Tallinna Tehnikaülikool

Magistritööde kaitsmised õppekaval infosüsteemide analüüs ja kavandamine toimusid 1. juunil 2020 kell 9:00 TalTech IT Kolledžis.

Komisjoni esimees: Kristjan-Hans Sillmann
Komisjoni koosseis: Raul Ennus, Paul Leis, Jaanus Pöial

Magistritööde teemad ja autorid:

•    Tallinna Tehnikaülikooli töötervishoiuprotsesside haldamise äriarhitektuuri analüüs
Sigrid Kalle

•    Eesti turul saadaolevate mahetoodete avalikustamise mudel
Silvi Vinkman

•    Ärianalüüs Eesti teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu näitel
Aleksei Uljanov

•    Arhiveerimistegevuste funktsionaalsuste analüüs dokumendihaldussüsteemi Delta näitel
Eliise Piiritalo

•    Äri-ja süsteemianalüüs ostuarvete mooduli lisamiseks JD Edwards EnterpriseOne ärisüsteemi
Lüüli Suuk

•    Kohaliku omavalitsuse menetletavate sotsiaaltoetuste ja -teenuste infosüsteemi analüüs ning kavandamine
Indrek Eensaar

•    Eelanalüüs maakohtute tsiviilasjade menetluste haldamiseks ja juhtimiseks kohtute infosüsteemis
Merit Kõlvart

•    Väikelaenufirma iseteenindusportaali MVP analüüs ja paranduste kavandamine
Mirja Meriste

•    Äri- ja süsteemianalüüs Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendustegevuse projektide äriprotsessi näitel
Raul Hanson

•    Äri- ja süsteemianalüüs üürideposiidi tagamise teenuse näitel
Siim Loitme

Diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 1.-5. juunil 2020

Laeb infot...