Tallinna Tehnikaülikool

Eesti teaduste akadeemia kuulutab iga kolme aasta tagant välja uurija-professori konkursi.

Aastaiks 2022–2024 saab kandideerida uurija-professoriks ja täpsem info konkursil osalemise kohta.   Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita veebis osalusvorm hiljemalt 1. novembriks 2021, lisainfo Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee . Kandideerimiseks vajalikes materjalides on mh nimetatud teadus- ja arendusasutuse (kuhu uurija-professori ametikoht luuakse) allkirjastatud nõusolekut.

Vastava ülikooli nõusolekukirja saamiseks tuleb hiljemalt 26. oktoobriks saata kandideerija ja instituudi direktori digiallkirjadega vabas vormis nõusolek aadressile ulle.vaht@taltech.ee . Laekuva info alusel allkirjastab teadusprorektor ühe ülikooli kinnituskirja, mis saadetakse Teaduste Akadeemiale ning samuti kõikidele kandideerijatele, kes konkursil osalemiseks saavad selle materjalidesse lisada.    

Lisainfo Taltechi teadusosakonnast: Ülle Vaht, ulle.vaht@taltech.ee

Laeb infot...