Tallinna Tehnikaülikool

Bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 3. juunil 2020 kell 9:00 TalTech IT Kolledžis.
Defense of Final Theses on the Cyber Security Engineering programme takeed place on 3 June at 9:00, TalTech IT College.

Komisjoni esimees / Chairman of Commission: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of Commission: Md Muhidul Islam Khan, Kaido Kikkas, Toomas Lepikult, Mohammad Tariq Meeran

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Topics and Authors of Bachelor Theses:

 • TalTech nutilifti turvalisuse uurimine / Security Investigation of the TalTech Smart Lift
  Ayaka Uehara
 • Kolmanda osapoole platvormiülese rakenduse modulaarsuse arendus ja küberturvalisus / Cyber Security and Development of Cross-Platform Application Third-Party Modularity
  David Lõssenko
 • ISO27001 standardile vastav mobiilsete seadmete haldus keskmise suurusega eraettevõttes / ISO27001 Compliant Management of Mobile Devices in a Medium Size Private Enterprise
  Marje Salumets
 • Ansible-põhine automaatne taristujuurutus väikesele veebiarendusettevõttele / Automated Infrastructure Deployment with Ansible for Small Scale Web App Development Company
  Karl Markus Jõgila
 • Praktiliste oskuste töötuba - avatud lähtekoodiga sissetungimise turvasüsteemid / Hands-On-Skills Lab on Open-Source Intrusion Detection System (IDS)
  Sara Farooghian
 • Sõidukite interneti autentimismeetodid / Authentication Methods for Internet of Vehicles
  Nathan Danzmann De Freitas
 • Nortal TechRadari auditeerimine turvalise hääletusplatvormina / Auditing Nortal TechRadar as a Secure Voting Platform
  Sander Hütsi
 • Google Tag Manager'i rakendamise kasutusviisid ja riskid / Uses and Risks of Implementing Google Tag Manager
  Andro Gvivradze

Diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 1.-5. juunil 2020

Defense of Diploma, Bachelor and Master Theses at TalTech IT College on June 1-5, 2020

Laeb infot...