse innovatsiooni ja valitsemise võtmeküsimustes mitte üksens Eestis, vaid ka Baltimaades ning ühe vähestest juhtivatest avaliku halduse teaduskeskustest Läänemere regioonis.


UNIKAALNE INTERDISTSIPLINAARSUS

Tuues kokku teadmised globaalsest valitsemisest, avaliku sektori juhtimisest, tehnoloogia ja e-valitsemisest, fiskaal- ja innovatsioonipoliitikatest ning filosoofiast ja eetikast, on Nurkse instituut teerajajaks avaliku halduse valdkondade vaheliste piiride ületamisel ning sidumisel. Selline interdistsiplinaarne lähenemine on unikaalne nii Eestis kui ka välismaal ning läheb järjest relevantsemaks. 
 

KOHALIKUD JA RAHVUSVAHELISED TIPPTEADLASED

Instituut koondab enda katuse alla nii Eesti kui ka rahvusvahelisi tippteadlaseid innovatsiooni ja valitsemise laias teemadepaletis, teiste seas Erik S. Reinert, Carlota Perez, Jan A. Kregel, ja Wolfgang Drechsler.

Instituudis töötab neli Eesti riikliku teaduspreemia laureaati sotsiaalteaduste valdkonnas: prof Wolfgang Drechsler, prof Rainer Kattel, prof ja akadeemik Tiina Randma-Liiv ja prof Ringa Raudla.

DÜNAAMILISED UURIMISRÜHMAD

Nurkse instituut on uurimisrühmade põhine instituut, kus uurimisrühmad formeeruvad vastavalt instituudi strateegilistele fookusteemadele ning rahastust saanud projektide fookustele.  Seejuures võivad üksikud teadlased (järeldoktorid, doktorandid) projekte täites osaleda ja panustada mitmesse uurimisgruppi.

Hetkel tegutsevad instituudis seitse järgnevat uurimisrühma: Globaalne valitsemine (juht: prof Wolfgang Drechsler), Tehnoloogia valitsemine ja innovatsioonipoliitika (juht: prof Erkki Karo), Avaliku sektori innovatsioon (juht: dr Veiko Lember), Haldusjuhtimine ja halduspoliitika (juht: prof Tiina Randma-Liiv), fiskaalne valitsemine (juht: prof Ringa Raudla), Teadus- ja tehnoloogia filosoofia (juht: prof Ahti-Veikko Pietarinen) ning Sotsiaalteaduslikud suurandmed (juht: prof Anu Masso).


LIPULAEVA TEADUSPROJEKTID

Instituudil on lai üle-Euroopaliste ja riiklike teadus- ja innovatsiooniuuringute portfell. Valdavalt välisrahastusega projektid lähtuvad nii Eesti kui ka Euroopa pikaajalistest väljakutsetest ning panustavad ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisse.

Õpe

TULEVIKKUVAATAVAD ÕPPEKAVAD

Nurkse instituut on ainus koht Eestis, mis pakub riigivalitsemise ja innovatsiooni alast haridust nii BA, MA kui PhD tasemel. Meie viis eriilmelist õppekava on ülesehitatud tehnoloogia ja innovatsiooni lõimimisega ühiskonna arengusse ning riigi toimimisse. 

Lisaks Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) akrediteeringutele omavad Nurkse instituudi õppekavad Eestis ainsana ka üleeuroopalist avaliku halduse erialast akrediteeringut  (European Assocation of Public Administration Accreditation, EAPAA). 

RAHVUSVAHELINE ÕPIKOGEMUS

Nurkse instituut pakub võimalust omandada magistrikraad kõrgelt rahvusvahelises keskkonnas. 

Meie tudengitel on võimalus minna vahetussemestriks õppima arvukatesse Euroopa tippülikoolidesse. Õppekavade rahvusvahelistumise toetamiseks kuulub meie Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriprogramm (EMPA) konsortsiumisse, kuhu kuuluvad Leuveni, Speyeri, Liverpooli, Bocconi, Genfi jt Euroopa juhtivad ülikoolid ning Tehnoloogia valitsemise ja digitaalse transformatsiooni inglisekeelne magistriõppekava (ESST) konsortsiumisse.

Samuti on rahvusvaheline meie Erasmus Mundus Pioneeri magistriprogramm, mis on koostatud Leuveni, Münsteri ja TalTechi ühisõppekavana. Lisaks on Nurkse üliõpilastel võimalik kandideerida vahetusõpinguteks ka Majandusteaduskonna partnerülikoolidesse Erasmus+ programmi raames.

Ka pool meie tudengeid õpetavast teadlaskonnast on pärit rohkem kui kümnest eri riigist.

SILMAPAISTVAD TUDENGID JA LÕPETAJAD

Nurkse instituut on oluline ühiskondlike muutuste eestvedajate kasvulava. Meie lõpetajad on juhtivad teadlased, avaliku halduse eksperdid, tippametnikud, aga ka erasektori tippjuhid nii Eestis kui mujal maailmas.

Koostöö

GLOBAALSELT VÕRGUSTUNUD TEADUSKESKKOND

Nurkse instituudil on suurepärane teaduskoostöövõrgustik ülemaailmselt juhtivate ülikoolide ja teaduskeskustega teadus- ja arendustööks, järeldoktorantuuriks, vahetusõpinguteks, ettevõtluskoostööks või poliitikate hindamiseks ja kujundamiseks.

Kuulume oma valdkonna juhtivatesse rahvusvahelistesse teadusvõrgustikesse: International Public Policy Association (IPPA); OECD Schools of Government võrgustik; European Group for Public Administration (EGPA); The Networks of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPACee).

KOOSTÖÖ AVALIKU SEKTORI TIPPUDEGA JA ÜHISKONDLIK DIALOOG

Meie õppe-, teadus- ja innovatsioonitegevus on tihedalt läbipõimunud ühiskondliku dialoogiga. Teeme koostööd ärksamate avaliku sektori asutuste ja praktikutega nii praktilise õppe kui ka rakendatava teaduse loomiseks. Samuti on meie teadlased järjepidevalt usaldatud koolituspartnerid eri avaliku sektori arenguprogrammidele ning oodatud mõtlejad ajakirjanduses.