Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 19. jaanuaril 2023 kell 15:00. / Defence of bachelor theses in Cyber Security Engineering programme taked place on January 19, 2023 at 15:00.

Komisjoni esimees / Chairman of the committee: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of the committee: Kaido Kikkas, Mohammad Tariq Meeran, Aleksei Talisainen

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Titles and Authors of bachelor theses:

 • Lunavara tuvastamine masinõppe abil / Ransomware Detection with Machine Learning
  Mihhail Karagjaur - PÄEVA PARIM BAKALAUREUSETÖÖ! / The best bachelor thesis of the day!

 • Haavatavuste automaatotsing internetiteenuse pakkuja võrgusegmentidest / Automated Vulnerability Scanning of the Network Segments of an Internet Service Provider
  Dominik Zoltán Kovács

 • NIST SP 800-53 standardi versiooni 5 rakendamine IT-idufirmas: sobivusanalüüs ja realisatsioon / The NIST SP 800-53 Revision 5 Standard Compliance at an IT Startup: an Applicability Analysis and Implementation
  Benedek Matveev

 • Meetod Valve Anti-Cheat kaitsesüsteemist möödapääsemiseks videomängudes / A Method for Bypassing the Valve Anti-Cheat System in Video Games
  Vladislav Sidorenko

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 16.-20. jaanuaril 2023 / Defence of bachelor and master theses at TalTech IT College on January 16-20, 2023

laptop_itcollege

Laeb infot...