Tallinna Tehnikaülikool

Bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 4. juunil 2020 kell 9:00 TalTech IT Kolledžis.
Defense of Final Theses on the Cyber Security Engineering programme takeed place on 4 June at 9:00, TalTech IT College.

Komisjoni esimees / Chairman of Commission: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of Commission: Tauseef Ahmed, Kaido Kikkas, Mohammad Tariq Meeran

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Topics and Authors of Bachelor Theses:

 • Küberohuteadmuse esitamine teadmusgraafi abil / Representing Cyber Threat Intelligence on a Knowledge Graph
  Kadir Burak Mavzer
   
 • Turvaline andmebaaside sünkroniseerimine üle väga väikese kiirusega andmesideühenduste militaarkeskkonnas / Secure Database Synchronization over Extremely Low Bandwidth Datalinks in Military Environment
  Karl Hendrik Leppmets
   
 • Veebipõhine platvorm küberturbe õppimiseks ja harjutamiseks /
  A Web-based Platform for Learning and Practicing Cybersecurity

  Aaditya Parashar
   
 • Nutikellade digitaalkriminalistika / Digital Forensic Analysis of Smart Watches
  Kehinde Omotola Adebayo
   
 • M2M sisseehitatud abonendi identifitseerimise mooduli provisioneerimine võrkudes, kus puudub SMS teenus / M2M Embedded Subscriber Identity Module Provisioning in Networks without SMS Service
  Ken-Tristan Peterson
   
 • Turvaline pilveteenus - ISKE B 1.17 ja BSI C5 võrdlemine ettevõtte pilveteenuse näitel / Secure Cloud Service - Comparison of ISKE B 1.17 and BSI C5 Based on a Cloud Service Provider
  Mark-Kristjan Markson
   
 • Lõppseadmete tuvastuse- ja reageerimislahendus kui turbeteenuse platvorm FireEye HX näitel / Endpoint Detection and Response Solution as a Security as a Service Platform by the Example of FireEye HX
  Holger Rünkaru
   
 • Turvateabe ja -sündmuste halduslahenduste (SIEM) võrdlev analüüs ettevõtte CYBERS näitel / Comparative Analysis of Enterprise Security Information and Event Management (SIEM) Solutions, Case of CYBERS
  Giorgi Sharia
   

Diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 1.-5. juunil 2020

Defense of Diploma, Bachelor and Master Theses at TalTech IT College on June 1-5, 2020

Laeb infot...