Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 7. juunil 2023 kell 11:00. / Defence of bachelor theses in Cyber Security Engineering programme taked place on June 7, 2023 at 11:00.

Komisjoni esimees / Chairman of the committee: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of the committee: Kaido Kikkas, Toomas Lepikult, Aleksei Talisainen

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Titles and Authors of bachelor theses:

 • Võrdvõrkudes sisujagamiseks mõeldud virtuaalse privaatvõrgu lahenduste võrdlev analüüs Iraani näitel / Comparative Analysis of Virtual Private Network Solutions for Peer-to-Peer Content Delivery: the Case of Iran
  Ali Izady Sadr

 • Rakenduste turvaline ligipääsuhaldus SailPointi abil / Secure Application Access Management Using SailPoint
  Samuele Sambuca

 • Koduserveri tarkvara turbe hindamine ja testimine / Security Evaluation and Testing of Software for Home Server
  Andrei Aleksejev

 • Isiklik küberhügieen: digitaalisiksuse paljastuse riskide vähendamine / Personal Cyber Hygiene: Mitigating the Risks of Exposed Digital Identity Profiles
  Andrei Boitsov

 • Infostealer'i pahavara näidiste analüüs ja soovitatavad ennetusmeetmed / Analysis of Infostealer Malware Samples and Proposed Defensive Measures
  Fothul Karim Forhan - Päeva parim bakalaureusetöö! / The best bachelor thesis of the day!

 • Analüüs 5G arhitektuuri kasutamise nõrkustest maavälistes võrkudes / An Analysis of the Security Shortcomings of 5G Architecture in Non-Terrestrial Networks
  Gustav Gretškov

 • Turvaline andmevarunduslahendus väikeettevõttele / Secure Offsite Data Backup Solution for a Small Business
  Mihkel Kiil

 • Botneti tuvastamise mitmeklassiline klassifikatsioon aktiivse õppimise abil / Multi-class Classification of Botnet Detection by Active Learning
  Keisuke Konno

 • PCI DSS nõuetele vastav BYOD rakendamise raamistik / PCI DSS Compliant BYOD Implementation Framework
  Kirill Kurkin

 • Küberturbeteadlikkuse programm materjaliuuringute iduettevõttele / Cyber Security Awareness Program for a Materials Research Start-up
  Carlos Alberto Rodriguez Florez

 • SOAR-lahenduse rakendamine turvaseirekeskuses ettevõtte Cybers näitel / Implementing a SOAR Solution in a Security Operations Center on the Example of Cybers
  Reno Špitsmeister

 • SOC mõõdikute parendamine pettetehnoloogia abil / Improving SOC Metrics Using Deception Technology
  Kristo Tammsoo

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 29. mai – 12. juuni 2023 / Defence of bachelor and master theses at TalTech IT College from May 29 to June 12, 2023

Laeb infot...