Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 12. juunil 2023 kell 11:00. / Defence of bachelor theses in Cyber Security Engineering programme taked place on June 12, 2023 at 11:00.

Komisjoni esimees / Chairman of the committee: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of the committee: Kaido Kikkas, Einar Kivisalu, Toomas Lepikult

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Titles and Authors of bachelor theses:

 • Kasutatavate sõltuvuste haldamine: turvanõrkuste avaldamine ja likvideerimine Java-põhistes veebirakendustes / Managing Used Dependencies: Detecting and Mitigating Security Vulnerabilities in Java-based Web Applications
  Nikita Balanenkov

 • Makse turvaaspektid ja vajalike kaitsemeetmete rakendamine startup-ettevõtte infrastruktuuris / Payment Security Aspects and Implementation of Necessary Safeguards in the Start-Up Infrastructure
  Dennis Bykov

 • Andmepüügi klassifikatsiooni toimivuse parandamine OpenAI GPT-3 API abiga / Improving Phishing Classification Performance with OpenAI's GPT-3 API
  Mikhail Drobyshev

 • Tehisintellekti genereeritud sisu analüüs: avatud lähtekoodiga tehnikad ja vastumeetmed / Analysis of AI-generated Content: Open-Source Techniques and Countermeasures
  Rashad Gafarli

 • Türgi riikliku küberjulgeoleku raamistiku täiustamine / Improving Turkey's National Cyber Security Framework
  Adil Atalay Hamamcıoğlu - Päeva parim bakalaureusetöö! / The best bachelor thesis of the day!

 • Küberturvalisuse riskiteadlikkuse e-õppemoodul tervishoiutöötajatele: Gruusia juhtumiuuring / An E-learning Module on Cybersecurity Risk Awareness for Healthcare Personnel: a Case Study of Georgia
  Ketevan Jebisashvili

 • HFACS-mudeli rakendamine inimvigade minimeerimiseks küberturvalisuses / Application of HFACS Model for Minimizing Human Error in Cyber Security
  Elina Kurr

 • Uuring erinevate meetodite tõhususe kohta pahavara eemaldamiseks ja parandamiseks Windows 11 süsteemides / Investigating the Effectiveness of Various Methods for Malware Removal and Remediation on Windows 11 Systems
  Arseni Sergeev

 • Seansi- ja JWT-põhiste autentimismeetodite analüüs: võrdlev uuring turvalise rakendamise näidetega / An Analysis of Session- and JWT-based Authentication Methods: a Comparative Study with Secure Implementation Examples
  Mark Shafran

 • Esteetilise meditsiini ettevõtte Samleks OÜ kindlustamine ISO 27001 standardi järgi / Securing Aesthetic Medicine Company Samleks OÜ by the ISO 27001 Standard
  Kristiina Šamanina

 • Küberhügieeni õppemoodul Vietnami internetikasutajatele / A Cyber Hygiene Training Module for Vietnamese Internet Users
  Anh Hùng Trân

 • Juhtmevaba kohtvõrgu turvahaavatavused: IT Kolledži võrgu juhtumiuuring / Wireless LAN Security Vulnerabilities: a Case Study of IT College Network*
  Edvin Ess

*Bakalaureusetöö kaitsmine on kinnine, otseülekannet ei toimu. / The bachelor's thesis defence is closed, there is no live broadcast.

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 29. mai – 12. juuni 2023 / Defence of bachelor and master theses at TalTech IT College from May 29 to June 12, 2023

Laeb infot...