Tallinna Tehnikaülikool

Eestil on ees suur üleminek energia- ja ringmajandusele, mille eesmärk on Pariisi kliimakokkuleppele toetudes vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid 2030. aastaks 13 protsenti ja suurendada ringlusse võetud materjalide kasutamist. Nende eesmärkide saavutamiseks korraldab TalTech 8-10. oktoobrini koos EIT Digitali ja EIT Raw Materialsiga veebis taibutalgud DeepHack: Data-driven Energy Efficiency.

Data-driven Energy Efficiency DeepHack at TalTech

Registreeru üksi või 2-5-liikmelise meeskonnaga hiljemalt 30. septembril!


Lisainfo ja registreerimine häkatonile 

Andmete, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamine avab uusi võimalusi energia säästmiseks ning jäätmete ringlussevõtu mugavamaks ja tõhusamaks muutmiseks. Neid ressursse kasutades saab arendada energiatõhusaid ja innovaatilisi lahendusi.

Andmepõhine tehnoloogiline innovatsioon mängib energiatõhusas ringmajanduses võtmerolli, näiteks võimaldab tõhusat jäätmekäitlust, suurendab ringlussevõetavate materjalide kogust ja mitmekesisust ning stimuleerib taastuvenergia kasutamist.

DeepHack: Data-driven Energy Efficiency, mida korraldavad EIT Digital ja EIT Raw Materials koos Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech), keskendub kliimasõbralike rakenduste loomiseks andmetepõhisele innovatsioonile. Selle Deephacki väljakutse on luua uusi digitaalseid lahendusi, et lihtsustada energiasäästu ja edendada ringmajandust energia- ja ressursitõhususe tagamiseks.

Häkatoni tulemus peaks olema praktiline demo või digitaalsest lahenduse prototüüp, mis aitab kaasa Eesti ja kogu maailma energiatõhususe ja tõhusa ringmajanduse eesmärkide saavutamisele. Võimalike lahenduste valdkondade hulka kuuluvad avatud ja sotsiaalsete võrgustike andmete koondamine, uute teenuste võimaldamine energia- ja tooraine kokkuhoiuks, mängude kasutamine, et motiveerida inimesi energiat säästma ja rohkem ringlusse võtma, või luua IKT -lahendusi jäätmekäitluse tõhustamiseks.

Online-häkatonile on oodatud tudengid, ettevõtted, idufirmad, teadlased ja vabakutselised spetsialistid.

Häkatoni žüriisse kuuluvad

Häkatoni mentorid on (nimekiri täieneb):

Registreeru üksi või 2-5-liikmelise meeskonnaga hiljemalt 30. septembril!

Lisainfo ja registreerimine häkatonile Facebooki sündmus

Data-driven Energy Efficiency DeepHack toetajad
Meie toetajad

Laeb infot...