Tallinna Tehnikaülikool

Loodusteaduskonna esmakursuslase stipendiumi eesmärgiks on motiveerida õppima asumist loodusteaduskonna bakalaureuseõppe õppekavadel, toetada uute üliõpilaste kohanemist ülikooliga, parandada õppeedukust, soodustada üliõpilaste varajast integreerumist teadusrühmadega ning vähendada väljalangevust esimesel õppeaastal.

Stipendiumit saab taotleda üliõpilane, kes õpib loodusteaduskonna bakalaureuseõppe õppekava esimesel õppeaastal, õpib täiskoormusega ning ei viibi akadeemilisel puhkusel. Stipendium määratakse alates 2022/2023 õa. vastuvõtust loodusteaduskonna bakalaureuseõppe õppekavadele vastuvõetud üliõpilastele.

  • Stipendiumi suurus on 200 eur/kuus.
  • Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg kevadsemestril- 10.02.2023;
  • Stipendiumi taotlemiseks esitab tudeng dekaanile nimele avalduse koos vajalike andmete ja motivatsioonikirjaga (nimi, üliõpilaskood, pangakonto andmed ning motivatsioonikiri kuni 1 lk). Dokumendid saata aadressil: kertu.kosk@taltech.ee


Rohkem infot: https://taltech.ee/loodusteaduskond/stipendiumid

Laeb infot...